Одеський державний
аграрний університет

Факультет геодезії, землеустрою та агроінженерії

Факультет геодезії, землеустрою та агроінженерії

Факультет геодезії, землеустрою та агроінженерії

 

 

 

Декан факультету геодезії, землеустрою та агроінженерії,
Кандидат економічних наук, доцент
Малащук Оксана Степанівна

 

 

 

Склад деканату

ПосадаП.І.Б
Диспетчер факультетуМоторна Оксана Анатоліївна
Інженер І категоріїЧуманова Марина Анатоліївна

Перелік спеціальностей

  • 193 Геодезія та землеустрій
  • 208 Агроінженерія

Історія факультету

Архівні матеріали свідчать, що спеціальність «землевпорядкування» існувала в Одеському сільськогосподарському інституті ще з 1918 року, а в 1930-му  був заснований землевпорядний факультет. Його очолив професор М.М. Белонін. В подальшому факультет очолював професор В.М. Попов.

Основою факультету землевпорядкування була кафедра геодезії, під керівництвом професора І.Д. Андросова. До складу кафедри входили: професор А.М. Котомін, доценти М.М. Іванов, М.О. Хренніков, Б.І. Козаков, О.К. Загорученко та ін. Навчальний процес формувався таким чином, щоб дати студентам ґрунтовні знання з тих предметів, що забезпечували вирішення питань, які вимагало виробництво. Оскільки всі викладачі мали великий досвід роботи –  працювали у наркоматі землеробства, губернських землеуправліннях і дослідних станціях та були висококваліфікованими фахівцями, то студентам сповна передавався їхній великий практичний досвід. Свідчення цьому: колектив факультету проводив велику науково-дослідну роботу з дослідження зсувів в Одесі, вивчення векторних врівноважень тріангуляції, займався проектуванням ділянок сільськогосподарських угідь і обчисленням їх площ тощо. Результати досліджень, наукові праці друкувалися в журналі «Геодезист» та інших освітніх та галузевих виданнях.

Після Великої Вітчизняної війни в 1945 році факультет землевпорядкування відновив свою роботу під керівництвом доцента к.т.н. Козакова Б.І., який за досить короткий час зумів організувати на високому рівні навчальну і науково-дослідну роботу. Наукові роботи проводилися за планом Академії наук УРСР під керівництвом члена Академії, професора А.П. Першина, професора М.А. Гендельмана, доцента Є.Б. Житомирського. Тематика досліджень була пов’язана з внутрігосподарським землевпорядкуванням колгоспів Одеської і Миколаївської областей.

У період освоєння цілинних земель Казахстану, а саме у 1961 році, землевпорядний факультет Одеського сільськогосподарського інституту, як найпотужніший флагман землевпорядної науки колишнього радянського союзу, який очолював на той час професор М.А. Гендельман, разом з викладачами і матеріально-технічною базою був переведений до міста Акмолінська Казахської РСР.

Набуття Україною незалежності та проведення земельної реформи дали новий поштовх розвитку землевпорядної справи – виникла необхідність підготовки інженерів-землевпорядників для Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Херсонської, Вінницької та інших областей. Тому в 1993 році в Одеському сільськогосподарському інституті була поновлена підготовка фахівців із спеціальності «Землевпорядкування» на агрономічному факультеті, і її перший набір склав 50 студентів. З 1994 року набір студентів збільшився, і у 1997 році він вже становить 60 студентів на денній і 25 – на заочній формах навчання. Навчальний процес на початковому етапі здійснювався на кафедрі меліорації і ґрунтознавства, яку очолював доцент Голубченко В.Ф.

Організаційні питання відкриття і становлення спеціальності «Землевпорядкування» вирішувалися деканом агрономічного факультету Соколовим К.К. і його заступником по землевпорядному відділенню Михайлюком В.І. У 1996-1997 роках були відкриті перші дві кафедри – геодезії, яку очолив доц. Третєнков В.М., і землевпорядного проектування, яку очолила доц.  Шойхет Е.А.

У 1999 році відділення землевпорядкування переросло в самостійну структуру – факультет землевпорядкування, який очолила доцент О.Ю. Власова. В склад факультету ввійшло три кафедри: земельного кадастру, яку очолив доц., к.г.н. Капуш Д.А.; землевпорядного проектування, яку очолила доц., к.с/г.н. Власова О.Ю. та кафедра геодезії під керівництвом доц., к.в.н. Александровського І.Р.

У відродженні факультету велику допомогу надав патріарх радянської землевпорядної науки – М.А. Гендельман. Він надавав рекомендації з навчальної та наукової роботи, надсилав свої видання. Також великий вклад у розвиток факультету внесли колишні його випускники Е.А. Шойхет, А.А. Вусатий, Л.А. Каракалюк, А.І. Барвінок, Г.М. Барвінок та інші. Ці висококваліфіковані фахівці взяли активну участь у викладацькому процесі.

Першою базою для дипломного проектування став Одеський філіал інституту землеустрою, директором якого був Є.В. Смоленський. Наставниками випускників під час роботи над дипломами завжди були провідні фахівці інституту. Досі одеські землевпорядники вдячні Є.І. Андрущишину, О.І. Темному та іншим за справжню фахову допомогу. Завдяки тісній співпраці, яка налагодилася без зайвої бюрократії, та зусиллям державних службовців А.А. Колосюка та О.А. Череватого відновився і успішно триває процес підготовки землевпорядників на факультеті землевпорядкування в Одеському державному аграрному університеті.

В зв’язку із зменшенням контингенту студентів з 1 вересня 2016р. факультет землевпорядкування був реорганізований шляхом приєднання до нього базових структурних підрозділів: кафедру механізації і автоматизації сільськогосподарського виробництва, кафедру технічного сервісу та інженерної механіки та був утворений інженерний факультет. З 1 вересня 2017р. відбулось злиття двох факультетів інженерного та економічного, утворивши інженерно-економічний факультет.

З вересня 2021р. зі складу інженерно-економічного факультету були переміщені 3 кафедри економічного блоку в новостворений факультет «Економіки та управління». З 01 грудня 2021р. інженерно-економічний факультет було перейменовано на факультет «Геодезії, землеустрою та земельного кадастру», який включив у себе три кафедри: геодезії, землеустрою та земельного кадастру; інформаційних технологій; агроінженерії.

Факультет за цей період очолювали: Власова О.Ю. (1999-2004рр.), Капуш Д.А. (2004-2006рр.), Мальцев О.В. (2006-2008рр.), Арзуманян Т.Ю. (2008-2011рр.), Малащук О.С. (2011-2016рр.), Фоменко В.А. (2016 – 2017рр.), Бахчиванжи Л.А. (2017р. – 01.11.2018р.), Островський П.І. (05.11.2018р. – вересень 2019р)., Малащук О.С. (09.10.2019р. – по теперішній час).

Контактна інформація
Адреса деканату:
65012, м.Одеса, вул. Пантелеймонівська , 13, кім. 307.
Е-mail: zemodau@gmail.com
Телефон деканату: (048)784-57-20

Подати документи