Одеський державний
аграрний університет

Можливість прослухати обов’язкові та вибіркові освітні компоненти фахового напрямку англійською мовою

Можливість прослухати обов’язкові та вибіркові освітні компоненти фахового напрямку англійською мовою

Раді повідомити, що вже з 1 семестру 2023-2024 навчального року, здобувачі матимуть можливість прослухати обов’язкові та вибіркові освітні компоненти фахового напрямку англійською мовою, що посприяє формуванню іншомовної компетентності здобувача та готовності до повноцінної міжкультурної комунікації та побудови професійного діалогу із закордонними фахівцями.

Для розширення перспектив самореалізації здобувачів Університету в подальшій навчальній і професійній діяльності пропонується посилити професійні компетентності та програмні результати навчання через впровадження освітніх компонент англійською мовою, а також завдяки залученню іноземних викладачів до проведення лекційних та практичних занять під час освітнього процесу.

Нагадуємо, що в рамках Університету здобувачі мають можливість прийняти участь у програмах обміну та програмах академічної мобільності, програмах «подвійних дипломів», пройти стажування майже у будь-якому університеті Європи та світу, прийняти участь у міжнародних конкурсах, долучитись до цікавих проектів тощо.

Одеський державний аграрний університет – простір необмежених можливостей!

Інші новини

Подати документи