Одеський державний
аграрний університет

Відділ забезпечення якості вищої освіти

Відділ забезпечення якості вищої освіти

Відділ забезпечення якості вищої освіти

Історія розвитку відділу

Керівник відділу: Костюхіна Ольга Костянтинівна

Зворотній зв’язок: qadept@osau.edu.ua, kostiukhina@osau.edu.ua

Відділ забезпечення якості вищої освіти був створений у 2023 році з метою посилення орієнтації управління на якісні аспекти освітнього процесу, забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти, підвищення якості підготовки фахівців шляхом здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах і держави в кваліфікованих фахівцях, змін попиту на ринку праці, а також інших заходів, розроблених у відповідності до Стратегії розвитку Одеського державного аграрного університету.

Дiяльнiсть Вiддiлу будується з урахуванням принципів фаховості, студентоцентризму, академічної доброчесності, об’єктивності, відкритості, прозорості, систематичності неперервності, адаптивності, оптимальності, уникнення конфлікту інтересів.

Кадровий склад відділу

 

Кадровий склад відділу забезпечення якості вищої освіти

П.І.Б.ПосадаКонтакти
КОСТЮХІНА Ольга Костянтинівнакерівник відділуkostiukhina@osau.edu.ua
ЛЯШЕНКО Анна Максимівнапровідний фахівецьqadept@osau.edu.ua
РОЗУМНА Оксана Володимирівнаінженер з комп’ютерних системo@osau.edu.ua

[згорнути]

 

Подати документи