Одеський державний
аграрний університет

Отриманий досвід в рамках воркшопу для викладачів: цифрові технології в освітньому процесі (DILLUGIS)

Отриманий досвід в рамках воркшопу для викладачів: цифрові технології в освітньому процесі (DILLUGIS)

11-12 липня 2023 року Одеський державний аграрний університет взяв участь у «Воркшопі для викладачів: цифрові технології в освітньому процесі», що відбувся в межах проекту DILLUGIS (Digital Labs & Lectures for Ukrainian, German & International Students) на базі Східно-Баварського технічного університету Амберг-Вайден рамках ініціативи «Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis» (DAAD).

Застосування цифрових технологій в освіті сьогодні є однією з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. Цифрові технології дозволяють інтенсифікувати освітній процес, зробити його мобільним, диференційованим та пристосованим до реалій сучасності. А найголовніше, цифрові технології забезпечують неперервність навчання в умовах – пандемій, військових збройних конфліктів.

Метою заходу став обмін досвідом, нетворкінг та бенчмаркінг з питань впровадження цифрових технологій в університетах Німеччини та України як основи для подальшого вдосконалення освітнього процесу. А ключовими завданнями заходу:  ознайомлення з актуальними тенденціями цифровізації освіти в німецьких та українських університетах; презентація успішних проектів та інструментів цифровізації освітніх процесів в університетах-учасниках проекту DILLUGIS; обмін досвідом та бенчмаркінг використання цифрових технологій в університетах-учасниках.

В перший день заходу партнери поділились досвідом ОДАУ щодо важливості цифрових компетентностей, впровадження цифрових технологій в освітній процес. Одеський державний аграрний університет представили асистентка кафедри менеджменту, к.е.н. Марія Левіна-Костюк та здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Кристина Павленко-Дідур. Також, науково-педагогічні працівники мали можливість ознайомитись із досвідом університетів-партнерів, а саме досвідом Національного університету «Запорізька політехніка», Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

На другий день воркшопу науково-педагогічні працівники мали можливість ознайомитись із досвідом впровадження та використанням інструментів цифровізації освітнього процесу колег Східно-Баварського технічного університету Амберг-Вайден (Mum-Video, Developed Software Interactive Videos; KDL, Inverted Classroom, digital exams; AI supported E-Portfolios (Riff/ Mahara/ ChatGPT; AR/VR in (higher) education).

Одеський державний аграрний університет вдячний університетам-парнерам та в умовах європейської інтеграції національної освіти, чітко заявляє про свій намір інтегруватися до розбудови цифровізації освітнього процесу.

Вже на початку 2022-2023 навчального року університет планує проведення віртуальних лабораторних робіт з фізіології тварин зі спеціальності «Ветеринарна медицина» за допомогою Labster та технологій віртуальної та доповненої реальності (VR окулярів); викорситовувати інтерактивні інструменти та симулятори дронів, симуляторів управління сільськогосподарською технікою дя планування і контролю етапів сільськогосподарського виробництва, а також для хімічної обробки посівів та інших рослин.

Підкорюй цифрові навички з ОДАУ!

 

Інші новини

Подати документи