Одеський державний
аграрний університет

Додаткові освітні та інші платні послуги

Додаткові освітні та інші платні послуги

Університет надає додаткові освітні та інші платні послуги:

  • Підвищення кваліфікації кадрів;
  • Підготовка і здача кандидатських іспитів особами з “Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова” і Селекційно – генетичного інституту;
  • Навчання за договорами в аспірантурі;
  • Навчання іноземних громадян в аспірантурі;
  • Оформлення документів про освіту державного зразка;
  • Підготовчі курси;
  • Проживання в гуртожитках і кімнатах з підвищеною комфортністю;
  • Оренда будинків, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ.

При наданні платних освітніх послуг застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють надання послуг у сфері освітньої діяльності; при наданні послуг, що не відносяться безпосередньо до сфери освітньої діяльності – нормативно-правові акти, що регулюють надання послуг у відповідній сфері діяльності.

Встановлення вартості платної послуги здійснювалося на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням.

Надання платних послуг в Університеті здійснюється за заявою та договором про надання платних послуг відповідно до Положення про надання платних послуг в Одеському державному аграрному університеті (наказ №322-заг від 09.10.2019 року)

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, що надаються Одеським державним аграрним університетом

Перелік  додаткових освітніх та інших послуг, що надаються Вартість 2020 -2021р. на 1 слухача
 Одеським державним аграрним університетом
Вид послуг грн.
Підвищення кваліфікаціі кадрів
 – лікарів ветеринарної медицини з 01.01.2021р. 3500-4200
 – сертифікованих інженерів – землевпорядників з 01.01.2021р. 4500
Підготовка та складання кандидатських іспитів особами з “Інституту виноградарства і виноробства і виноробства ім. В.Є. Таїрова” та Селекційно – генетичного інституту   ( на 1 особу)
 – Філософія та іноземна мова -1семестр 16000
Навчання за договорами  в аспірантурі:
Денна форма навчання
073 “Менеджмент” 19550
201 “Агрономія”, 204 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” 17950
211 ” Ветеринарна медицина” 25000
212 ” Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза” 22500
Заочна форма навчання
073 “Менеджмент” 14670
201 “Агрономія”, 204 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” 13460
211 ” Ветеринарна медицина” 18750
212 ” Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза” 16800
Навчання іноземних громадян в аспірантурі за 1 рік:
 – денна форма навчання 45000
 – заочна форма навчання 25000
Оформлення документів про освіту державного зразка:
диплом 34,0
формування бази та обкладинка 70,0
залікова книжка 22,8
студентський квиток 57,0
диплом ПО 34,3
Плата за навчання на підготовчих курсах
абітурієнти України( 7 місяців )
 – вивчення трьох предметів 3600
 – вивчення двох предметів 2700
 – вивчення  одного придмету 1400
 – для іноземних громадян ( 10 міс) 20000
 – для іноземних громадян ( 6 міс) з 01.01.2021р. 14000
Плата за навчання на підготовчих курсах дистанційної форми навчання
 – вивчення трьох предметів 3900
 – вивчення двох предметів 2900
 – вивчення  одного придмету 1600
Плата за навчання іноземних студентів на підготовчому відділенні  з елементами дистанційного навчання 16000
Навчальні курси за напрямами:
“Кінологія” 4000
“Декоративне садівництво з основами ландшафтного дизайну” 2400
“Іпотерапія” 5000
“Інформаційні системи і технології” з 01.01.2021р. 500
Проживання у гуртожитках , за місяць
студенти 520
співробітники 624
Проживання у гуртожитках (на добу), з ПДВ
абітурієнти та сторонні особи 54,0
Проживання у гуртожитках іноземців – слухачів підготовчого відділення (на місяць) 624
Вартість проживання  в кімнатах з підвищеною комфортністю (  на добу ) 170-260
Оренда будівель,споруд,окремих тимчасово вільних приміщень і площ ( на місяць ) в залежності від площі
Подати документи