Про університет

Одеський державний аграрний університет є навчальним закладом ІV рівня акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, створений на базі Одеського сільськогосподарського інституту, який був заснований на початку 1918 року.

У створенні інституту, його становленні й подальшому розвитку особливу роль відіграла плеяда видатних учених того часу, серед яких були ґрунтознавець і фізіолог, професор О. Г. Набоких, географ і метеоролог І. Я. Точидловський, якого було обрано першим директором інституту, майбутній академік і віце-президент Академії наук України, селекціонер А. О. Сапегін, відомий фахівець у галузі фізіології рослин, професор Г. А. Боровиков, майбутній академік Академії наук України, ботанік Д. К. Третьяков, фахівець у галузі виноградарства, професор О.А. Кіпен та багато інших.

Розпочавши 1918 року підготовку кадрів для сільського господарства на трьох відділеннях — рослинництва, суспільної агрономії та тваринництва, наприкінці 30-х років вже мав агрономічний, виноградарський, зоотехнічний, ветеринарний та землевпорядний факультети, що підтримували тісні ділові зв’язки з багатьма сільськогосподарськими підприємствами, навчальними і науково-дослідними закладами нашої держави.

Зараз університет є провідним навчально-методичним і науковим центром з підготовки висококваліфікованих кадрів для різних галузей сільськогосподарського виробництва південно-західного Причорномор’я. Підготовка ведеться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр на трьох факультетах:

– Агробіотехнологічний факультет;

– Інженерно – економічний факультет;

– Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій.

В університеті працює відділ по роботі з іноземними громадянами, що здійснює навчання слухачів на підготовчому відділенні для вступу до вищого навчального закладу та базове навчання на факультетах.

До структури університету входить 19 кафедр, відділ доуніверситетської підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, аспірантура, науково-дослідні лабораторії, редакція багатотиражної газети, музей, центр культури і дозвілля, студентський спортивно-оздоровчий табір «Лукомор’я» на березі Чорного моря.

Згідно зі спільним наказом від 05.12.1995 р. №33/156 Міністерства сільського господарства і продовольства України і Української академії аграрних наук на базі університету створено і до нині успішно функціонує навчально-науково-виробничий комплекс сільськогосподарського профілю в Одеській області для координації спільної діяльності закладів освіти та науково-виробничих установ – провідних національних науково-дослідних інститутів.

Серед викладачів університету є заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники народної освіти України, заслужені винахідники України. До підготовки фахівців залучаються провідні співробітники науково-дослідних установ, управлінь сільського господарства та досвідчені практики фермерських господарств.

Для вирішення основних питань діяльності університету функціонують відповідні органи: дорадчі – вчена рада, науково-методична і науково-технічна ради, фінансова колегія та робочі – ректорат, деканати, приймальна комісія.

В університеті функціонує одна з найбільших сільськогосподарських бібліотек Півдня України, заснована 1921 року. У фондах бібліотеки зараз налічується понад 820 тисяч вітчизняних та зарубіжних видань.

За роки існування нашого навчального закладу тут сформувалися наукові школи, пов’язані з іменами видатних вчених: академіка С. О. Мельника (виноградарство), Я. Я. Вербіна і В. Ю. Казакова (землеробство), С. Я. Розіна (рослинництво), М. О. Браславця (економіка та економічна кібернетика), І. С. Журавка (зоотехнія), В. М. Пильнєва (селекція і насінництво), Є. М. Агапової (свинарство), В. М. Ковбасенка (ветсанекспертиза). Творчі здобутки наукових шкіл примножують сьогоднішні педагоги та науковці університету.

Упродовж багатьох років науковці університету підтримують творчі зв’язки з ученими зарубіжних країн. Зокрема, наш університет співпрацює з університетами Німеччини (Кіль), США (Каліфорнія, Вірджинія), Словаччини (Нітра), Угорщини (Кестхей), Польщі (Люблін), Болгарії, Швеції, Нідерландів (Амстердам), а також із вченими країн СНД — Московською с.-г. академією ім. К. А. Тимірязєва, Всеросійським науково-дослідним інститутом економіки сільського господарства, Білоруським національним науково-дослідним ветеринарним інститутом ім. Вищелеського, НАН Молдови та іншими.

Студенти мають можливість проходити виробничу практику в кращих господарствах України та за кордоном (Німеччина, Франція).

До найбільш вагомих досягнень вчених університету належить створення сорту озимої м’якої пшениці Еритроспермум-127, який упродовж тривалого часу займав значні площі посівів на півдні України, сортів рису, які не затоплюються, зимуючого гороху, озимої вики (Одеська СГІ, Українка, Чорноморська, Перлина), 16 сортів столового винограду, а також сортів кормового і зернового тритикале (Бузьке, Буяна). Розробляються і удосконалюються інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур, розв’язуються проблеми охорони природного середовища тощо. Співробітниками університету створені кормові добавки для тварин та розроблені принципово нові способи лікування тварин. Наукові розробки широко впроваджуються в господарствах. Плідно працюють вчені університету над проблемами поліпшення племінних якостей порід свиней, овець, великої рогатої худоби. До наукової роботи широко залучаються студенти. Університет проводить і постійно бере участь в роботі міжнародних та місцевих симпозіумів, науково-практичних конференцій і семінарів.

В університеті видається збірник наукових праць “Аграрний вісник Причорномор’я” з економічних, сільськогосподарських, біологічних, ветеринарних та технічних наук, в якому друкуються наукові статті з актуальних проблем теорії і практики становлення ринкових відносин в АПК України, впровадження у виробництво нової техніки, технологій, сортів і гібридів сільськогосподарських культур, порід худоби та охорони довкілля.

Матеріально-технічна база університету, кадрове, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців створюють умови для здобуття вищої аграрної освіти, навчання в аспірантурі, підготовки до захисту кандидатських і докторських дисертацій. Університет має достатній потенціал для сучасних наукових досліджень, в тому числі і з фахівцями зарубіжних наукових та вищих навчальних закладів.

ГІМН ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
У молоді доріг – силенна сила,
І кожна має свій пріоритет…
Та ми знайшли єдину, і вступили
В Одеський агроуніверситет.

Приспів:

Щасливу ми собі обрали долю,
ОДАУ шлях торить нам у життя.
Блакитне небо й золотаве поле –
То наше сьогодення й майбуття.
Професори студентів тут навчають,
Як бути хазяями на землі.
Випускників ОДАУ поважають
І в місті, і в далекому селі.

Приспів.

На нас чекає ненька-Україна,
Її лани, і ферми, і сади…
І ми вчимось на добре і відмінно,
ОДАУ в нашім серці назавжди!

Приспів.

Ми вивчимось, набудемо освіти,
І кожен стане вже спеціаліст:
Той – агроном учений, той – ветлікар,
Той – інженер, а той – економіст.

Приспів.

Минуть роки, і згодом наші діти
І наші внуки вчитимуться тут…
Їм в Україні працювати й жити,
Їм славити в віках селянських труд.

Стратегія ОДАУ

Чому ми?

Диплом державного
зразка, визнаний в
більшості країн світу

Забезпечення житлом
студентів з інших міст
та сіл

Iндивідуальний
підхід до вашого
навчання

Можливість робочої
практики в країнах
Америки і Європи

Вакансії

потрібен державний диплом

Агроном

Агроцентр-Україна, консалтингова компанія

20 000 грн.

потрібен державний диплом

Технолог харчового виробництва (молочна та масложирова)

Щедро

15 000 грн.

потрібен державний диплом

Інженер-технолог (винороб)

BAYADERA GROUP

15 000 грн.

потрібен державний диплом

Геодезист

Підприємство Групи Метінвест

18 000 грн.

потрібен державний диплом

Менеджер зі закупівель зернових і олійних культур

Авангард Логістик Груп, ТОВ

15 000 грн.

потрібен державний диплом

Головний інженер на сільгоспвиробництво

Phoenix Ukraine

20 000 грн

потрібен державний диплом

Лаборант на зерновий термiнал

М.В. Карго, ТОВ

15 000 грн.

потрібен державний диплом

Фінансовий директор

Максус Плюс

30 000 грн

потрібен державний диплом

Менеджер з продажу ЗЗР та насіння

Агропром-центр Груп, ТОВ

18 000 грн

потрібен державний диплом

Ветеринар, продавець в ветеринарну аптеку

Зелений Світ

15 000 грн

потрібен державний диплом

Агроном, фахівець із захисту рослин

Філберт, НВО, ТОВ

15 000 грн

потрібен державний диплом

Ветеринар

Немо

20 000 грн

потрібен державний диплом

Ветеринарний представник

Артеріум

17 000 грн
Подати документи