Одеський державний
аграрний університет

Всеукраїнська науково-практична конференція «АГРАРНА НАУКА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Всеукраїнська науково-практична конференція «АГРАРНА НАУКА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

26 березня 2021 року

Одеса

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Аграрна наука: стан та перспективи розвитку», яка відбуватиметься 26 березня 2021 року в Одеському державному аграрному університеті.

Мета проведення заходу – висвітлення науково-практичних результатів та інноваційних досягнень аграрної науки, а також налагодження наукових зав’язків між навчальними закладами, науковими та виробничими установами.

На конференцію запрошуються представники наукової спільноти (наукові співробітники, викладачі, докторанти, аспіранти, здобувачі), представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та установ для обговорення шляхів, проблем і перспектив регіонального розвитку в сучасних умовах.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Інноваційні технології в рослинництві, овочівництві та садівництві.
  2. Землеробство, агрохімія та ґрунтознавство.
  3. Екологічні аспекти захисту рослин, раціонального природокористування та охорони довкілля.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету: Брошков М.М., д. вет. н., проф., ректор ОДАУ.

Заступник голови: Данчук О.В., д. вет. н., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Секретар: Ожован О.О., к.б.н., зав. кафедри польових і овочевих культур.

Члени оргкомітету:

Балан Г.О. к с.-г. н., т.в.о. декана агробіотехнологічного факультету.

Попова Л.М., к. с.-г. н., доц. кафедри польових і овочевих культур.

Латюк Г.І., к. с.-г. н., доц. кафедри польових і овочевих культур.

Шишков І.Д., к. с.-г. н., доц. кафедри польових і овочевих культур.

Щетінікова Л.А., ас. кафедри польових і овочевих культур.

Керівники секцій:

1.Інноваційні технології в рослинництві, овочівництві та садівництві – Щербаков В.Я., д. с.-г. н., проф. кафедри польових і овочевих культур.

2.Землеробство, агрохімія та ґрунтознавство – Юркевич Є.О., д. с.-г. н., проф. кафедри польових і овочевих культур.

3.Екологічні аспекти захисту рослин, раціонального природокористування та охорони довкілля – Балан Г.О., к. с-г н., доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин.

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

За матеріалами конференції планується видання збірника тез доповідей з присвоєнням ISBN (вимоги до тез – у додатку 1). Після 26 березня 2021 року учасникам конференції буде надіслано електронний збірник тез конференції.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Безкоштовно.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Українська, англійська.

ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Очна, заочна, дистанційна.

ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

Оформити заявку учасника конференції згідно встановленого зразка (додаток 2). Назва файлу повинна містити прізвище першого автора і уточнення змісту документа за прикладом Ivanenko_Application. Формат файлу – «.doc» або «.docx».

Підготувати самостійно або у співавторстві (не більше двох осіб) одну наукову доповідь (тези) згідно вимог (додаток 1). Назва файлу повинна містити прізвище першого автора і уточнення змісту документа за прикладом Ivanenko_Article. Формат файлу – «.doc» або «.docx». Відповідальність за науковий рівень й достовірність представлених матеріалів несуть автори та (для студентів і аспірантів) наукові керівники. Редакційна рада залишає за собою право редагувати матеріали та відхиляти такі, що не відповідають вимогам чи тематиці конференції.

До 20 березня 2021 року включно заявку учасника конференції та тези доповіді просимо надсилати одним листом окремими вкладеними файлами на електронну адресу оргкомітету abt.cek.zemledelie@ukr.net.

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

26 березня 2021 року

830 – 945 – прибуття учасників, реєстрація, поселення.

1000 1030 – урочисте відкриття.

1030 – 1300 – секційні засідання.

1300 – 1400 – перерва, обід.

1400 – 1600 – секційні засідання.

1600– 17 00 – підбиття підсумків, від’їзд учасників.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргкомітету: м. Одеса, пров. Матросова, 6, ауд.311.

Електронна адреса: abt.cek.zemledelie@ukr.net

Телефони: Балан Г.О. – 0677448810; Ожован О.О. – 0970684356.

Інші новини

Подати документи