Одеський державний
аграрний університет

Конкурс на заміщення вакантних посад НПП з 13 травня по 13 червня 2021 року

Конкурс на заміщення вакантних посад НПП з 13 травня по 13 червня 2021 року

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

з 13 травня по 13 червня 2021 року

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічного персоналу:

1 Завідувач кафедри фізіології, патофізіології та біохімії, доцент 1,0 ставка (1 особа) вакантна з 01.09.2021
2 Завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики, доцент 1,0 ставки (1 особа) вакантна з 01.09.2021
3 Завідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва, професор 1,0 ставки (1 особа) вакантна з 01.09.2021
4 Завідувач кафедри менеджменту, професор 1,0 ставки (1 особа) вакантна з 01.09.2021
5 Завідувач кафедри філософії, історії і політології, професор 1,0 ставки (1 особа)
6 Доцент кафедри фізіології, патофізіології та біохімії 1,0 ставки (1 особа) вакантна з 01.09.2021
7 Доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 0,9 ставки (1 особа) вакантна з 01.09.2021
8 Асистент кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 0,9 ставки (1 особа) вакантна з 01.09.2021
9 Асистент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи 1,0 ставки (1 особа)
10 Викладач кафедри української та іноземних мов 2,0 ставки (2 особи) вакантні з 01.09.2021

Вимоги до претендентів: відповідна кваліфікація за дипломом про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою науково-педагогічною спеціальністю, показники відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти в частині вимог до посад НПП.

Документи: заява на ім`я ректора, анкета, автобіографія (написані власноруч); дві фотокартки розміром 3×4 см; особовий листок з обліку кадрів (завірений за місцем роботи); завірені ксерокопії паспорта, трудової книжки, документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації; список наукових і навчально-методичних праць та винаходів; звіт про навчальну, наукову, методичну, виховну роботу; програма (проект) розвитку структурного підрозділу (інституту, факультету, кафедри) для кандидатів на посаду директора, декана, завідувача кафедрою.

 Зразки документів

  1. Анкета
  2. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ на вакантну посаду
  3. ЗАЯВА Додаток 1
  4. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ПРАЦЬ Додаток 3
  5. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОФ. ДІЯЛЬНОСТІ Додаток 4

Претендент на вакантну посаду особисто формує свою справу згідно наведеного переліку документів та подає її у повному складі в паперовій папці-швидкозшивачі до відділу кадрів Університету. Строк подання документів – один місяць.

Документи приймаються за адресою:

65012, м.Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13, відділ кадрів, 1 поверх, к.113а.

Додаткові відомості про умови конкурсу за телефоном: 784-57-31 (відділ кадрів).

 

Інші новини

Подати документи