Науково-методична рада

СКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ОДАУ

Прізвище, ім’я, по батькові Посада
Секретаріат
1. Малецька І.В. проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, канд. пед. наук, доцент – голова науково-методичної ради
2. Седов В.А. керівник навчально-методичного відділу – заступник голови науково-методичної ради
3. Соколова Ю.А. методист навчально-методичного відділу – секретар
Президія
4. Брошков М.М. ректор, д-р вет. наук, професор
5. Коваленко О.А. проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, канд. філол. наук, доцент
6. Данчук О.В. проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, д-р вет. наук, доцент
Члени науково-методичної ради
Агробіотехнологічний факультет
7. Іщенко І.О. декан агробіотехнологічного факультету, канд. с.-г. наук, доцент
8. Ожован О.О. завідувач кафедри польових і овочевих культур, канд. біол. наук
9. Крайнов О.О. завідувач кафедри захисту, генетики і селекції рослин, канд. біол. наук, доцент
10. Петренко С.О. завідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії, канд. с.-г. наук, доцент
11. Попова Л.М. доцент кафедри польових і овочевих культур, канд. с.-г. наук
Факультет ветеринарної медицини
12. Ушаков О.С. декан факультету ветеринарної медицини, канд. вет. наук
13. Найда В.О. завідувач кафедри фізіології, біології та мікробіології, канд. біол. наук, доцент
14. Коренєва Ж.Б. завідувач кафедри нормальної і патологічної анатомії та патофізіології, канд. вет. наук, доцент
15. Гєрдєва А.О. завідувач кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин, канд. вет. наук, доцент
16. Панікар І.І. завідувача кафедри епізоотології та паразитології ім. проф. Атамася В.Я., д-р вет. наук, доцент
17. Тарасенко Л.О. завідувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи, д-р вет. наук, професор
18. Улизько С.І. завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики, канд. вет. наук, доцент
Навчально-науковий інститут біотехнологій та аквакультури
19. Решетніченко О.П. директор навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультури, д-р с.-г. наук, професор
20. Сусол Р.Л. завідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва, д-р с.-г. наук, доцент
21. Різничук І.Ф. завідувач кафедри генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин, канд. с.-г. наук, доцент
Інженерно-економічний факультет
22. Малащук О.С. декан інженерно-економічного факультету, канд. економ. наук, доцент
23. Леонідова І.В. завідувач кафедри геодезії та природокористування, канд. географ. наук
24. Михайлюк В.І. завідувач кафедри землеустрою та кадастру, д-р географ. наук, професор
25. Яковенко А.М. завідувач кафедри агроінженерії, д-р тех. наук, професор
26. Галицький О.М. завідувач кафедри економічної теорії і економіки підприємства, д-р економ. наук, доцент
27. Запша Г.М. завідувач кафедри менеджменту, д-р економ. наук, професор
28. Крюкова І.О. завідувач кафедри обліку і оподаткування, д-р економ. наук, професор
29. Дідур Г.І. доцент кафедри менеджменту, канд. економ. наук
Загальноосвітні кафедри
30. Насакіна С.В. завідувач кафедри української та іноземних мов, канд. філол. наук
31. Сидоренко О.П. завідувач кафедри філософії, історії і політології, канд. філософ. наук, професор

Положення про науково-методичну раду ОДАУ

Витяг з Статуту ОДАУ про науково-методичну раду

Подати документи