Одеський державний
аграрний університет

Сучасні підходи фітопатологічної експертизи

Сучасні підходи фітопатологічної експертизи

       9 листопада 2023 р. на Агробіологічному факультеті Одеського державного аграрного університету традиційно відбулася лекція-зустріч з скейкхолдерами, на яку були запрошені ведучі науковці лабораторії Фітопатології Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України, завідувач лабораторії  канд. с.-г. наук, с.н.с. Оксана АФАНАСЬЄВА та канд. с.-г. наук, с.н.с. Леся ГОЛОСНА, які презентували сучасні підходи   фітопатологічної експертизи.

Треба відмітити, що саме Інститут захисту рослин НААН є базовою науковою установою де здобувачі вищої освіти спеціальність 202 «Захист і карантин рослин» агробіотехнологічногофакультету можуть не лише проходити стажування, підвищувати кваліфікацію, а і постійно знайомитися з сучасними розробками в сфері захисту рослин.

Для здобувачів бакалаврського, магістерського рівнів, рівня доктор філософії були представлені новітні методи аналізування зерна, шляхи їх поліпшення та підвищення якості та точності. Були розглянуті сучасні види фітопатологічного аналізута регламенти щодо ураження основними хворобами агрокультур.

Традиційним напрямом був огляд найбільш розповсюджених збудників хвороб агрокультур, що надзвичайно зацікавило здобувачів та науково-педагогічних працівників, де були показані морфологічні особливості спороношень збудників хвороб сільськогосподарських культур.

Практикуми з фаху викликають особливу зацікавленість, що було підтверджено дискусіями, обговореннями, та відгуками здобувачів.

В зустрічі прийняли участь понад 90 здобувачів різних рівнів навчання агробіотехнологічногофакультету та зацікавлені науково-педагогічні працівники.

Результатом спільної співпраці між установами є підвищення якості підготовки фахівців вищої кваліфікації зі спеціальностей та залучення здобувачів, аспірантів та молодих наукових співробітників до виконання фахово направлених науково-дослідних робіт. 

Данні зустрічі на основі інтеграції навчання та науки дозволяють находити нові підходи до побудови організації навчального процесу для підготовки конкурентоспроможних фахових спеціалістів.

 

Інші новини

Подати документи