Освітні програми

Анкета для пропозицій

Освітньо-професійні програми на 2021 рік

Освітній ступінь “Молодший бакалавр”
Освітній ступінь “Бакалавр”
Освітній ступінь “Магістр”
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Освітньо-професійні програми за 2020 рік

Освітній ступінь “Молодший бакалавр”

Освітній ступінь “Бакалавр”

Освітній ступінь “Магістр”

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

 

Освітньо-професійні програми за 2019 рік

Освітній ступінь “Бакалавр”

Освітній ступінь “Магістр”

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Освітньо-професійні програми за 2018 рік

Освітній ступінь “Бакалавр”

Освітній ступінь “Магістр”

Подати документи