Одеський державний
аграрний університет

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійні програми

Анкета для пропозицій

Проекти освітньо-професійних програм на 2021 рік

Освітній ступінь “Молодший бакалавр”

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (спеціалізація Кінологія) початковий (короткий цикл) рівень вищої освіти

Освітній ступінь “Бакалавр”

203 Садівництво і виноградарство перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

071 Облік і оподаткування перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітній ступінь “Магістр”

201 Агрономія другий (магістреський) рівень вищої освіти

202 Захист і карантин рослин другий (магістерський) рівень вищої освіти

203 Садівництво і виноградарство другий (магістреський) рівень вищої освіти

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза другий (магістерський) рівень вищої освіти термін навчання (5 років 10 місяців)

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза другий (магістерський) рівень вищої освіти

071 Облік і оподаткування другий (магістерський) рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Освітньо-професійні програми за 2020 рік

Освітній ступінь “Молодший бакалавр”

Освітньо-професійна програма 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва початковий рівень (короткий цикл)

Освітній ступінь “Бакалавр”

Освітньо-професійна програма 051 Економіка перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма 071 Облік і оподаткуввання перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма 073 Менеджмент перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма 193 Геодезія та землеустрій перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма 208 Агроінженерія перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма 201 Агрономія перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма 202 Захист і карантин рослин перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма 203 Садівництво та виноградарство перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітній ступінь “Магістр”

Освітньо-професійна програма 208 Агроінженерія другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма 051 Економіка другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма 071 Облік і оподаткуввання другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма 073 Менеджмент другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма 193 Геодезія та землеустрій другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма 201 Агрономія другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма 202 Захист і карантин рослин другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма 203 Садівництво та виноградарство другий (магістерський) рівень вищої освіти

Подати документи