Odesa State Agrarian University

Standing orders and other legal documents of OSAU

Standing orders and other legal documents of OSAU

Установчі документи

Забезпечення якості освіти

Розробка та забезпечення програм

Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання

Зарахування, навчання, визнання кваліфікацій і сертифікація здобувачів освіти

Викладацький та співробітницький склад

Навчальні ресурси та підтримка здобувачів освіти

Управління інформацією

Положення про структурні підрозділи

Submit documents