Одеський державний
аграрний університет

Факультет економіки та управління

Факультет економіки та управління

Ми раді вітати Вас на сторінці Факультету економіки та управління.

Історія Факультету сягає початку другої половини ХХ сторіччя. В різні роки факультет закінчило близько 19000 осіб, які зайняли гідне місце в суспільстві та зробили неоціненний внесок  в розбудову України.

То ж ми запрошуємо абітурієнтів та потенційних партнерів з усіх куточків світу долучитися до нашої дружньої та професійної команди.

Факультет економіки та управління

В.о. декана факультету економіки та управління, кандидат економічних наук, доцент Мацієвич Тетяна Олександрівна

Склад деканату

ПосадаП.І.Б
ДиспетчерНАЗАРЕНКО Ірина Валеріївна
Офісний службовець (друкування)ІВАНОВА Олена Валентинівна
Офісний службовець (друкування)ШАСТІНА Неля Йосипівна

 

Перелік спеціальностей

 • Спеціальність 073 “Менеджмент”;
 • Спеціальність 071 “Облік і оподаткування”;
 • Спеціальність 051 “Економіка”.

Контактна інформація

Адреса:  каб.719, 701, пров.Матросова 6, м.Одеса, 65044

e-mail: efaculty@osau.edu.ua

Факультет  у Facebook:  https://www.facebook.com/groups/678866947146137

Факультет  в Instagram: https://instagram.com/feu_odau

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

1960-ті роки ХХ сторіччя-ЗАПОЧАТКУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМУ в ОДАУ– 1 набір на І курс економічного факультету за двома кваліфікаціями: «агроном-економіст» і «економіст з бухгалтерського обліку» (по 25 осіб).

Декан– Заслужений діяч науки УРСР, д-р. екон. наук, проф. М. О. Браславець.

З 1978 р.- МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ– перший серед сільськогосподарських ВНЗ України розпочав підготовку іноземних студентів за економічними спеціальностями (за 1978–1996 рр. було підготовлено 272 висококваліфікованих фахівців для 44 країн світу всіх контингентів, які одержали диплом магістра з економіки).

З 2001 р.- ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ЗІ СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ НАВЧАННЯ– Економічний факультет ОДАУ перший долучився до підготовки фахівців економічного профілю ОКР «Бакалавр» і «Спеціаліст» за скороченим терміном навчання на базі навчально-консультаційних центрів (НКЦ) Університету створених при Вознесенському, Ананьївському, Брацлавському, Каховському, а згодом і в Ізмаїльському державних аграрних технікумах.

2001–2010 рр. –ЗАКЛАДЕННЯ ОСНОВ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ– згідно з договорами із замовниками здійснювалася підготовка фахівців за спеціалізаціями: «Інформаційне забезпечення управління в АПК», «Фінансування і кредитування в галузі», «Облік і аудит в банках».

2010- донині- РОЗВИТОК ФАКУЛЬТЕТУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ– на цьому етапі відбувається зміцнення міжнародної наукової та освітньої співпраці, розробка та запровадження англомовних програм підготовки здобувачів вищої освіти, підвищення публікаційної активності науково-педагогічних кадрів, зокрема публікація статей та монографій в іноземних виданнях, робота над підвищенням рівня професійної активності за фахом, започаткування участі в громадських об’єднаннях, проходження ліцензійних та акредитаційних процедур за новими вимогами.

[згорнути]
СЬОГОДЕННЯ

На факультеті навчається близько 400 осіб за денною та заочною формою навчання.

Підготовка здобувачів здійснюється за ОКР «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» за спеціальностями 073 «Менеджмент», 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування».

Велика увага приділена вивченню іноземної мови здобувачами вищої освіти.

В 2020-2021 рр. здійснено набір здобувачів з інших країн на англомовну програму за спеціальністю 073 «Менеджмент». Так навчання проходять молоді особи з понад як 5 країн Світу. Всі викладачі Факультету мають сертифікат знання англійської мови на рівні В2.

В навчальному процесі використовуються сучасні методики викладання та забезпечується поглиблене вивчення інформаційних технології забезпечення прийняття управлінських рішень та опанування відповідних практичних навичок.

Навчальний процес забезпечують переважно науково-педагогічні працівники трьох випускових кафедр Факультету економіки та управління:

 • кафедри менеджменту- очолює д.е.н., проф. Запша Галина Миколаївна;
 • кафедри економічної теорії та економіки підприємства- очолює д.е.н., проф. Шабатура Тетяна Сергіївна;
 • кафедри обліку і оподаткування – очолює д.е.н., проф. Крюкова Ірина Олександрівна.

Частка осіб з науковим ступенем становить більше 95%, з них 9 докторів економічних наук та 1 доктор наук з державного управління.

Середній науково-педагогічний стаж- 18 років.

[згорнути]
НАУКОВА РОБОТА

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Науково-дослідна робота за напрямами:

 • економіко-математичне моделювання і прогнозування виробництва;
 • удосконалення бухгалтерського обліку і аудиту, оподаткування та управління в аграрних формуваннях;
 • удосконалення організаційно-економічного механізму аграрних підприємств та об’єднань;
 • вирішення наукових проблем в сферах аграрного маркетингу, логістики, агроконсалтингу, економічної безпеки підприємств,
 • кадрового менеджменту регіону та державного регулювання економічного розвитку аграрної сфери АПК регіону.

Наукові теми:

 • «Теоретико-методологічні та практичні засади організаційно-економічного забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств» (номер державної реєстрації 0121U110933).
 • «Забезпечення соціо-еколого-економічного розвитку агропромислового виробництва та сільських територій на засадах інноваційного менеджменту та маркетингу» (номер державної реєстрації 0121U109628).

Готується до акредитації фахове наукове видання «Економічний вісник Причорномор’я».

Протягом останніх років окрім іншого науково-педагогічним кадрами Факультету підготовлено і видано 42 наукові статті в іноземних виданнях, що індексуються в Scopus та Web of Science, 6 одноосібних монографій, близько 45 колективних монографій.

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ:

 • Всеукраїнські предметні фахові олімпіади і Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт і наукових проектів.
 • Міжвузівські студентські науково-практичні конференції, круглі столи.

НАША ГОРДІСТЬ:

 • студентка V курсу Д. Арабаджи — переможниця Всеукраїнської олімпіади з обліку і аудиту серед ВНЗ ІІІ–ІV акредитації (2010);
 • студентка спеціальності «Менеджмент» Т. Г. Деде — переможниця І Всеукраїнського конкурсу на кращий базовий бізнес-план зі створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу в рідному селі у межах стратегічної ініціативи «Рідне село» (2013 р.) і призерка Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» (КНУ ім. Т. Шевченка) (2017 р.).
 • 2015 р. студентки V курсу О. В. Вдовиченко і Д. Д. Міхова – І та ІІІ місця у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт зі спеціальності «Облік і аудит» (КНТЕУ) (2015 р.).
 • студентка IV курсу К. С. Павленко- призер (Дипломом ІІ ступеня) Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (ОНЕУ) (2016 р.).
 • студентка V курсу Ф. Л. Карагяур – І місце на Всеукраїнському студентському конкурсі інноваційних проектів «Аграрна молодь та інновації і Переможниця Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» (ОНЕУ) у номінації «За наявні компетентності в інноваційному менеджменті» (2017 р.).
 • студентка VI курсу спеціальності «Менеджмент» К. С. Павленко-Дідур – Переможниця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових проектів «Агро–2018» і учасниця міжнародної сільськогосподарської виставки у м. Верона (Італія) (2017 р.).
 • здобувачі спеціальності «Економіка» – учасники Студентської ліги VIII Всеукраїнського бізнес-турніру «Стратегія фірми – 2021» (2021 р.).
 • студентка Ісаєнко Ірина Сергіївна – ІІІ місце з дипломною роботою на тему «Система управління персоналом та її удосконалення в ДП ДГ «Таїровське» ННЦ «ІВіВ ім. В.Є.Таїрова» НААН України Овідіопольського району Одеської області» (2021 р.).

[згорнути]
ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

 • Наукові гуртки, конференції, дискусійні клуби, зустрічі із письменниками, художниками, акторами та ін.
 • Інститут кураторства та конкурс «Кращий куратор», де куратори кафедр змагаються у своїй майстерності та діляться досвідом з виховної роботи у творчому форматі.
 • Свята та заходи: День першокурсника, Всесвітній день студента, День факультету, День відкритих дверей, День кафедри професійні свята — Міжнародний день менеджера, Міжнародний день бухгалтера та ін., відвідування театрів і музеїв, організація екскурсій, спортивні змагання.
 • Віртуальна екскурсія членів наукового гуртка “Фінансово-кредитний механізм”

[згорнути]
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Науково-педагогічні працівники проходять стажування в провідних ЗВО зарубіжних країн, за результатами яких опубліковано статті за співавторства іноземних колег.

Знаходяться в стадії підготовки нові міжнародні проекти, що передбачають академічну мобільність здобувачів вищої освіти та викладачів Факультету.

[згорнути]
СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА УСТАНОВАМИ

Співробітництво факультету з підприємствами та установами ведеться за наступними напрямами:

 • Щотижневі майстер-класи, кейс-стаді, консультації, презентації, виїзні семінари від представників бізнесу, місцевої влади та ін. для здобувачів вищої освіти.
 • Участь стейкхолдерів в обговоренні навчальних планів та освітньо-професійних програм
 • Проходження стажування, виробничої та переддипломної практики на підприємствах та в установах-партнерах
 • Проведення науково-практичних конференцій, круглих столів та семінарів за участю підприємств та установ-партнерів

Партнерами Факультету економіки та управління є:

 • Реальний сектор: ТОВ «Трофімова», СТОВ «Петродолинське» ТОВ «Нива», ТОВ «Хаджидер-Агро», ПП «ТЕКЛАЙН», ТОВ АПК «Розкішна», ЗАТ «Одесакондитер», СФГ «Гроно», ТОВ «Дунайський аграрій», ФГ «Перлина Турії», СВК «Бесарабський», СТОВ «Південьагропереробка».
 • Науково-дослідні установи: Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства НААНУ, Національний науковий центр «Інституту аграрної економіки» (ННЦ «ІАЕ»).
 • Органи місцевого управління, самоврядування та ГО: Управління агропромислового та економічного розвитку Березівської районної державної адміністрації, Управління інвестиційної і підприємницької діяльності Біляївської районної державної адміністрації Одеської області, ГО «Одеська обласна сільськогосподарська дорадча служба «Центр розвитку та правової підтримки села».

[згорнути]
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПИШАЄТЬСЯ СВОЇМИ ВИПУСКНИКАМИ!

Факультет економіки та управління

[згорнути]
Подати документи