Одеський державний
аграрний університет

Всеукраїнська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 23 квітня 2024 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 23 квітня 2024 р.

Робочі мови конференції : українська, англійська.

Дата та час проведення конференції: 23 квітня 2024 року, 10.00-13.00.

Форма проведення: дистанційна.

До участі запрошуються науково-педагогічні працівники та здобувачі усіх рівнів вищої освіти (разом з науковими керівниками).

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

1. ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНІСТЬ У РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ.

2.УКРАЇНА  –  ЄС: ВІД ПАРТНЕРСТВА ДО АСОЦІАЦІЇ.

3. НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА В МЕТОДИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

4. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ.

                      

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА!

Умови участі у конференції

1.     Заповнити електронну анкету учасника  конференції https://forms.office.com/r/0q514G71SС

2.     Оформити тези відповідно до вимог та надіслати їх на електронну адресу  shs_osau@ukr.net до 22 квітня 2024 р.

Вимоги до матеріалів:
Формат файлів : «doc» або «docx».

Назва файлів: номер тематичного напряму та прізвище першого автора (наприклад, 2Петров.docx).

Мова: українська, англійська.

Обсяг тез: 3-5 сторінок формату А4 (297х210мм). Орієнтація: книжна.

Шрифт: Times New Roman. Кегль: 14 . Абзац: 1 см. Міжрядковий інтервал: 1,15. Поля: 20 мм; Вирівнювання: по ширині.

Назва тез та відомості про автора (-ів): назва тез доповіді вирівнюється по центру, шрифт напівжирний, всі великі літери. Нижче подаються відомості про автора (-ів), вирівнюються праворуч: ПІБ (шрифт напівжирний, всі великі літери), науковий ступінь, вчене звання, посада, заклад, місто (виділити курсивом). Здобувачі зазначають рівень вищої освіти та місце навчання після відомостей про наукового керівника.

Рисунки і таблиці: подаються після тексту; в самому тексті вписуємо назву або номер таблиці чи рисунку (зазначено у таблиці 1; результати подано на рис. 1).

Список використаної літератури: має містити 5-7 джерел подається у порядку згадування в тексті [2],  номер сторінки відокремлюється комою [3, с. 35], декілька джерел відділяються крапкою з  комою [1; 2; 3]. Оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015.

 

Участь здобувачів вищої освіти у роботі конференції лише у співавторстві з науковим керівником!

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 23 квітня 2024 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 23 квітня 2024 р.

 

Інші новини

Подати документи