Одеський державний
аграрний університет

ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА АГРАРНОЇ НАУКИ

ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА АГРАРНОЇ НАУКИ

12 вересня 2023 р. відбулася зустріч науково-педагогічних працівників Агробіотехнологічного факультету ОДАУ з керівництвом Одеської філії Українського інституту експертизи сортів рослин, яку очолює кандидат сільськогосподарських наук Цапенко Василь Михайлович, випускник факультету 1974 року за спеціальністю «Агрономія».

ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА АГРАРНОЇ НАУКИ

Український інститут експертизи сортів рослин (УІЕСР) має безпосереднє відношення щодо системи формування національних сортових рослинних ресурсів України, якої виповнюється 100 років, та на сьогодні є базовою науково-дослідною установою проведення комплексу польових і лабораторних досліджень з науково-технічної експертизи сортів рослин України, а також уповноваженою установою щодо проведення грунтового та лабораторного сортового контролю.

ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА АГРАРНОЇ НАУКИ

Спрямування Одеської філії УІЕСР на випробування в зональних системах землеробства сучасного сортового та гібридного складу різноманіття сільськогосподарських культур у Південному степу України дає можливість здобувачам вищої освіти агробіотехнологічного факультету усіх рівнів проходити навчання, практичну підготовку та стажування на даній філії безпосередньо в умовах виробництва. ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА АГРАРНОЇ НАУКИ

 

На даній зустрічі були обговорені нові шляхи співпраці в напрямах проведення наукової і виробничої практики в сучасних умовах, закладання стаціонарних дослідів по виконанню кваліфікаційних та дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти які навчаються за спеціальностями 202 «Карантин та захист рослин» та 201 «Агрономія».
Були розглянуті гострі питання щодо науково-виробничого забезпечення та обговорені можливі шляхи виходу з важкої економічної ситуації.

Зустрічі такого формату є необхідністю сьогодення для впровадження нових підходів до побудови сучасної форми організації навчального процесу з підготовки спеціалістів на основі інтеграції навчання та науки.
Результатом обговорення є укладання договірних відносин з метою підвищення якості підготовки фахівців вищої кваліфікації з вищевказаних спеціальностей, залучення здобувачів, аспірантів та молодих наукових співробітників і викладачів до співпраці.

 

Інші новини

Подати документи