РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Робочі програми обов’язкових  освітніх компонент

ОЗ.1 Іноземна мова в науково-освітній діяльності

ОЗ.2 Філософія науки

ОЗ.3 Статистичні методи обробки інформації в наукових дослідженнях

ОЗ.4 Інноваційні технології в педагогіці вищої школи

ОП.1 Методи організації і проведення наукових досліджень у ветеринарній медицині

ОП.2 Сучасні методи лабораторної діагностики хвороб тварин різної етіології

ОП.3 Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики заразних хвороб тварин

ОП.4 Сучасні методи посмертної діагностики хвороб тварин

ПП.1 Педагогічна практика

 

Силабуси обов’язкових  освітніх компонент

ОЗ.1 Іноземна мова в науково-освітній діяльності

ОЗ.2 Філософія науки

ОЗ.3 Статистичні методи обробки інформації в наукових дослідженнях

ОЗ.4 Інноваційні технології в педагогіці вищої школи

ОП.1 Методи організації і проведення наукових досліджень у ветеринарній медицині

ОП.2 Сучасні методи лабораторної діагностики хвороб тварин різної етіології

ОП.3 Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики заразних хвороб тварин

ОП.4 Сучасні методи посмертної діагностики хвороб тварин

 

Подати документи