Одеський державний
аграрний університет

Первинна профспілкова організація

Первинна профспілкова організація

Діяльність профспілкової організації Одеського державного аграрного університету спрямована, насамперед, на розвиток Університету, задоволення потреб його працівників, аспірантів, здобувачів вищої освіти, вирішення соціальних питань членів профспілки.

Основними напрямками діяльності ППО ОДАУ є:

– здійснення соціального та правового захисту кожного працівника та студентства;

– забезпечення надання правової та інформаційно-методичної допомоги працівникам і  студентству;

– сприяння та організація змістовного проведення дозвілля робітникам і студентської молоді;

– ініціювання здійснення морального та матеріального заохочення працівників і здобувачів вищої освіти, які відзначились вагомими досягненнями у педагогічній, науковій, громадській, культурно-масовій, спортивній роботі;

– організація   оздоровлення та відпочинку у таборі «Лукомор’я» не тільки для робітників, здобувачів вищої освіти Університету, а й членів родини;

–    представлення інтересів членів профспілки робітників Університету, студентського колективу у Вченій раді і ректораті ОДАУ та ін.

Вступивши до ППО ОДАУ, кожен: професор, доцент, асистент, лаборант чи прибиральниця, аспірант або студент ОДАУ, може розраховувати, на те, що наша організація гідно представлятиме і відстоюватиме права та інтереси кожного перед адміністрацією Університету, в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також перед іншими об’єднаннями громадян.

Вищим органом профспілкової організації Одеського державного аграрного університету  є профспілкова конференція. Безпосереднє керівництво роботою профспілкової організації здійснює профспілковий комітет, який обирається конференцією на термін п’ять років.

Профспілковий комітет здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України,

Переваги профспілкового членства:

– бути забезпеченим професійно-правовим захистом;

– отримати матеріальну допомогу;

– особисті інтереси поєднати з інтересами колективу, що дасть змогу впливати на соціальну політику Університету, вести перемовини з роботодавцем через представництво профспілок;

– отримати консультативну допомогу та бути інформованим робітником і здобувачем вищої освіти про особисті права та обов’язки;

– брати участь у вирішенні питань щодо проживання у гуртожитку;

– сприяти в організації проведення культурно-масових та спортивних заходів в Університеті;

– стати на квартирний облік і отримати житло;

– отримати додаткові соціальні гарантії, пільги та компенсації для членів профспілкової організації;

– бути захищеними від незаконного звільнення, необґрунтованих змін в умовах роботи.

СКЛАД  ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Первинна профспілкова організація

 

Первинна профспілкова організація

Богдан Микола Кирилович
Голова ППО ОДАУ
доцент, кандидат с.-г. наук

Первинна профспілкова організація

Оліфір Валентина Іванівна
Голова комісії з житлово-побутової роботи
Комендант корпусу № 3

Первинна профспілкова організація

Бойченко Олена Борисівна
Голова комісії із соціально-економічного захисту та заробітної плати
провідний економіст-бухгалтер

Первинна профспілкова організація

Балан Галина Олександрівна
Голова комісії з культурно-просвітницької, спортивно-оздоровчої роботи,
організації відпочинку і дозвілля працівників та студентів, доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин

Первинна профспілкова організація

Безалтична Олена Олександрівна
Голова комісії з організаційної роботи,
директор навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультури

Первинна профспілкова організація

Калашнікова Людмила Василівна
Бухгалтер первинної профспілкової організації

Первинна профспілкова організація

Устуянов Панас Дмитрович
Голова комісії з охорони праці,
асистент кафедри агроінженерії Факультету геодезії, землеустрою та агроінженерії

 

Подати документи