Одеський державний
аграрний університет

Кафедра польових і овочевих культур

Кафедра польових і овочевих культур

 

Кадровий склад кафедри

П.І.БПосада, Науковий ступінь, вчене званняДодаткова інформація

Кафедра польових і овочевих культур

Рудік Олександр Леонідович

В.о. завідувача кафедри польових і овочевих культур

Доктор сільськогосподарських наук, доцент

Кафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур

Кафедра польових і овочевих культур

Щербаков Віктор Якович

Професор кафедри польових і овочевих культур

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Кафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур
Кафедра польових і овочевих культур

Юркевич Євген Олександрович

Професор кафедри польових і овочевих культур

Доктор сільськогосподарських наук, професор

 

Кафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур

Кафедра польових і овочевих культур

Попова Людмила Миколаївна

Доцент кафедри польових і овочевих культур

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

Кафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур

Кафедра польових і овочевих культур

Латюк Григорій Іванович

Доцент кафедри польових і овочевих культур

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур

Кафедра польових і овочевих культур

Куліджанов Елгуджа Вахтангович

Доцент кафедри польових і овочевих культур

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур
Кафедра польових і овочевих культур

Дубровін Валерій Вікторович

Доцент кафедри польових і овочевих культур

Кандидат сільськогосподарських наук

Кафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур
Кафедра польових і овочевих культур

Ожован Олена Олександрівна

Доцент кафедри польових і овочевих культур

Кандидат біологічних наук

Кафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур
Кафедра польових і овочевих культур

Флакей Валерій Валерійович

Асистент кафедри польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур
Кафедра польових і овочевих культур

Дядько Ігор Іванович

Асистент кафедри польових і овочевих культур

Кандидат сільськогосподарських наук

Кафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур
Кафедра польових і овочевих культур

Лотоцький Олексій Всеволодович

Асистент кафедри польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур
Кафедра польових і овочевих культур

Топал Микола Миколайович

Асистент кафедри польових і овочевих культур

Кандидат сильськогосподарських наук

Кафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур
Кафедра польових і овочевих культур

Бугро Оксана Петрівна

Завідувач навчальної лабораторії
Кафедра польових і овочевих культур

Чернова Оксана Миколаївна

Старший лаборант

 

Інформаційна довідка про кафедру польових і овочевих культур

Кафедра польових і овочевих культур бере свої витоки з чотирьох кафедр: загального землеробства, агрохімії, рослинництва, овочівництва. До об’єднання в 2009 р. кожна з них мала свою багаторічну історію та надбання.

Кафедру агрохімії було створено у 1935 р. Першим її завідувачем став доц. Б.М. Магін. У 1946–1948 р. кафедрою керував проф. С.М. Москвичов, а в 1948–1953 рр. – доц. Л.С. Гороховський.

Упродовж 1953–1975 рр. завідувачем кафедри був д-р с.-г. наук, проф. В. Г. Александров – відомий учений, розробник методів використання силікатних бактерій у сіль­ському господарстві. У період його керування при кафедрі було відкрито галузеву лабораторію силікатних бактерій.

У 1975–1997 рр. очільником кафедри був проф. В.Ф. Цибульський. Під його керівництвом колектив кафедри займався розробленням науково-обґрунтованої системи живлення польових культур у сівозмінах півдня України.

Кафедру загального землеробства було засновано 1918 р. Першим її завідувачем став проф. О.О. Бичихін. Його наукова спадщина щодо боротьби з посухою на Півдні України, впливу попередників і обробітку ґрунту на урожайність сільськогосподарських культур, вивчення фізичних властивостей чорноземів і заходів підвищення їх родючості актуальна і сьогодні.

У 1931—1942 рр. кафедрою керував проф. Г.О. Танішев.

У повоєнні роки (1945–1950) кафедру очолював д-р с.-г. наук, проф. А.А. Вербін. У цей період на кафедрі було розроблено технології вирощування високих врожаїв пшениці, кукурудзи, цукрового сорго, незатоплюваного рису та ін.

З 1962 до 1981 р. завідувачем кафедри був д-р с.-г. наук, проф. В.Ю. Казаков. Під його керівництвом колектив кафедри успішно працював над проблемою пошуку найбільш ефективної системи обробітку ґрунту та догляду за сільськогосподарськими культурами на Півдні України.

З 1981 р. кафедрою керував д-р с.-г. наук, проф. А. В. Тихонов. Пріоритетні напрями наукової роботи кафедри в той час: відтворення родючості південних чорноземів, розроблення вологозберігаючого обробітку ґрунту, удосконалення

У 1999 р. до кафедри загального землеробства було приєднано кафедру агрохімії. Завідувачем об’єднаної кафедри став доц. Є. О. Юркевич.

Кафедру рослинництва створено в 1925 р. Першим її завідувачем став проф. С. Й. Воробйов. Викладачами на кафедрі працювали: Б. М. Кречун, О. О. Бичихін, С. Н. Киркопуло, А. А. Кипен.

Упродовж 1927–1959 рр. кафедру рослинництва очолював М. П. Кудінов. Під його керівництвом на кафедрі вивчалися питання агротехніки багаторічних і однорічних трав, агротехніка травосумішок.

У 1975–1993 рр. кафедрою керував К. О. Федосєєв. За цей період кафедра зросла в кількісному складі, було організовано лабораторію пшениці, у 1977 р. був районований сорт озимої пшениці «Ерітроспермум 127», а в 1980 р. – озимої вики «Чорноморська».

У 1993 р. кафедру рослинництва очолив д-р с-г наук, проф. В. Я. Щербаков.

Кафедра овочівництва була створена в 1968 р. шляхом реорганізації кафедри плодоовочівництва. Першим її завідувачем став доц. Д. П. Білик, потім кафедрою керував доц. Б. С. Ангел, канд. с.-г. наук Л. В. Орел.

У 2000–2009 рр.  кафедру овочівництва очолював доц. Г.І. Латюк. До викладацького складу кафедри входили: доценти Н.І. Петрухіна, С.П. Максимов, М.І. Бондаренко, Л. М. Сапожнікова, Л.М. Попова, П. С. Тихонов; ст. викл. О. П. Цаудер; кандидати с.-г. наук Л. О. Хитрова, В. В. Дубровін; канд. біол. наук С. В. Ніязова; асистент К. Г. Герасименко.

У 2009 р. кафедри загального землеробства й агрохімії, рослинництва і овочівництва було об’єднано та створено кафедру польових і овочевих культур. Завідувачем нової кафедри став доктор сільськогосподарських наук,  професор В. Я. Щербаков.

До кафедри польових і овочевих культур на той час увійшли такі секції: загального землеробства (проф. Є. О. Юркевич, доц. К. К. Соколов, асистенти О. К. Потужний, О. П. Бугро), рослинництва (проф. В. Я. Щербаков, доценти І. В. Фесенко, Т. М. Яковенко, С. М. Мішин, М. В. Боднар, С. Г. Когут, асистенти Ю. М. Гобеляк, І. М. Когут), овочівництва (доценти Л. М. Попова, Г. І. Латюк, В. В. Дубровін) і агрохімії (доцент І. Д. Шишков, асист. С. М. Патик).

З 2012 по 2020 рік очільником кафедри був доктор сільськогосподарських наук,  професор Є. О. Юркевич. У 2020 році завідувачем кафедри стала кандидат біологічних наук, доцент О.О. Ожован.

В 2021 році  кафедру очолила кандидат сільськогосподарських  наук, доцент Л.М. Попова. Сьогодні очільником кафедри є доктор сільськогосподарських наук, професор О.Л. Рудік.

Співробітниками кафедри надруковано понад 250 наукових праць і рекомендацій виробництву, серед яких: монографії «Агроекологічна оптимізація посівних площ і розміщення соняшника  в сівозмінах України», «Агробіологічні основи сівозмін Степу України», «Науково-технологічні та агробіологічні основи високопродуктивних агроекосистем України»,  навчальні посібники: «Агротехнологія і технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур»,  «Обробіток ґрунту в адаптивно-ландшафтних системах землеробства», «Довідник овочівника Степу України», «Часник в Україні», «Грибівництво», «English for Agronomists», «Збірник агрономічних задач з рослинництва» та ін.

Викладачі кафедри співпрацюють із Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Миколаївським національним аграрним університетом, Львівським національним аграрним університетом,  Національним науковим центром «Інститут землеробства» НААН, Інститутом кліматично орієнтованого сільського господарства НААН, з міжнародними компаніями «Syngenta», «Lembkе», «Nunhems», «ВеjoZaden», «Ісіда – 2012» та ін.

Колектив постійно удосконалює якість підготовки фахівців технологів з агрономії і магістрів та надає консультативну допомогу щодо впровадження останніх досягнень аграрної науки в Одеській області акціонерним товариствам, орендаторам та фермерам.

Про пріоритетність та якість вітчизняної аграрної освіти і науки свідчить підготовка на кафедрі фахівців ОР «Магістр» для іноземних країн, зокрема Туреччини, Китаю, Сирії, Гани, Лівії, а також докторів філософії для Іраку та Сирії.

На кафедрі виконали та захистили кандидатські дисертації іноземці, зокрема громадянка Румунії – Флоріка Кирстою, Сирії – Міщель Нікула, Іраку – Аль-Джанабі Касім, Єгипту – Мансур Абдель.

З 2015 р. співробітники кафедри виконують наукову роботу на комплексну тему: «Удосконалення технології вирощування польових і овочевих культур в умовах Степу України», дослідження з якої проводитимуться до 2025 р.

Тема наукової роботи має наступні підрозділи: «Розроблення інноваційних технологій вирощування органічної продукції рослинництва в умовах Південного Степу України», «Вплив біологізації технологічних заходів на продуктивність пшениці озимої та родючість ґрунту в Південному Степу України», «Особливості формування врожаю високоолеїнових гібридів соняшнику залежно від елементів агротехніки вирощування в Степу України», «Агробіологічне обґрунтування мінімізації обробітку ґрунту в органічному землеробстві Південного Степу України», «Удосконалення існуючих і розроблення сучасних інноваційних технологій вирощування органічної продукції коренеплідних та цибулинних овочевих культур в умовах Південного Степу України».

Основна мета досліджень – експериментально встановити оптимальну систему основного обробітку ґрунту в короткоротаційних сівозмінах під сільськогосподарські культури на фоні біологізації технологічних заходів на їх продуктивність та родючість ґрунту в умовах Півден­ного Степу України, розробити ефективну технологію ви­рощування посівів високоолеїнових гібридів соняшнику в Степу України, визначити вплив агротехнічних заходів на врожайність коренеплідних і цибулинних овочевих культур в умовах Південного Степу України.

 

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі:

Агрохімія
Агрохімсервіс в сільськогосподарському виробництві
Адаптивні системи землеробства
Адаптивно-ландшафтне  землеробства та зміни клімату в Україні
Баштанництво
Біоенергетика та енергетичні культури
Біологізація технологій в рослинництві
Вуглецеве землеробство
Гербологія
Грибівництво
Грунтозахисні технології сучасного землеробства
Діагностика живлення рослин
Діджитайл технології у землеробстві
Екологічні засади сучасного землеробства.
Ефективність інформаційних технологій в агрономії
Зберігання і переробка плодів і овочів
Землеробство
Зональні системи землеробства
Зрошуване землеробство
Інноваційні технології в рослинництві
Інформаційні технології в точному землеробстві
Кормовиробництво та луківництво
Культиваційні споруди
Лікарські рослини
Малопоширені овочеві культури
Методологія досліджень в агрономії та організація виконання дисертаційної роботи
Нішеві культури
Овочівництво
Овочівництво відкритого ґрунту
Овочівництво закритого ґрунту
Олійні культури як основа економіки аграрних підприємств
Органічне овочівництво
Основи наукових досліджень
Охорона земель
Програмування врожаїв сільськогосподарських культур
Проектування технологічних процесів у рослинництві
Пошук шляхів уніфікації технологічних процесів в рослинництві.
Раціональне використання земельних ресурсів
Раціональне природокористування в агрономії
Рослинництво
Рослинництво з основами кормовиробництва
Світові агротехнології
Світові концепції розвитку землеробства
Системи сучасних інтенсивних технологій з елементами прогнозу і програмування врожаїв с.-г. культур
Стандартизація, зберігання та переробка продукції рослинництва
Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва
Сучасні технології овочівництва відкритого і закритого грунту
Сучасні технології зрошення
Тенденції розвитку адаптивно-ландшафтного землеробства в Україні
Тенденції розвитку світової аграрної науки
Технічні культури
Технологія виробництва продукції рослинництва
Технологія вирощування овочевих культур
Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва
Технологія збирання і доробки овочевої продукції
Теоретична та прикладна гербологія
Управління продуктивністю агрофітоценозів польових і овочевих культур
Управління чисельністю бур’янів в агрофітоценозах
Шляхи стабілізації виробництва продукції в адаптивно-ландшафтному рослинництві

 

  Контакнта інформація
Адреса: 65044, м. Одеса, пров. О. Матросова, буд.6,
3-ий поверх кабінет 311
e-mail: abt.cek.zemledelie@ukr.net

Подати документи