Одеський державний
аграрний університет

Бібліотека в цифрову епоху: від традиції до інновації

Бібліотека в цифрову епоху: від традиції до інновації

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І НАУКИ  УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

ФУНДАМЕНТАЛЬНА  БІБЛІОТЕКА

Всеукраїнська бібліотечна конференція

«БІБЛІОТЕКА В ЦИФРОВУ ЕПОХУ: ВІД ТРАДИЦІЇ ДО ІННОВАЦІЇ»

26 травня 2021 року, м. Одеса

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської конференції «Бібліотека в цифрову епоху: від традиції до інновації», яка відбудеться 26 травня 2021 року в Одеському державному аграрному університеті.

Конференція присвячена 100-річчю заснування Фундаментальної бібліотеки ОДАУ

На конференцію запрошуються представники наукової спільноти університету, керівники і фахівці бібліотек, закладів вищої освіти, видавництв, книготорговельних та інших зацікавлених організацій, представники органів державного і місцевого самоврядування.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Бібліотека в науково-освітньому просторі університету
  2. Особливості бібліотечно-інформаційного обслуговування у електронному середовищі
  3. Інноваційний розвиток вузівських бібліотек України: пошук нових форматів
  4. Бібліотека і книга: від минулого до сьогодення
  5. Яким бути бібліотечному фахівцю в цифрову епоху

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова комітету: ­Брошков М.М., ректор ОДАУ, д. вет. н., професор

Заступник голови комітету: ­Данчук О.В., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ОДАУ, д. вет. н., доцент

Члени оргкомітету:

Коваленко О. А., проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, к.ф.н., доцент;

Ісмаїлов А. А., проректор з господарської роботи;

Крайтель О. П., завідувач бібліотеки;

Жуковська С. А., завідувач лабораторії  цифрових  та медіатехнологій  освіти. МОН України, ДУ  НМЦ  ВФПО;

Антонік І. І., начальник відділу міжнародного співробітництва та зовнішньо-економічних зв’язків, к.с-г.н.;

Булишева Д. В.,  помічник ректора к.эконом.н., доцент;

Даниленко В. М., зав. відділу комплектування бібліотеки ОДАУ;

Башкатова Г. О., бібліотекар І кат. інформаційно-бібліографічного відділу;

Мішина Н. І., зав. інформаційно-бібліографічного відділу;

Бондаренко Т. І., зав сектору обслуговування;

Атрахова Н. Г., бібліотекар І кат. відділу обслуговування.

Для участі в конференції необхідно:

до 26.04.2021 р. відправити заявку на участь в конференції та тези доповіді на електронну адресу: biblos.odau@ukr.net

Тези доповідей конференції будуть представлені в Інституційному  репозитарії ОДАУ.

Робоча мова конференції — українська.

Місце проведення:     м. Одеса, вул. Канатна, 99 (2-й поверх, ауд.213); початок о 10.00 год.

Контактна особа:

Оксана КРАЙТЕЛЬ

Тел.:  066 449 22 80

e-mail: biblos.odau@ukr.net

Інші новини

Подати документи