Одесский государственный
аграрный университет

Конкурс белорусско-украинских научно-исследовательских проектов

Конкурс белорусско-украинских научно-исследовательских проектов

Увага!! Відкрито конкурс українсько-білоруських науково-дослідних проєктів на 2021-2022 роки!

Міністерством освіти і науки України та Державним комітетом з науки і технологій Республіки Білорусь з 1 червня 2020 року оголошено конкурс спільних українсько-білоруських науково-дослідних проєктів на 2021-2022 роки.

Проєктні пропозиції приймаються за такими пріоритетними напрямами:

 • цифрові інформаційно-комунікаційні та міждисциплінарні технології;
 • біотехнології (геномні та постгеномні, клітинні, мікробні, медичні, промислові); діагностика, медична профілактика та лікування інфекційних хвороб, включаючи вірусні етіології та неінфекційні захворювання;
 • штучні тканини та органи; персоніфікована медицина;
 • фармацевтичні субстанції та лікарські засоби;
 • проведення досліджень в Антарктиці за пріоритетними напрямами наук про Землю та наук про життя.

Критерії відбору:

 • наукова відповідність;
 • наукова якість та інноваційний характер проєкту;
 • здатність і компетентність тимчасових наукових колективів втілити проєкт у життя;
 • можливість проведення спільних досліджень і адекватність наукового методу та підходу;
 • досвід участі у міжнародних проєктах і майбутній розвиток міжнародного співробітництва;
 • якість інфраструктури установ, що беруть участь у проєкті;
 • участь у проєкті молодих науковців (віком до 35 років) та жінок-учених;
 • можливості практичного використання результатів проєкту.

Керівники та основні учасники проєктів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за одним проєктом.

Фінансування виділяється два роки поспіль, на кожний рік окремо. Рішення щодо продовження фінансування у наступному році приймається після розгляду наукового та фінансового звітів за попередній рік виконання проєкту.

Для участі в конкурсі потрібно подати:

 • супровідний лист, адресований Міністерству освіти і науки України, на бланку установи-заявника, в довільній формі, із зазначенням назви спільного проєкту, пріоритетного напряму, ПІБ наукового керівника та з переліком додатків (1 примірник);
 • заповнену форму заявки на участь у конкурсі українською та англійською мовами в одному файлі (2 паперові примірники з підписами та печатками обох сторін; скан-копія від білоруського партнера допускається);
 • лист-підтвердження від білоруського партнера (керівника проєкту) на бланку установи-партнера, в довільній формі, на ім’я керівника установи-заявника, із зазначенням назви спільного проєкту та зобов’язанням білоруської сторони щодо фінансового забезпечення впровадження проєкту своїми науковцями (1 примірник; скан-копія допускається);
 • акт експертизи на відкриту публікацію матеріалів за темою проєкту в довільній формі (1 примірник);
 • CV українською та англійською мовами в довільній формі українського та білоруського наукових керівників проєкту (по 1 примірнику);
 • Google-анкету, до якої обов’язково додається заповнена заявка у форматі .doc. Анкету краще заповнювати після підготовки всіх зазначених документів.

Прийом заявок триватиме до 30 червня 2020 року.

Документи подаються особисто або надсилаються поштою до Міністерства освіти і науки України (бул. Тараса Шевченка, 16, к. 310, м. Київ, 01601) у підписаній папці.

Детальна інформація про умови конкурсу та форма заявки у прикріплених файлах та на сайті:

https://mon.gov.ua/ua/news/vidkrito-konkurs-ukrayinsko-biloruskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-roki-dedlajn-podachi-zayavok-30-chervnya

Посилання на Google-анкету:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOZgcsZOI_Qw1kgFTR-VMysfAvWmQHXTNCvj1PGGxpUddSaw/viewform

Форма заявки

Другие новости

Подать документы