Науково-методична рада

СКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ОДАУ

Прізвище, ім’я, по батьковіПосада
Президія
1Брошков Михайло Михайловичректор
2Коваленко Олена Анатоліївнапроректор з науково-педагогічної та виховної роботи
3Марченко Клара Борисівнаюрисконсульт
Секретаріат
4Малецька Інна Вячеславівнапроректор з науково-педагогічної та методичної роботи – голова науково-методичної ради
5Степанова Тетяна Юріївнапроректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків – заступник голови науково-методичної ради
6Осадчук Інна Валеріївнапровідний фахівець навчально-виробничого відділу – секретар
Члени науково-методичної ради
7Седов Вячеслав Андрійовичкерівник навчально-методичного відділу
8Чорна Людмила Михайлівназавідувач аспірантури
Агробіотехнологічний факультет
9Зорунько Віктор Івановичдекан агробіотехнологічного факультету
10Рудік Олександр Леонідовичв.о. завідувач кафедри польових і овочевих культур
11Крайнов Олег Олександровичзавідувач кафедри захисту, генетики і селекції рослин
12Савчук Юрій Олексійовичзавідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії
13Бондар Людмила Пилипівнадоцент кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії – голова науково-методичної комісії агробіотехнологічного факультету
Факультет ветеринарної медицини
14Родіонова Катерина Олександрівнадекан факультету ветеринарної медицини
15Бойко Юрій Олександровичзавідувач кафедри фізіології, патофізіології та біохімії
16Коренєва Жанна Борисівназавідувач кафедри нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії
17Морозов Микола Георгійовичв.о. завідувача кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин
18Панікар Ігор Ігоровичзавідувач кафедри епізоотології та паразитології ім. проф. Атамася В.Я.
19Тарасенко Людмила Олексіївназавідувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи
20Дубін Руслан Анатолійовичзавідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики
21Скрипка Марина Вікторівнапрофесор кафедри нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії – голова науково-методичної комісії факультету ветеринарної медицини
Навчально-науковий інститут біотехнологій та аквакультури
22Безалтична Олена Олександрівнадиректор навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультури
23Кірович Наталія Олександрівназавідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва
24Різничук Ігор Федоровичзавідувач кафедри генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин
25Ніколенко Ігор Володимировичдоцент кафедри генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин – голова науково-методичної комісії навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультури
Факультет геодезії, землеустрою та агроінженерії  
26Малащук Оксана Степанівнадекан факультету геодезії, землеустрою та агроінженерії
27Леонідова Ірина Вікторівназавідувач кафедри геодезії, землеустрою та земельного кадастру
28Яковенко Анатолій Миколайовичзавідувач кафедри агроінженерії
29Дяченко Олексій Петровичзавідувач кафедри інформаційних технологій
30Вікуліна Лідія Федорівнапрофесор кафедри інформаційних технологій – голова науково-методичної комісії факультету геодезії, землеустрою та агроінженерії
Факультет економіки та управління
31Мацієвич Тетяна Олександрівнав.о. декана факультету економіки та управління
32Шабатура Тетяна Сергіївназавідувач кафедри економічної теорії і економіки підприємства
33Запша Галина Миколаївназавідувач кафедри менеджменту
34Крюкова Ірина Олександрівназавідувач кафедри обліку і оподаткування
35Дідур Ганна Іванівнадоцент кафедри менеджменту – голова науково-методичної комісії факультету економіки та управління
Загальноосвітні кафедри
36Насакіна Світлана Вікторівназавідувач кафедри української та іноземних мов
37Чебан Оксана Михайлівназавідувач кафедри філософії, історії і політології


Положення про науково-методичну раду ОДАУ

Витяг з Статуту ОДАУ про науково-методичну раду

 

Подати документи