Одеський державний
аграрний університет

Відкрите заняття “Автоматизація обліку операцій з грошовими коштами”

Відкрите заняття “Автоматизація обліку операцій з грошовими коштами”

24 жовтня Наконечною О. А. було проведено відкрите лекційне заняття для студентів 4 курсу, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 071 «Облік і оподаткування» з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі і аудиті».

На початку лекційного заняття лектор повідомила тему та мету завдання: тема – «Автоматизація обліку операцій з грошовими коштами»; мета – розглянути особливості ведення автоматизованих операцій з: грошовими коштами; коштами на рахунках в банках, як в іноземній так і національній валюті, а також розрахунки з підзвітними особами.

Тема лекційного заняття відповідає робочій програмі вивчення освітнього компоненту «Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі і аудиті».

План лекційного заняття передбачав розгляд наступних питань:

  1. Автоматизація обліку готівкових коштів.
  2. Автоматизація обліку коштів на рахунках у банку.
  3. Автоматизація розрахунків з підзвітними особами.

Під час проведення лекційного заняття викладач використовувала: методичні матеріали до заняття, демонструвались пояснення по темі у вигляді презентації, що дало змогу студентам краще сприймати новий матеріал та наводила реальні приклади в системі бухгалтерського обліку «1С: Підприємство. Бухгалтерський облік для України».

Знання теми лекції полягає в тому, що студенти з’ясували на свідомому рівні, те що касові операції — це операції, пов’язані з прийманням, зберіганням, видачею готівки касами банків, підприємств, організацій тощо, в свою чергу грошові кошти важливі для будь-якого підприємства, належний їх облік та контроль за їх надходженням та витрачанням є частиною повсякденної роботи бухгалтерії. Тому тема є одною з базових тем з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі і аудиті».

У питанні про автоматизацію обліку готівкових коштів було розглянуто способи доступу до відповідних документів у системі «1С: Підприємство. Бухгалтерський облік для України» та форма заповнення документу, способи та структура взаємопов’язаних документів. А також розглянуто види звітних документів. Також згадано про використання і більш зручні варіанти форматування прибуткових та видаткових косових ордерів.

Розглянуто особливості автоматизації обліку коштів на рахунках у банку, наведено форми документів та типові операції до них, правила формування нових на підставі існуючих взаємопов’язаних документів. Розглянуто схему введення документів при купівлі (продажу) валюти з використанням механізму «введення на підставі».

На завершення лекційного заняття було розглянуте питання про автоматизацію розрахунків з підзвітними особами. Видача готівки підзвітній особі відображається «Видатковим касовим ордером» з відповідним типом операції, а погашення заборгованості оформляється документом «Авансовий звіт». Для оформлення довіреності підзвітній особі на отримання ТМЦ використовують документ «Довіреність».

Лекційний виклад супроводжувався презентаційним матеріалом з поясненням прикладів додавання зображень та створення відповідних документів та звітів у програмному додатку.

 

Інші новини

Подати документи