Одеський державний
аграрний університет

Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Кадровий склад кафедри

ПІБПосада. Науковий ступінь, вчене званняДодаткова інформація
Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Кривенко Анна Іванівна

Завідувач кафедри захисту, генетики і селекції рослин.

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Кафедра захисту, генетики і селекції рослинКафедра захисту, генетики і селекції рослин
Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Мілкус Борис Наумович

Професор кафедри захисту, генетики і селекції рослин.

Доктор біологічних наук, професор

 

Кафедра захисту, генетики і селекції рослинКафедра захисту, генетики і селекції рослин

Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Крайнов Олег Олександрович

Доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин.

Кандидат біологічних наук, доктор філософії, доцент

 

Кафедра захисту, генетики і селекції рослинКафедра захисту, генетики і селекції рослин

Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Зорунько Віктор Іванович

Доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин.

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кафедра захисту, генетики і селекції рослинКафедра захисту, генетики і селекції рослин

Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Марченко Тетяна Юріївна

Доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин.

Доктор сільськогосподарських наук

Кафедра захисту, генетики і селекції рослинКафедра захисту, генетики і селекції рослин

Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Балан Галина Олександрівна

Доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин.

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кафедра захисту, генетики і селекції рослинКафедра захисту, генетики і селекції рослин

Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Соломонов Руслан Вячеславович

Доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин.

Кандидат сільськогосподарських наук

Кафедра захисту, генетики і селекції рослинКафедра захисту, генетики і селекції рослин

Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Джам Майя Анатоліївна

Доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин.

Кандидат сільськогосподарських наук

Кафедра захисту, генетики і селекції рослинКафедра захисту, генетики і селекції рослин
Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Губич Олена Юріївна

Асистент кафедри захисту, генетики і селекції рослинКафедра захисту, генетики і селекції рослинКафедра захисту, генетики і селекції рослин
Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Щербакова Людмила Олександрівна

Старший лаборант
Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Кононенко Юлія Миколаївна

Асистент кафедри захисту, генетики і селекції рослин

Кандидат біологічних наук

Кафедра захисту, генетики і селекції рослинКафедра захисту, генетики і селекції рослин

 

Інформаційна довідка про кафедру захисту, генетики і селекції рослин.

У перші роки існування Одеського сільськогосподарського інституту, на базі якого було організовано Одеський державний аграрний університет, курси з селекції, генетики та варіаційної статистики викладали на різних кафедрах: рослинництва, виноградарства, землеробства. Провідним лектором з цих курсів був один із засновників Одеського сільськогосподарського інституту та перший його ректор, доктор ботаніки, академік АН України А.А. Сапегін.

У 1926 році було організовано кафедру генетики, на якій першими асистентами з генетики та селекції були О.І. Воробйов, М.А. Ольшанський, А.М. Фаворов, які згодом стали видатними вченими нашої країни.

У 1937 році з ініціативи доцента Д.І. Барановського було організовано самостійну кафедру селекції та генетики, яку пізніше очолив Д.К. Ларіонов – один із найстаріших агрономів насіннєзнавців держави.

У 1944-1947 роках кафедру очолював доцент Ю.П. Мірюта, а далі, протягом року кафедрою керував доцент В.П. Цуп

З вересня 1948 по 1951 рік кафедру селекції та насінництва очолював академік М.А. Ольшанський.

З 1954 року по жовтень 1973 кафедру очолював доцент С.В. Мокров, а потім до 1989 року – професор О.І. Рижеєва. У цей час при кафедрі активно працював студентський науковий гурток, чимало його учасників присвятили себе науковій роботі. Серед них багато відомих вчених: Президент, акад. УААН О.О. Созінов, акад. УААН С.Ф. Лифенко, доктори сільськогосподарських та біологічних наук А.А. Лінчевський, В.В. Бурлов, Ю.М. Сиволап, В.Д. Наволоцький, Г.В. Денисов, В.Т. Манзюк, П. Діакону та ін.

З 1989 по 1996 р. кафедру захисту, селекції і генетики рослин очолював професор В.М. Пильнєв. Він увійшов до історії ОДАУ як вихователь молодих наукових кадрів та студентів. Під його керівництвом сім аспірантів та здобувачів захистили кандидатські дисертації. Саме в цей час кафедра інтенсивно працювала над створенням сортів озимої м’якої пшениці і тритикале. На кафедрі стажувалися студенти іноземних держав, готували кандидатські дисертації вітчизняні та іноземні спеціалісти. За післявоєнні роки під керівництвом науковців кафедри кандидатські дисертації захистили 25 осіб. У 1996 р. кафедру селекції і генетики сільськогосподарських культур очолив доцент, а пізніше — професор В.П. Герасименко.

У 2002 році агрономічному факультету надано право випуску спеціалістів із захисту рослин. Тоді ж кафедру перейменовано на кафедру селекції, генетики і захисту рослин, а у 2009 році – на кафедру захисту, генетики і селекції рослин. У 2006 р. відбувся перший випуск агрономів із захисту рослин.

З 2014-2016 роки кафедру очолювала доцент, кандидат біологічних наук Л.В. Попова.

З 2016 року кафедру очолював доктор біологічних наук, професор Б.Н. Мілкус. Наукова робота кафедри полягала в вивченні вірусних хвороб зернових культур в Україні.  За час науково-педагогічної роботі під керівництвом Б.Н. Мілкуса були захищені 10 дисертацій на здобуття ступеня кандидата наук.

З 2019 кафедру очолює доцент, кандидат біологічних наук О.О. Крайнов.

Кафедра захисту, генетики і селекції рослин є профільною. На ній викладаються дисципліни з селекції польових, овочевих і плодових культур, а також цикл дисциплін із захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів. Кафедра є випусковою за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин».

Викладачі кафедри приймають участь у підвищенні кваліфікації працівників системи держсортовипробування та насіннєвого контролю. Багато випускників кафедри селекції, генетики і захисту рослин успішно вступають до аспірантури. Після завершення навчання і отримання диплому магістра із захисту і карантину рослин, випускники кафедри працевлаштовуються в обласних і районних станціях захисту рослин, карантинних інспекціях усіх рівнів, агрофірмах, науково-дослідних установах, сільськогосподарських підприємствах тощо.

На кафедрі активно проводиться науково-дослідна робота. У період з 2000 року було отримано вагомі результати науково-дослідної роботи:

 1. Захищено 3 кандидатські (О.О. Крайнов, Л.П. Бондар та І.І. Гуляєва) та дві докторські (В.П. Герасименко та А.І. Кривенко) дисертації.
 2. Зареєстровано сорти тритикале зернового та кормового типу: Буяна, Заграва та Візерунок у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
 3. Повністю відновлено після загибелі у 2003 р. та поповнено колекцію сортів озимої пшениці, тритикале та ярого ячменю для навчальної роботи. Сьогодні вона нараховує: 98 сортів озимої м’якої пшениці (сорти одеської та херсонської селекції, а також закордонної селекції), 37 сортів озимої твердої пшениці, 43 сорти тритикале, 18 сортів ярого та озимого ячменю).
 4. Відібрано, описано та зроблено гербарії семи нових різновидів озимої твердої пшениці. Вони були представлені на ХІІ з’їзді Українського ботанічного товариства.

На кафедрі захисту, генетики і селекції рослин проводиться підготовка бакалаврів та магістрів зі спеціальностей 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин» та 203 «Садівництво та виноградарство». Під керівництвом професора А.І. Кривенко на базі кафедри ведеться підготовка докторів філософії зі спеціальності 201 «Агрономія» (В.В. Вакуленко по науковій тематиці: «Агробіологічна ефективність контролю фітофагів пшениці озимої в Центральному Лісостепу України» та В.М. Чепурних по науковій тематиці «Обґрунтування біологізованих технологій вирощування нішевих зернобобових культур у Південному Степу України»).

З 2018 року по теперішній час на кафедрі ведеться ініціативна тема «Генетико-біологічне дослідження стійкості до шкідливих організмів і господарсько- корисних ознак сільськогосподарських культур та створення їх нових форм» в межах цієї теми створено та відібрано перспективні селекційні зразки в кількості 270 зразків пшениці озимої та тритикале озимого. Закладені ділянки конкурсного сортовипробування з перспективними селекційними зразками. Готується до передачі в систему Державного сортовипробування 1 сорт пшениці озимої та 1 сорт тритикале, для цього закладено ланки первинного розмноження загальною площею 2,2 га.

Також, в межах іншої ініціативної теми «Аналіз фітосанітарного стану агробіоценозів півдня України. Аналіз фітосанітарних ризиків карантинних організмів в агробіоценозах півдня України», було проведено аналітичний огляд літературних та патентних джерел України та Світу з метою вивчення систематики збудника хвороби, його біології та етіології, залежності розвитку від агрокліматичних умов, існуючих методів діагностики. Отримані результати в подальшому допоможуть розробці та модифікації для умов півдня України методів виявлення, діагностики та ідентифікації хвороби Пірсу.

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі захисту, генетики і селекції рослин:

 • Агрофармакологія
 • Агрофітонцидологія
 • Антагоністи шкідливих мікроорганізмів у захисті рослин
 • Біологічний захист рослин
 • Біологічний захист сільськогосподарських культур
 • Вірусологія
 • Генетика
 • Екологія комах
 • Екологія патогенів
 • Ентомологія
 • Епіфітотіологія
 • Загальна ентомологія
 • Загальна мікологія
 • Загальна фітопатологія
 • Ідентифікація збудників хвороб сільськогосподарських культур
 • Ідентифікація шкідників сільськогосподарських культур
 • Імунітет рослин
 • Імунологічний метод у захисті рослин
 • Інтегрований захист рослин
 • Інтегрований захист у садівництві та виноградарстві
 • Карантин рослин
 • Кліщі
 • Методи наукових досліджень
 • Методи наукових досліджень в ентомології
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Міжнародні фітосанітарні стандарти
 • Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур
 • Насіннєзнавство
 • Насінництво та насіннєзнавство польових культур
 • Основи біологічного захисту від шкідників
 • Основи біотехнології у захисті рослин
 • Основи карантину рослин
 • Основи наукових досліджень у захисті рослин
 • Патологія насіння
 • Прогноз розвитку хвороб сільськогосподарських культур
 • Прогноз розвитку шкідливих організмів
 • Родентологія
 • С-г ентомологія та фітопатологія
 • Селекція та насінництво
 • Селекція та насінництво плодово-ягідних і овочевих культур
 • Селекція та насінництво с.-г. культур
 • Сільськогосподарська вірусологія
 • Сільськогосподарська ентомологія
 • Сільськогосподарська фітопатологія
 • Спеціальна генетика
 • Спеціальна селекція с.-г. культур
 • Стандартизація
 • Стандартизація і правознавство у захисті рослин
 • Технологія вирощування організмів у біологічному захисті рослин
 • Токсикологія пестицидів
 • Фізіологія шкідливих організмів
 • Фітофармакологія з основами агротоксикології (хімічний захист рослин)
 • Хвороби декоративних і квіткових рослин
 • Хімічний захист рослин (фітофармакологія з основами агротоксикології)

 

 

Контактна інформація
Адреса: каб. 508, 505, провулок Матросова 6, м. Одеса, 65044
e-mail: plantdept@osau.edu.ua

 

Сторінка кафедри на Facebook:Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Подати документи