Одеський державний
аграрний університет

Міжнародна науково-практична онлайн конференція «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА»

Міжнародна науково-практична онлайн конференція «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА»

Запрошуємо прийняти участь у

Міжнародній науково-практичній онлайн конференції

«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА»

Посвідчення №  472  від 26 жовтня 2022 р. Державної  наукової  установи «Український інститут науково-технічної  експертизи та інформації» яка відбудеться 24-25 листопада 2022 року

 ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ  НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.
 2. Санітарія, екологія та гігієна у забезпеченні високої продуктивності тварин та безпеки продукції тваринництва.
 3. Здоров’я та благополуччя сільськогосподарських тварин у забезпеченні якості та безпечності продуктів тваринництва.
 4. Інноваційні технології та експертиза якості харчових продуктів.
 5. Сучасні лабораторні методи дослідження якості продукції тваринництва.
 6. ІТ-нано-біотехнології у забезпеченні безпеки продукції тваринництва.
 7. Нормативно-правові та організаційні аспекти безпечності та якості сільськогосподарських продуктів.
 8. Органічне тваринництво.
 9. Інноваційні освітні технології під час підготовки кадрів задля забезпечення продовольчої безпеки країни.
 10. Ветеринарне забезпечення громадського здоров’я.

Умови участі в конференції та публікації тез

 • Мова конференції: українська, англійська
 • Форма участі: онлайн (https://us05web.zoom.us/j/89761644617?pwd=akdkMDB3YS9qdUMyQUZLUkptVCtFQT09)
 • Участь в конференції: безкоштовна
 • Матеріали конференції: кінцевий термін подачі заявки та тез – 22 листопада 2022 р. публікація збірника тез на сайті: до 12 грудня 2022р. тези доповідей надсилати на е-mail: antonikiryna94@gmail.com 

Реєстрація за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1AzqG2W2754PlwMpdsPWwrMYD7kuIPm1mte2tBt1XJ88/edit

 Контактна особа:

 • +380500479687, Ірина Антонік
 • +380931302163, Тетяна Пушкар

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг матеріалів – 2-5 сторінки
 • Формат – А4, гарнітура – MS Word (doc, docx),
 • Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 12,
 • Міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1.25 см,
 • Поля – зверху, знизу, праворуч, ліворуч по 20 мм).

Редакційна група залишає право редагувати надані матеріали, а також відхиляти їх у разі невідповідності тематиці конференції та недотримання вищевказаних умов і не несе відповідальності за достовірність викладених фактів.

СТРУКТУРА ТЕЗ:

 • індекс УДК (кегль 12, вирівнювання з лівого краю)
 • назва тез (великі літери, шрифт – жирний, вирівнювання по центру);
 • ПІБ автора(-ів) (Малі літери, шрифт – жирний, вирівнювання по центру);

Обов’язково вказувати e-mail адреси всіх авторів.

 • науковий ступінь, вчене звання, посада (вирівнювання по центру);
 • місце роботи (навчання) назва установи, місто в якому розташована держава (вирівнювання по центру);
 • через інтервал – анотація (косими літерами).
 • основний текст тез – вирівнювання по ширині
 • список використаних джерел оформляється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015, не більше 4-5 джерел. У тексті посилання на літературу позначаються квадратними дужками із зазначенням номера джерела

Розміщення збірника тез буде на офіційному сайті:

https://osau.edu.ua/pro-universytet/naukova-robota/materialy-konferentsij/

Програма Міжнародної наукової-практичної конференції «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА»

Інші новини

Подати документи