Науково-методична рада

СКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ОДАУ

Прізвище, ім’я, по батькові Посада
Секретаріат
1. Малецька І.В.

 

проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, канд. пед. наук, доцент – голова науково-методичної ради
2. Седов В.А. керівник навчально-методичного відділу – заступник голови науково-методичної ради
3. Соколова Ю.А. методист навчально-методичного відділу – секретар
Президія
4. Брошков М.М. ректор, д-р вет. наук, професор
5. Данчук О.В. проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, д-р вет. наук, доцент
6. Коваленко О.А. проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, канд. філол. наук, доцент
Члени науково-методичної ради
Агробіотехнологічний факультет
7. Балан Г.О. т.в.о. декана агробіотехнологічного факультету, канд. с.-г. наук, доцент
8. Іщенко І.О.

 

декан агробіотехнологічного факультету, канд. с.-г. наук, доцент
9. Ожован О.О.

 

завідувач кафедри польових і овочевих культур, канд. біол. наук
10. Крайнов О.О.

 

завідувач кафедри захисту, генетики і селекції рослин, канд. біол. наук, доцент
11. Петренко С.О.

 

завідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії, канд. с.-г. наук, доцент
12. Попова Л.М.

 

доцент кафедри польових і овочевих культур, канд. с.-г. наук, доцент
Факультет ветеринарної медицини
13. Родіонова К.О. декан факультету ветеринарної медицини, канд. вет. наук, доцент
14. Найда В.О. завідувач кафедри фізіології, патофізіології та біохімії, канд. біол. наук, доцент
15. Коренєва Ж.Б. завідувач кафедри нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії, канд. вет. наук, доцент
16. Гєрдєва А.О. завідувач кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин, канд. вет. наук
17. Панікар І.І. Завідувач кафедри епізоотології та паразитології ім. проф. Атамася В.Я., д-р вет. наук, професор
18. Тарасенко Л.О. завідувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи, д-р вет. наук, професор
19. Улизько С.І. завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики, канд. вет. наук, доцент
Навчально-науковий інститут біотехнологій та аквакультури
20. Решетніченко О.П. директор навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультури, д-р с.-г. наук, професор
21. Сусол Р.Л. завідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва, д-р с.-г. наук, професор
22. Різничук І.Ф. завідувач кафедри генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин, канд. с.-г. наук, доцент
Коледж управління біоресурсами
23. Ніколенко І.В. директор коледжу управління біоресурсами, канд. с.-г. наук
Інженерно-економічний факультет
24. Малащук О.С. декан інженерно-економічного факультету, канд. економ. наук, доцент
25. Леонідова І.В. завідувач кафедри геодезії та природокористування, канд. географ. наук
26. Михайлюк В.І. завідувач кафедри землеустрою та кадастру, д-р географ. наук, професор
27. Яковенко А.М. завідувач кафедри агроінженерії, д-р тех. наук, професор
28. Галицький О.М. завідувач кафедри економічної теорії і економіки підприємства, д-р економ. наук, доцент
29. Запша Г.М. завідувач кафедри менеджменту, д-р економ. наук, професор
30. Крюкова І.О. завідувач кафедри обліку і оподаткування, д-р економ. наук, професор
31. Дідур Г.І. доцент кафедри менеджменту, канд. економ. наук, доцент
Загальноосвітні кафедри
32. Насакіна С.В. завідувач кафедри української та іноземних мов, канд. філол. наук
33. Чебан О.М. в.о. завідувача кафедри філософії, історії і політології, канд. філософ. наук, доцент


Положення про науково-методичну раду ОДАУ

Витяг з Статуту ОДАУ про науково-методичну раду

Подати документи