Одеський державний
аграрний університет

Агробіотехнологічний факультет

Агробіотехнологічний факультет

Агробіотехнологічний факультет

 

 

 

 

в.о. декана агробіотехнологічного факультету
кандидат сільськогосподарських наук
Ожован Олена Олександрівна

 

 

 

Кадровий склад деканату:

ПосадаП.І.Б.
СекретарЧеботар Катерина Юріївна
Диспетчер Головатенко Анастасія Віталіївна
ЛаборантТрандафір Ірина Василівна

 

Спеціальності, за якими навчаються на факультеті:
•201 “Агрономія”
•202 “Захист і карантин рослин”
•203 “Садівництво і виноградарство”

Історія агробіотехнологічного факультету бере свій початок з часу заснування Одеського сільськогосподарського інституту (ОСГІ) – з 1918 року. Майже 100 років в нашому університеті ведеться підготовка агрономів – рільників та агрономів – плодоовочівників і виноградарів. За період свого існування на факультеті склалися добрі традиції їх професійного навчання. Наші випускники успішно працюють не тільки на Одещині, але й в інших регіонах України, та країнах ближнього і дальнього зарубіжжя. У 2011 році науково-педагогічним колективом агробіотехнологічного факультету успішно проведено акредитаційну експертизу на право здійснення освітньої діяльності з напряму підготовки 6.090101 – агрономія зі спеціальностей 7.130102 – агрономія, 7.130103 – плодоовочівництво і виноградарство та 8.130102 – агрономія і 8.130103 – плодоовочівництво і виноградарство. Сьогодні на факультеті навчається понад тисячу студентів. Нині на агробіотехнологічному факультеті ОДАУ ведеться підготовка фахівців з трьох спеціальностей:
•агрономія,
•плодоовочівництво і виноградарство,
•захист рослин
за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр. Термін підготовки: бакалавр денної форми навчання – 3 роки 8 місяців, заочної форми навчання – 4 роки 10 місяців; спеціаліст денної та заочної форми навчання – 1 рік; магістр денної та заочної форми навчання – 1,5 роки. Випускники ВНЗ аграрного профілю І-ІІ рівнів акредитації мають можливість навчатися за скороченим терміном. Додатково до кожної з основних спеціальностей у наших студентів є можливість пройти навчання за наступними перспективними спеціалізаціями: селекція окремих культур, насінництво і насіннєзнавство; рослинництво та рільництво; плодівництво та декоративне розсадництво; овочівництво відкритого та закритого ґрунту; виноградарство та первинна переробка винограду.
Покращенню якості та рівня знань студентів сприяє науково-дослідна робота кафедр факультету:
•кафедри польових і овочевих культур;
•кафедри захисту, генетики і селекції рослин;
•кафедра садівництва, виноградарства біології та хімії.
Для закріплення здобутих знань студенти проходять практики у провідних наукових установах і передових аграрних підприємствах України, у господарствах та навчально-наукових установах Німеччини, Польщі, Великобританії, Нової Зеландії, Франції й інших країн. Крім отримання глибоких спеціальних знань наші студенти підвищують свій культурний та спортивний рівень, підготувати себе до наукової та педагогічної діяльності, продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі, а також одночасно отримати другу вищу освіту за спеціальностями «облік і аудит» та «землевпорядкування і кадастр». При бажанні наші студенти можуть пройти навчання на військовій кафедрі і отримати військове звання лейтенант. Знання, що студенти набувають на лекціях і практичних заняттях закріплюються під час навчальної та виробничої практик у навчальному господарстві і на філіях кафедр факультету. Останні розташовані на базі Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, Інститут сільського господарства Причорномор’я НААН, Інженерно-технічного інституту «Біотехніка» НААН, Прикордонної інспекції з карантину рослин в Одеській області, Дослідної станції з карантину винограду і плодових культур, Інституту захисту рослин НААН, комплексної філії кафедр факультету у навчгоспі ОДАУ, Національного наукового центру «Інститут винограларства і виноробства ім. В.Є.Таїрова», Асоціації фермерів Одеської області, на базі фермерських господарств і навчальних закладів зарубіжних країн. Випускники агробіотехнологічного факультету працюють керівниками і провідними спеціалістами сільськогосподарських підприємств, державних установ, викладачами у вищих навчальних закладах, науковими співробітниками академічних закладів аграрної науки.

Контактна інформація
Адреса: вул. Канатна 99, третій поверх кабінет 335
Телефони деканату: 722-48-02
e-mail: odauabt@ukr.net

Подати документи