Одеський державний
аграрний університет

Агробіотехнологічний факультет

Агробіотехнологічний факультет

Презентація факультету АБТ

 

Агробіотехнологічний факультет

 

 

 

Декан агробіотехнологічного факультету
кандидат сільськогосподарських наук
Зорунько Віктор Іванович

 

 

 

 

 

Кадровий склад деканату:

ПосадаП.І.Б.
Офісний службовецьЧеботар Катерина Юріївна
Диспетчер Головатенко Анастасія Віталіївна
Старший лаборантМарінін Любов Іванівна
ЛаборантТрандафір Ірина Василівна

 

Спеціальності, за якими навчаються на факультеті:
•201 “Агрономія”
•202 “Захист і карантин рослин”
•203 “Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство” (до 2023 року“Садівництво та виноградарство”)

 

Інформаційна довідка про Агробіотехнологічний факультет.

Агробіотехнологічний факультет Одеського державного аграрного університету був створений у 2009 році шляхом об’єднання Агрономічного факультету та факультету Плодоовочівництва і виноградарства.
Повна історія факультету сягає 1918 року – з часу заснування Одеського сільськогосподарського інституту. Засновниками факультету були відомі вчені світового рівня: академік А.А. Сапегін (селекція пшениці), професори О.Г. Набоких (засновник музею ґрунтів), О.О. Бичіхін (землеробство), О.А. Кіпен (селекція винограду), А.А. Вербін (рослинництво), професор Ю.М. Кіркопуло (плодівництво).
Агробіотехнологічний факультет сьогодні є одним із флагманів освітньої, навчальної, наукової, методичної та виховної діяльності Одеського державного аграрного університету. Майже 100 років в нашому Університеті ведеться підготовка агрономів-рільників, агрономів із захисту рослин та агрономів-плодоовочівників і -виноградарів. За період свого існування на факультеті склалися добрі традиції їх професійного навчання. Наші випускники успішно працюють не тільки на Одещині, але й в інших регіонах України, та країнах ближнього і дальнього зарубіжжя.
Сьогодні на Агробіотехнологічному факультеті ОДАУ навчається близько 600 студентів. Підготовка фахівців ведеться за трьома спеціальностями: 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» (до 2023 року – «Садівництво та виноградарство») та трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр та доктор філософії. Термін підготовки: бакалаврів денної та заочної форм навчання – 3 роки 10 місяців; магістрів денної та заочної форм навчання – 1 рік 4 місяці; докторів філософії денної та заочної форм навчання – 4 роки.
Випускники ЗВО аграрного профілю І-ІІ рівнів акредитації мають можливість навчатися за скороченим терміном – 2 роки 10 місяців.
Додатково до кожної із основних спеціальностей у наших здобувачів вищої аграрної освіти є можливість пройти поглиблене навчання за наступними перспективними напрямками: селекція і насінництво окремих культур; горіхівництво та декоративне розсадництво; овочівництво відкритого та закритого ґрунту; флористика; первинна переробка винограду.
Покращенню якості та рівня знань здобувачів освіти сприяє науково-дослідна робота, яка проводиться на кафедрах Агробіотехнологічного факультету:
•кафедрі польових і овочевих культур;
•кафедрі захисту, генетики і селекції рослин;
•кафедрі садівництва, виноградарства біології та хімії.
Для закріплення здобутих знань добувачі освіти мають можливість проходити практичне навчання у провідних наукових установах і передових аграрних підприємствах України, з якими укладені договірні відносини, у фірмах та навчально-наукових установах Румунії, Польщі, Молдови, США й інших країн.
Крім отримання глибоких фахових знань наші здобувачі вищої освіти мають усі підстави підвищувати свій культурний та спортивний рівень, підготувати себе до наукової та педагогічної діяльності, продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі, а також одночасно отримати другу вищу освіту за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 051 «Економіка», 208 «Агроінженерія», 193 «Геодезія та землеустрій».
Теоретичні знання, які здобувачі вищої освіти набувають на лекціях і лабораторно-практичних заняттях, закріплюються під час навчальної та виробничої практик у навчальному господарстві Університету і на філіях кафедр Агробіотехнологічного факультету. Останні розташовані на базі Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції ІКОСГ НААН, Інженерно-технологічного інституту «Біотехніка» НААН, Дослідної станції з карантину винограду і плодових культур, Інституту захисту рослин НААН, Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова», Асоціації фермерів Одеської області, на базі академічних державних підприємств та фермерських господарств.
За час свого існування Агробіотехнологічним факультетом підготовлено понад тридцять тисяч висококваліфікованих фахівців. До видатних випускників, які навчалися та працювали на Агробіотехнологічному факультеті можна віднести академіків: Созінова О.О. – першого президента Української академії аграрних наук, А.А. Лінчевського – автора більше 30 сортів ячменю, С.П. Лифенка – автора перших вітчизняних напівкарликових сортів пшениці, Ю.М. Сіволапа – засновник напряму молекулярної генетики у селекційній практиці та багато інших.

Перелік договорів/угод про академічну мобільність педагогічних, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, щодо працевлаштування здобувачів вищої освіти та інших освітньо-наукових питань Агробіотехнологічного факультету (Україна) за посиланням. 
Випускники Агробіотехнологічного факультету працюють керівниками і провідними спеціалістами сільськогосподарських підприємств, державних установ, викладачами у закладах вищої освіти, науковими співробітниками академічних закладів аграрної науки.

 

Звіт про роботу агробіотехнологічного факультету

 

Контактна інформація
Адреса: каб. 520-521, провулок Матросова 6, м. Одеса, 65044.
Телефони деканату: 097 573 49 76; 067 140 45 37.
e-mail: odauabt@ukr.net

 

Сторінка факультету на Facebook

Агробіотехнологічний факультет

Подати документи