Одеський державний
аграрний університет

Координаційна рада з питань якості освіти

Координаційна рада з питань якості освіти

СКЛАД КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ЯКОСТІ ОСВІТИ ОДАУ 

Малецька Інна Вячеславівнапроректор з науково-педагогічної та методичної роботи – голова ради
Седов Вячеслав Андрійовичкерівник навчально-методичного відділу – заступник голови ради
Соколова Юлія Анатоліївнаметодист навчально-методичного відділу – секретар ради

 

Члени ради

Прізвище, ім’я, по батьковіПосада
1Костюхіна Ольга Костянтинівнакерівник відділу забезпечення якості вищої освіти
2Марченко Клара Борисівнаюрисконсульт
3Короленко Ірина Сергіївнаголова студентської ради ОДАУ
Агробіотехнологічний факультет
4Зорунько Віктор Івановичдекан агробіотехнологічного факультету
5Рудік Олександр Леонідовичв.о. завідувача кафедри польових і овочевих культур
6Кривенко Анна Іванівнав.о. завідувача кафедри захисту, генетики і селекції рослин
7Савчук Юрій Олексійовичзавідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії
8Бондар Людмила Пилипівнадоцент кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії – голова науково-методичної комісії агробіотехнологічного факультету
Факультет ветеринарної медицини
9Родіонова Катерина Олександрівнадекан факультету ветеринарної медицини
10Бойко Юрій Олександровичзавідувач кафедри фізіології, патофізіології та біохімії
11Коренєва Жанна Борисівнав.о. завідувача кафедри нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії
12Морозов Микола Георгійовичв.о. завідувача кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин
13Панікар Ігор Ігоровичзавідувач кафедри епізоотології та паразитології ім. проф. Атамася В.Я.
14Тарасенко Людмила Олексіївназавідувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи
15Дубін Руслан Анатолійовичзавідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики- голова науково-методичної комісії факультету ветеринарної медицини
Навчально-науковий інститут біотехнологій та аквакультури
16Безалтична Олена Олександрівнадиректор навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультури
17Кірович Наталія Олександрівназавідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва,
18Різничук Ігор Федоровичзавідувач кафедри генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин
19Ніколенко Ігор Володимировичдоцент кафедри генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин – голова науково-методичної комісії навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультури
Факультет геодезії, землеустрою та агроінженерії  
20Малащук Оксана Степанівнадекан факультету геодезії, землеустрою та агроінженерії
21Леонідова Ірина Вікторівназавідувач кафедри геодезії, землеустрою та земельного кадастру
22Яковенко Анатолій Миколайовичзавідувач кафедри агроінженерії
23Пунченко Наталія Олегівнав.о. завідувача кафедри інформаційних технологій
24Вікуліна Лідія Федорівнапрофесор кафедри інформаційних технологій – голова науково-методичної комісії факультету геодезії, землеустрою та агроінженерії
Факультет економіки та управління
25Мацієвич Тетяна Олександрівнав.о. декана факультету економіки та управління
26Шабатура Тетяна Сергіївназавідувач кафедри економічної теорії і економіки підприємства
27Запша Галина Миколаївназавідувач кафедри менеджменту
28Крюкова Ірина Олександрівназавідувач кафедри обліку і оподаткування
29Дідур Ганна Іванівнадоцент кафедри менеджменту – голова науково-методичної комісії факультету економіки та управління
Загальноосвітні кафедри
30Чебан Оксана Михайлівнав.о. завідувача кафедри суспільно-гуманітарних наук

 

Положення про координаційну раду з питань якості освіти ОДАУ

НАКАЗ №226 ВІД 22.09.23 ПРО СТВОРЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ 

Подати документи