Одеський державний
аграрний університет

Апробація результатів наукових досліджень

Апробація результатів наукових досліджень
  1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Національні і світові тенденції розвитку обліку, оподаткування та контролю»
  2. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми підвищення адаптивного потенціалу системи рослинництва у зв’язку зі змінами клімату»
  3. Х Міжвузівська науково-практична конференція “Браславські читання. Економіка ХХІ століття: національний та глобальний виміри”
  4. Студентська науково-практична конференція «Економіко-технологічне забезпечення розвитку плодоовочевої галузі АПК Півдня України»
  5. Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕПІЗООТОЛОГІЇ ТА ЗАРАЗНИХ ХВОРОБ ТВАРИН» присвяченої 80-річчю від дня народження професора Атамася В.Я. 24-26 жовтня 2019 року.
  6. І Міжнародна науково-практична конференція НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти”
  7. Міжвузівська науково-практична Інтернет-конференція за міжнародною участю «Сучасний менеджмент в агробізнесі: проблеми та рішення»
  8. VІ міжнародна науково-практична конференція «Розвиток агропромислового виробництва та сільських територій України: проблеми та рішення» (Запрошення конф. ОДАУ) + (Програма конференції 2015)
  9. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток ресурсного потенціалу сільських територій»
Подати документи