Одеський державний
аграрний університет

Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткування

 

 

Завідувач кафедри,
доктор економічних наук, професор,
Крюкова Ірина Олександрівна

 

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

ПІБПосада, вчена ступіньДодаткова інформація
Кафедра обліку і оподаткування

Крюкова Ірина Олександрівна

Доктор економічних наук, професор 

Кафедра обліку і оподаткуванняКафедра обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткуванняЗамлинський Віктор Анатолійович

Доктор економічних наук, професорКафедра обліку і оподаткуванняКафедра обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткуванняНайда Андрій Васильович

Кандидат економічних наук, доцентКафедра обліку і оподаткуванняКафедра обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткуванняГнатьєва Тетяна Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцентКафедра обліку і оподаткуванняКафедра обліку і оподаткування
Кафедра обліку і оподаткування

Яковенко Алла Олексіївна

Кандидат економічних наук, доцентКафедра обліку і оподаткуванняКафедра обліку і оподаткування
Кафедра обліку і оподаткування

Патракі Тетяна Андріївна

Старший лаборантКафедра обліку і оподаткування

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ  БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

Діяльність кафедри обліку і оподаткування є невід’ємною частиною життя Одеського державного аграрного університету та факультету економіки і управління  ОДАУ.

Cвою історію кафедра розпочала з вересня 1960 року з амбіційного завдання, яке й успішно виконала – забезпечити аграрний сектор Південного регіону країни викосокваліфікованими фахівцями у сфері бухгалтерського обліку.

Освітньо-практичну діяльність кафедра почала під керівництвом доцента Рахліна Д.М.  Крім головної мети своєї діяльності, кафедра обліку і оподаткування традиційно здійснювала розробки з удосконалення системи бухгалтерського обліку, перша імплементація яких у практику господарювання експериментально відбулась у 1964 на базі господарств Білгород-Дністровського району Одеської області (апробована можливість обчислення собівартості продукції тваринництва і послуг протягом року, складання місячних і квартальних бухгалтерських балансів, впровадження журнально-ордерної форми обліку, механізації обліку заробітної плати і виробничих запасів).

З того часу кафедра пройшла проблемний та тривалий шлях свого розвитку щодо кадрового складу та наукових здобутків. Назва кафедри за час її функціонування змінювалася двічі, але курс її залишався незмінним — якісна підготовка спеціалістів  з обліку і оподаткування для всіх видів економічної діяльності.

В різні періоди функціонування кафедри її очолювали: професор Постнікова Г.В., к.е.н., доцент Скалозубова Н.О.,к.е.н., доцент Тімінський А.Г., доцент Несененко П.Г.,д.е.н., професор Немченко В.В., к.е.н., доцент Цуканов О.Ю., д.е.н., професор Деречин В.В.,к.е.н., доцент Кононенко В.А., д.е.н., професор Дога В.С.

В теперішній час кафедру бухгалтерського обліку і оподаткування очолює Крюкова Ірина Олександрівна, доктор економічних наук, професор.

Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткування (2019р.)

На теперішній час кафедра обліку і оподаткування є активним учасником вітчизняного освітнього простору, проводить активну науково-дослідну роботу, підтримує тісні зв’язки із бізнесом, державними органами управління та місцевого самоврядування, органами державного контролю, спеціалізованими установами і професійними виданнями. Нашими партнерами є бізнес-суб’єкти Півдня України всіх видів економічної діяльності, навчально-наукові центри, Державна аудиторська служба України, Головне управління Державної податкової служби Одеської області, аудиторські компанії та сертифіковані аудитори, провідні заклади вищої освіти України, професійне фахове видання «Все про бухгалтерський облік».

Для забезпечення якісної практичної підготовки здобувачів освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр» на кафедрі створені філії на виробництві та укладені довгострокові договори з підприємствами, установами, організаціями всіх видів економічної діяльності. Сьогодні кафедра обліку і оподаткування готує кваліфікованих спеціалістів для всіх секторів національної економіки.

Кафедра обліку і оподаткування

Захист кваліфікаційних робіт здобувачами освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування заочної форми навчання» (грудень 2020р.)

Випускники спеціальності 071 «Облік і оподаткування» – це депутати Верховної Ради України, керівники обласних та районних адміністрацій, власники успішного бізнесу, провідні фахівці та керівники підприємств, установ, організацій всіх форм власності та видів економічної діяльності.

Кафедра обліку і оподаткування

Вручення дипломів здобувачам освітнього ступеня «Магістр» в Одеському державному аграрному університеті (лютий 2021р.)

Сьогодні кафедра на високому рівні здійснює навчальну, методичну, наукову та організаційно-виховну діяльність. Професорсько-викладацький колектив кафедри обліку і оподаткування – молоді, професійні, компетентні фахівці, які мають практичний досвід роботи за спеціальністю, активно здійснюють наукові дослідження, мають досвід викладацької діяльності у зарубіжних країнах. Результати науково-дослідної роботи кафедри і оподаткування відмічені чисельними відзнаками міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, олімпіад та науково-практичних конференцій.

Для якісної підготовки здобувачів освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на кафедрі створено навчально-практичну лабораторію «Навчальна бухгалтерія» із доступом до економіко-статистичної бази даних суб’єктів економічної діяльності Півдня України. Практична підготовка за освітньо-професійною програмою підтримується кафедрою інформаційних систем і технологій із використанням сучасного спеціалізованого програмного  забезпечення: Master Бухгалтерія, 1С: Бухгалтерія 8.0, M.E. DOC.

Кафедра обліку і оподаткування

Переможець Всеукраїнського конкурсу «Перспективи розвитку обліку, контролю і оподаткування» здобувач освітнього ступеня «Бакалавр» Іванюк Н. із науковим керівником – к.е.н., доцентом Гнатьєвою Т.М. (2018р.)

Кафедра обліку і оподаткування забезпечує викладання наступних навчальних курсів: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Податковий облік», «Організація бухгалтерського обліку», «Аудит», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Податковий менеджмент», «Управлінський контроль», «Податкове планування та мінімізація податкових ризиків», «Звітність підприємств», «Методика викладання облікових дисциплін», «Облік у банках», «Облік у бюджетних установах, «Облік і звітність в оподаткуванні», «Податковий облік», «Облік за ВЕД», «Облік  і фінансова звітність з міжнародними стандартами», «податкове планування та мінімізація податкових ризиків», «Державний фінансовий контроль», «Податкова система» «Інформаційні системи в обліку, аналізу і аудиті»,  «Організація і методика аудиту», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами», «Контроль і  ревізія», «Облік на підприємствах малого бізнесу» та ін. Освітній процес організовано на основі використання активних методів навчання: інтерактивні лекційні та практичні заняття; вебінари із експертами у сфері обліку, оподаткування, аудиту, економіки, управління; круглі столи та тренінги із спеціалістами від виробництва; ділові ігри, розгляд фахових кейсів тощо.

Щорічно викладачі кафедри підвищують свою професійну кваліфікацію шляхом стажування у провідних навчально-наукових центрах України, у навчально-наукових закладах України, країн ЄС, Китаю. За останні три роки, викладачами кафедри було випущено 8 монографій, 4 підручники, надруковано понад 125 статей у фахових та наукових виданнях, опубліковано більше 135 тез доповідей на наукових та науково-практичних конференцій та видано більше 50 методичних розробок кафедри.

Глибока інтеграція Одеського державного аграрного університету у національний світовий освітній та науковий простір дає можливість участі здобувачів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, конкурсах, олімпіадах, проходження виробничої практики у країнах Європейського Союзу та участі у європейських грантових проектах.

Кафедра обліку і оподаткування

Участь здобувачів освітнього ступеня «Магістр» у конкурсі від професійного видання «Все про бухгалтерський облік» (2019р.)

На кафедрі існує гарна традиція: поєднання енергії молодого покоління з досвідом старшого. Досвідчений професорсько-викладацький склад передає свої напрацювання молоді, доброзичливо ставиться до професійного зростання і використовує різноманітні підходи. Кафедра обліку і оподаткування завжди славилася своїми інтерактивами і цікавими заходами. Наразі, доброю традицією є виїзні заходи на підприємства, дні кафедри у гуртожитку, день бухгалтера та інші.

Окреме місце у навчально-виховній роботі посіли традиційні зустрічі з виробниками, які розкривають студентам тонкощі майбутньої професій на надихають на успішне навчання. Не забувають про нас і наші випускники, працюючи на відповідальних посадах вони часто навідуються на кафедру за порадою, консультацією, допомогою, а іноді, щоб поділитися своїми успіхами і вмотивувати студентів.

Перспективою розвитку кафедри є постійне підвищення наукового і педагогічного рівня викладачів, зміцнення її матеріально – технічної бази та удосконалення організації навчального процесу на основі освоєння нових технологій навчання і контролю знань студентів.

Кафедра обліку і оподаткування

Інтерактивне заняття «Світ очима бухгалтера» із здобувачами освітнього ступеня Бакалавр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (2020р.)

Кафедра обліку і оподаткування

Тренінгове заняття із здобувачами освітнього ступеня Бакалавр економічних спеціальностей «БУХГАЛТЕРСЬКА СПРАВА» (2020р.)

Кафедра обліку і оподаткування

Виїздне заняття здобувачів освітнього ступеня Бакалавр до етно-парка Нью-Васюки (2021р.)

Кафедра обліку і оподаткування

Участь здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» у інформаційному заході від професійного видання «Все про бухгалтерський облік» (2020р.)

Кафедра обліку і оподаткування

Інтерактивне заняття із здобувачами освітнього ступеня Бакалавр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» «Мій власний бюджет» (2021р.)

Кафедра обліку і оподаткування

Студентський пікнік із здобувачами освітнього ступеня Магістр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (2021р.)

Кафедра обліку і оподаткування

На теперішній час кафедра обліку і оподаткування – це 100% молодий, професійний професорсько-викладацький склад із науковими ступенями, вченими званнями та власним практичним досвідом роботи за фахом. Освітньо-науковий процес на кафедрі організований на базі сучасних інформаційних систем і технологій, спеціалізованого програмного забезпечення, методичного інструментарію для моделювання обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також для збирання і аналізу даних. Практична підготовка, подальше працевлаштування, академічна та наукова мобільність забезпечені системою вітчизняних та зарубіжних договорів про співробітництво та професійне партнерство із чисельними стейкхолдерами спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Студоцентричне навчання, індивідуальний підхід та професіоналізм нашої команди – це головні інструменти нашої роботи.

 Наше кредо – ми віримо у Ваш професійний успіх та існуємо для того, щоб Ваші амбіції стали реальністю!

Кафедра обліку і оподаткування рада вітати Вас в Одеському державному аграрному університеті!

Одеський державний аграрний університет – простір необмежених можливостей!!!

На першій станції Великого Фонтану,

Де торохтять трамвайні колії,

Розміщено четвертий корпус ОДАУ.

Де вчать бухгалтерів.

Бухгалтер – праця ця почесна,

Що любить точність і уважність,

Порядок строгий і контроль

Та почува відповідальність,

За обліковий форс-мажор.

Але,я враз здивую Вас тим фактом,

Що без бухгалтера – не буде справ:

І як не прогадати із контрактом-

Він кращий план вже сформував.

Щоб бізнес з ним на «ти» заговорив,

Повинен він постійно володіти інтелектом,

Створити звіт,проводки рахувань

Знайомим бути з мовним етикетом.

Професія бухгалтера – це клас,

Життя без нього  не можливе

І завжди будемо пам’ятати,

Що облік – це велика сила!

Кожем’якіна В.Г.

Подати документи