Одеський державний
аграрний університет

Кафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Кафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Кафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

 

 

Завідувач кафедри,
кандидат ветеринарних наук, доцент
Коренєва Жанна Борисівна

 

 

 

Кадровий склад кафедри

ПІБПосада, вчена ступіньДодаткова інформація
Кафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Коренєва Жанна Борисівна

Кандидат ветеринарних наук, доцент 

Кафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринаріїКафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Кафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Скрипка Марина Вікторівна

Доктор ветеринарних наук, професор 

Кафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринаріїКафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Кафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Роша Лариса Григорівна

Доктор медичних наук, доцентКафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринаріїКафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Кафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Запека Ірина Євгеніївна

Кандидат ветеринарних наук, асистентКафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринаріїКафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Кафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Овчаренко Ганна Василівна

Кандидат ветеринарних наук, асистентКафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринаріїКафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Кафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Бондаренко Ірина Вікторівна

ДоцентКафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринаріїКафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Кафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Мазовська Світлана Володимирівна

Кандидат ветеринарних наук, асистентКафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринаріїКафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:
•Анатомія свійських тварин
•Анатомія дрібних тварин
•Анатомія екзотичних тварин
•Морфологія, патоморфологія та судова ветеринарна медицина
•Ветеринарна онкоморфологія
•Патологічна анатомія та розтин
•Цитологія, гістологія, ембріологія

Історія кафедри
Історія кафедри починається з далекого 1938 року, коли почала відновлюватись робота факультету ветеринарної медицини при Одеському сільськогосподарському інституті, згідно “ Постанови Раднаркому СРСР”. Першим деканом факультету ветеринарної медицини став д.б.н. професор Жеденов Володимир Миколайович. В перші роки курс анатомії і гістології з ембріологією читав один з організаторів Одеського сільськогосподарського інституту професор Третяков Д. К. У 1944 році самостійну кафедру нормальної анатомії сільськогосподарських тварин очолював доктор біологічних наук, професор Жеденов В. М. В 1946 році відбувся перший випуск 27 ветеринарних лікарів (з 50-ти прийнятих на І курс у 1938) і в цьому була значна заслуга кафедри. У різний час завідувачами кафедри працювали: доцент Лук’янова В. П. (1962 – 1987), тимчасово старший викладач Вардіашвілі Е.Р., доцент Морозов В. В., з 1988 року по 1998 – доцент Костенко В. О. З лютого 1998 року за наказом ректора інституту кафедра була реорганізована в кафедру нормальної і патологічної анатомії під керівництвом д.в.н. професора Кривутенка О. І. В 2002 році, у зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів факультету ветеринарної медицини, на базі існуючої кафедри була організована кафедра нормальної і патологічної анатомії та патофізіології і завідувачем якої призначено д.м.н, професора Сукманського О.І. З лютого 2005 року кафедру очолює к.в.н., доцент Коренєва Ж.Б., яка закінчила з відзнакою у 1987 році факультет ветеринарної медицини Одеського СГІ і є учнем професора Кривутенка О.І..
На кафедрі є – анатомійний та патанатомічний музеї та колекція гістологічних препаратів. В анатомічному музеї зібрано значну кількість сухих кісткових препаратів: 25 скелетів, 97 черепів, 168 грудних та тазових кінцівок різних видів тварин, 20 скелетів птиці, а також 64 муляжі різних органів, крім того є сухі м’язові препарати великої рогатої худоби, собак. Для самостійного опрацювання матеріалу по будові окремих органів, розташуванню судин та нервів є вологі препарати. В патологоанатомічному музеї нараховується є біля 500 музейних препаратів, які відображають основні патологоанатомічні зміни в органах і тканинах при різних захворюваннях, крім того є колекція гістологічних препаратів більш ніж 300 шт. Значна увага приділена виготовленню таблиць та слайдів, що містять сучасний матеріал. В музеях організовано робочі місця для самостійної роботи студентів з тем, які винесені програмою на самостійне опрацювання. Для теоретичної підготовки на кафедрі з кожної дисципліни є перелік навчальної та методичної літератури.

Адреса:

м. Одеса, вул. Краснова 3а, корпус № 3, кабінет № 117

Телефон:

+380932165698 (Коренева Ж. Б.)

Електронна пошта/Email:

koreneva-z@ukr.net

Подати документи