Одеський державний
аграрний університет

Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

 

 

 

Завідуючий кафедри,
доцент, кандидат біологічних наук,
Крайнов Олег Олександрович

 

 

 

Кадровий склад кафедри

ПІБПосада, вчена ступіньДодаткова інформація
Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Крайнов Олег Олександрович

Кандидат біологічних наук, доцент 

Кафедра захисту, генетики і селекції рослинКафедра захисту, генетики і селекції рослин

Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Мілкус Борис Наумович

Доктор біологічних наук, професор 

Кафедра захисту, генетики і селекції рослинКафедра захисту, генетики і селекції рослин

Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Балан Галина Олександрівна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцентКафедра захисту, генетики і селекції рослинКафедра захисту, генетики і селекції рослин

Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Попова Лариса Василівна

Кандидат біологічних наук, доцентКафедра захисту, генетики і селекції рослинКафедра захисту, генетики і селекції рослин
Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Губич Олена Юріївна

АсистентКафедра захисту, генетики і селекції рослинКафедра захисту, генетики і селекції рослин
Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Шишкова Ольга Миколаївна

Старший лаборантКафедра захисту, генетики і селекції рослинКафедра захисту, генетики і селекції рослин
Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Кривенко Анна Іванівна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцентКафедра захисту, генетики і селекції рослинКафедра захисту, генетики і селекції рослин
Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

Зорунько Віктор Іванович

Кандидат сільськогосподарських наук, доцентКафедра захисту, генетики і селекції рослинКафедра захисту, генетики і селекції рослин

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі:
•Генетика
•Загальна мікологія
•Загальна ентомология
•Основи наукових досліджень в захисті рослин
•Вірусологія
•Кліщі
•Ентомологія
•Фітпатологія
•Селекція та насінництво. с-г. культур
•Фітофармакологія
•Прогноз розвитку шкідливих організмів.
•Ентомологія
•Фітопатологія
•Моніторинг шкідників с.-г. культур
•С.-г. ентомологія
•Загальна фітопатологія
•Загальна ентомологія
•С.-г. фітопатологія
•Фітофармакологія
•Селекція та насінництво с.-г. культур
•Біологічний захист рослин
•Насіннєзнавство
•Моніторинг шкідників с.-г. культур
•Спеціальна селекція с.-г. культур.
•Фітофармакологія
•Родентологія
•Антогогісти у захисті рослин від хвороб
•С.-г. фітопатологія
•Селекція та насінництво с-г. культур
•Основи карантину рослин
•Імунітет рослин
•Біологічний захист с.-г. культур
•Прогноз розвитку хвороб с.-г. культур
•Спеціальна генетика
•Методика і організація досліджень в селекції
•Насінництво і насіннєзнавство польових культур
•Насіннєзнавство польових культур
•Прикладна генетика з основами цитології
•Управління чисельністю комах-фітофагів
•Технологія вирощування організмів у біологічному захисті рослин
•Патологія насіння
•С.-г. вірусологія
•Методологія і організація наукових досліджень у захисті рослин
•Комплексні системи захисту від хвороб
•Токсикологія пестицидів
•Епіфітотіологія
•Стандартизація і правознавство у захисті рослин
•Селекція окремих культур і сортознавство.
•Інтегрований захист рослин
•Методи селекційного експерименту
•Інтегрований захист рослин (в овочівництві або садівництві і виноградарстві)
•Агрофітонцидологія
•Методи досліджень у фітопатології
•Інтегрований захист рос.
•Імунологічний метод у захисті рослин
•Екологія патогенів
•Ідентифікація збудників хвороб с.-г. культур

Історія кафедри

У перші роки існування інституту курси з селекції, генетики та варіаційної статистики викладали на різних кафедрах: рослинництва, виноградарства, землеробства. Провідним лектором з цих курсів був один із засновників інституту та перший його ректор, доктор ботаніки, акад. АН України А. А. Сапегін.

В 1926 році організовано кафедру генетики. Першими асистентами з генетики та селекції були Воробйов О.І., Ольшанський М.А., Фаворов А.М. згодом видатні вчені нашої країни. В 1937 році з ініціативи доцента Барановського Д.І. організовано самостійну кафедру селекції та генетики. Пізніше кафедру очолив Ларіонов Д.К., один із найстаріших агрономів насіннєзнавців держави. В цей час на кафедрі працювали проф. Воробйов А.І. та селекціонер член-кореспондент АН України Фаворов А.М. Лекції з теорії стадійного розвитку читав академік Лисенко Т.Д. В 1944-1947 роки кафедру очолив доцент Мірюта Ю.П., далі на протязі року кафедрою керував доцент Цуп В.П. З вересня 1948 по 1951 рік кафедру селекції та насінництва очолював академік Ольшанський М.А. З 1954 року по жовтень 1973 кафедру очолював доцент Мокров С.В.  З 1954 по 1973 р. керівництво кафедрою здійснював доц. С. В. Мокров, а потім до 1989 р. — проф. О. І. Рижеєва.

У цей час при кафедрі активно працював студентський науковий гурток, чимало його учасників присвятили себе науковій роботі. Серед них багато відомих вчених: Президент, акад. УААН О. О. Созінов, акад. УААН С.Ф.Лифенко, доктори сільськогосподарських та біологічних наук А. А. Лінчевський, В. В. Бурлов, Ю. М. Сиволап, В. Д. Наволоцький, Г. В. Денисов, В.Т. Манзюк, П. Діакону та ін.

З 1989 по 1996 р. кафедру захисту, селекції і генетики рослин очолював проф. В. М. Пильнєв. Він увійшов до історії ОДАУ як вихователь молодих наукових кадрів та студентів. Під його керівництвом сім аспірантів та здобувачів захистили кандидатські дисертації. Саме в цей час кафедра інтенсивно працювала над створенням сортів озимої м’якої пшениці і тритикале. На кафедрі стажувалися студенти іноземних держав, готували кандидатські дисертації вітчизняні та іноземні спеціалісти. За післявоєнні роки під керівництвом науковців кафедри кандидатські дисертації захистили 25 осіб. У 1996 р. кафедру селекції і генетики сільськогосподарських культур очолив доц., а пізніше — проф. В. П. Герасименко.

У 2002 р. агрономічному факультету надано право випуску спеціалістів із захисту рослин. Тоді ж кафедру перейменовано на кафедру селекції, генетики і захисту рослин, а в 2009 р. — кафедру захисту, генетики і селекції рослин. У 2006 р. відбувся перший випуск агрономів із захисту рослин.  З 2014-2016 р.р. кафедру очолювала доцент, кандидат біологічних наук Попова Лариса Василівна.  З 2016 року кафедру очолював доктор біологічних наук, професор Мілкус Борис Наумович.Наукова робота полягала в вивченні вірусних хвороб зернових культур в Україні.  За час науково-педагогічної роботі під керівництвом Мілкуса Б.Н. були захищені 10 дисертацій на здобуття ступеня кандидата наук. З 2019 кафедру очолює доцент, кандидат біологічних наук Крайнов Олег Олександрович.

Кафедра захисту, генетики і селекції рослин є профільною. На ній викладаються дисципліни з селекції польових, овочевих і плодових культур, а також цикл дисциплін із захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів. Кафедра є випусковою за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин».

Викладачі кафедри приймають участь у підвищенні кваліфікації працівників системи держсортовипробування та насіннєвого контролю. Багато випускників кафедри селекції, генетики і захисту рослин успішно вступають до аспірантури як рідної кафедри, так і інших. Після завершення навчання і отримання диплому спеціаліста із захисту рослин, випускники кафедри працевлаштовуються в обласних і районних станціях захисту рослин, карантинних інспекціях усіх рівнів, агрофірмах, науково-дослідних установах, сільськогосподарських підприємствах тощо.

Кафедра співпрацює з такими провідними науково-дослідними установами: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр сортовивчення та насіннєзнавства, Науково-технологічний інститут «Біотехніка», Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція та інші, на базі яких студенти проходять виробничу практику і виконують дипломні роботи. На кафедрі проводиться науково-дослідна робота зі студентами агробіотехнологічного факультету. Отримано вагомі результати науково-дослідної роботи (з 2000 р.):

  1. Захищено 3 кандидатські (О. О. Крайнов, Л. П. Бондар та Гуляєва І.І.) та дві докторські (В. П. Герасименко та Кривенко А.І.) дисертації.
  2. Зареєстровано сорти тритикале зернового та кормового типу: Буяна (2003 р.), Заграва (2011 р.) та Візерунок (2011 р.) у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
  3. Повністю відновлено після загибелі у 2003 р. та поповнено колекцію сортів озимої пшениці, тритикале та ярого ячменю для навчальної роботи. Сьогодні вона нараховує: 98 сортів озимої м’якої пшениці (сорти одеської та херсонської селекції, а також закордонної селекції), 37 сортів озимої твердої пшениці, 43 сорти тритикале, 18 сортів ярого та озимого ячменю).
  4. Відібрано, описано та зроблено гербарії семи нових різновидів озимої твердої пшениці. Вони були представлені на ХІІ з’їзді Українського ботанічного товариства (2006). Гербарій надіслано для реєстрації до ВІРу (м. Санкт-Петербург), яка відбулася у 2010 р.

На кафедрі проводиться підготовка бакалаврів та магістрів зі спеціальностей 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин» та 203 «Садівництво та виноградарство».

Основні напрями наукових досліджень кафедри на 2018–2020 рр.:

1.Селекція сільськогосподарських культур на імунітет до хвороб. Генетико-біологічне дослідження господарсько-корисних ознак та створення нових форм сільськогосподарських культур.

2.Моніторинг, етіологія і патогенез основних хвороб та шкідників сільськогосподарських культур.

 

Контактна інформація
65012, м. Одеса, вул. Канатна 99, ауд. 333.
тел. 734-78-06
e-mail: kafedrazasity@gmail.com

Подати документи