Одеський державний
аграрний університет

Конференція трудового колективу

Конференція трудового колективу

СКЛАД КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ОДАУ

1. БЄЛЯЄВ В. І. – начальник відділу ОП
2. БІЛА Ю. О. – начальник відділу кадрів
3. БОЙКО І. В. – голова первинної профспілкової організації
4. БОЙКО ІННА – студентка факультету ветеринарної медицини та біотехнології
5. БРОШКОВ М. М. – ректор університету
6. ВІКУЛІНА Л. Ф. – професор кафедри землеустрою та кадастру
7. ВЛАСОВА О. Ю. – доцент кафедри геодезії та природокористування
8. ГАЛИЦЬКИЙ О. М. – завідувач кафедри економічної теорії і економіки підприємства
9. ГАЛЬЧИНСЬКА АНАСТАСІЯ – студентка факультету ветеринарної медицини та біотехнологій
10. ГЕРДЄВА А. О. – доцент кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин
11. ГОЛОВАНЬ КАРІНА – студентка факультету ветеринарної медицини та біотехнологій
12. ГОРЛЄВА ОЛЕКСАНДРА – студентка агробіотехнологічного факультету
13. ГРЕКОВА ТЕТЯНА – студентка інженерно-економічного факультету
14. ГУМЕННИЙ О. Г. – завідувач кафедри епізоотології та паразитології
15. ДАНЧУК О. В. – проректор з наукової роботи
16. ДІДУР Г. І. – доцент кафедри менеджменту
17. ДУДАРЕВ І. І. – доцент кафедри агроінженерії
18. ДУШАК М. І. – начальник планово-фінансового відділу
19. ДЯЧЕНКО О. П. – доцент кафедри обліку і оподаткування
20. ЖИТКОВ С. С. – асистент кафедри агроінженерії
21. ЗАПША Г. М. – завідувач кафедри менеджменту
22. ІВАНЕНКО П. М. – головний бухгалтер
23. ІВАНОВА А. С. – проректор з навчально-методичної роботи
24. ІЩЕНКО І. О. – декан агробіотехнологічного факультету
25. КАЗАНДЖІ А. В. – асистент кафедри менеджменту
26. КАРУНСЬКИЙ О. Й. – професор кафедри генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин
27. КИТАЄВА А. П. – професор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва
28. КІРОВИЧ Н. О. – доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва
29. КОВАЛЕНКО О. А. – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
30. КОВЧУК В. М. – проректор з правової та господарської роботи
31. КОРЕНЄВА Ж. Б. – завідувач кафедри нормальної і патологічної анатомії
32. КОТЕЦЬ Г. І. – завідувач кафедри генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин
33. КОШЕЛЬНИК КАТЕРИНА – студентка інженерно-економічного факультету
34. КРАЙНОВ О. О. – завідувач кафедри захисту, генетики та селекції рослин
35. КРАЙТЕЛЬ О. П. – завідувач бібліотеки
36. КРОПИВКА АНАСТАСІЯ – студентка агробіотехнологічного факультету
37. КРИВИЙ М. Ф. – асистент кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин
38. КРЮКОВА І. О. – завідувач кафедри обліку і оподаткування
39. КУРІННА ДАР’Я – студентка інженерно-економічного факультету
40. КУЧЕРЕНКО Ю. Л. – доцент кафедри епізоотології та паразитології
41. ЛАТЮК Г. І. – доцент кафедри польових і овочевих культур
42. ЛЕВЧЕНКО А. Г. – асистент кафедри фізіології, біохімії та мікробіології
43. ЛЯСОТА ОЛЕКСАНДР – студент агробіотехнологічного факультету
44. МАЖИЛОВСЬКА К. Р. – асистент кафедри генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин
45. МАЛАЩУК О. С. – декан інженерно-економічного факультету
46. МАРІНА ОЛЕКСАНДР – студент агробіотехнологічного факультету
47. МАРТИНОВА О. Б. – доцент кафедри агроінженерії
48. МИХАЙЛЮК В. І. – завідувач кафедри землеустрою та кадастру
49. МІЦКЕВИЧ ТЕТЯНА – студентка факультету ветеринарної медицини та біотехнологій
50. МОРОЗОВ М. Г. – доцент кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин
51. НАЙДА В. О. – завідувач кафедри фізіології, біохімії та мікробіології
52. НАЙДА А. В. – доцент кафедри обліку і оподаткування
53. НАСАКІНА С. В. – завідувач кафедри української та іноземних мов
54. НІКІТІН О. М. – завідувач багатопрофільної лабораторії ветеринарної медицини
55. НОГІНСЬКА А. О. – доцент кафедри філософії, історії і політології
56. ОСТРОВСЬКИЙ П. І. – доцент кафедри менеджменту
57. ПАВЛЕНКО-ДІДУР К.С. – аспірантка
58. ПАНАСЮК О. П. – старший викладач кафедри геодезії та природокористування
59. ПЕРОЦЬКА Л. В. – професор кафедри епізоотології та паразитології
60. ПЄСАРОГЛО О. Г. – вчений секретар
61. ПІВЕНЬ О. Т. – асистент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи
62. ПОЖАРИЦЬКИЙ О. П. – доцент кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії
63. ПОПОВА Л. В. – доцент кафедри захисту, генетики та селекції рослин
64. ПОПОВА Л. М. – доцент кафедри польових і овочевих культур
65. ПУШКАР Т. Д. – доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва
66. РАДУТНА О. В. – старший викладач кафедри економічної теорії і економіки підприємства
67. РОЗУМ Є. Ю. – доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи
68. СЕРБІН В. Ф. – асистент кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики
69. СИДОРЕНКО О. П. – завідувач кафедри філософії, історії і політології
70. СМЕРТЕНЮК НАДІЯ – студентка інженерно-економічного факультету
71. СМИРНОВА Н. В. – доцент кафедри менеджменту
72. СМОЛЯНІНОВ Б. В. – професор кафедри фізіології, біохімії та мікробіології
73. СМОЛЕНСЬКА Л. І. – старший викладач кафедри землеустрою та кадастру
74. СОКОЛОВ К. К. – доцент кафедри польових і овочевих культур
75. СТОЯНОВА-КОВАЛЬ С. С. – професор кафедри обліку і оподаткування
76. СУКМАНСЬКИЙ О. І. – професор кафедри нормальної і патологічної анатомії та патофізіології
77. СУСОЛ Р. Л. – завідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва
78. ТАРАСЕНКО Л. О. – завідувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи
79. ТЕЛЯТНІКОВ А. В. – завідувач кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин
80. ТИХОНОВ П. С. – доцент кафедри фізіології, біохімії та мікробіології
81. УЛИЗЬКО С. І. – завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики
82. УМІНСЬКИЙ С. М. – доцент кафедри агроінженерії
83. УШАКОВ О. С. – декан факультету ветеринарної медицини та біотехнологій
84. ФІННИК АННА – студентка інженерно-економічного факультету
85. ФОМЕНКО В. А. – доцент кафедри геодезії та природокористування
86. ХАДЖИКЯН Д. Р. – старший викладач кафедри української та іноземних мов
87. ХІМИЧ М. С. – доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи
88. ХРЕНОВСЬКОВ Е. І. – завідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії
89. ЦИТОВИЧ Е. О. – викладач кафедри української та іноземних мов
90. ЦІСЕЛЬСЬКА ІННА – студентка факультету ветеринарної медицини та біотехнологій
91. ЧЕБАН О. М. – доцент кафедри філософії, історії і політології
92. ЧЕБОТАР К. Ю. – методист заочного навчання агробіотехнологічного факультету
93. ЧІГІРЬОВ В. О. – доцент кафедри генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин
94. ЧОРНИЙ В. А. – доцент кафедри епізоотології та паразитології
95. ЧУЧУЙ В. П. – доцент кафедри агроінженерії
96. ШЕВЧЕНКО А. А. – доцент кафедри економічної теорії і економіки
97. ШИШКОВ І. Д. – доцент кафедри польових і овочевих культур
98. ЮРКЕВИЧ Є. О. – завідувач кафедри польових і овочевих культур
99. ЯКОВЕНКО А.М. – завідувач кафедри агроінженерії
100. ЯСЬКО В. М. – доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Подати документи