Одеський державний
аграрний університет

Кафедра інформаційних технологій

Кафедра інформаційних технологій

 

 

 

Завідувач кафедри,
кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизованих систем та кібербезпеки
Пунченко Наталія Олегівна

 

 

 

Кадровий склад кафедри

 

ПІБПосада, вчена ступіньДодаткова інформація
Кафедра інформаційних технологій

Пунченко Наталія Олегівна

Кандидат технічних наук,

доцент кафедри автоматизованих систем та кібербезпеки

 

Кафедра інформаційних технологійКафедра інформаційних технологій

Кафедра інформаційних технологій

Вікуліна Лідія Федорівна

Доктор технічних наук, професорКафедра інформаційних технологійКафедра інформаційних технологій

Кафедра інформаційних технологій

Наконечна Оксана Андріївна

Кандидат технічних наукКафедра інформаційних технологійКафедра інформаційних технологій
Кафедра інформаційних технологій

Сакун Микола Миколайович

Кандидат технічних наук, доцентКафедра інформаційних технологійКафедра інформаційних технологій
Кафедра інформаційних технологій

Мартинова Олена Борисівна

Кандидат технічних наук, доцентКафедра інформаційних технологійКафедра інформаційних технологій
Кафедра інформаційних технологій

Березовський Станіслав Олександрович

Старший викладачКафедра інформаційних технологійКафедра інформаційних технологій
Кафедра інформаційних технологій

Артемов Владислав Олександрович

Кандидат технічних наук, доцентКафедра інформаційних технологійКафедра інформаційних технологій
Кафедра інформаційних технологій

Москалюк Інна Вікторівна

Кандидат технічних наук, доцентКафедра інформаційних технологійКафедра інформаційних технологій
Кафедра інформаційних технологій

Уминський Сергій Михайлович

Кандидат технічних наук, доцентКафедра інформаційних технологійКафедра інформаційних технологій
Кафедра інформаційних технологій

Єрьомін Володимир Олександрович

Завідувач лабораторії «Інформаційних технологій»Кафедра інформаційних технологійКафедра інформаційних технологій
Кафедра інформаційних технологій

Барабаш Світлана Василівна

Провідний фахівецьКафедра інформаційних технологійКафедра інформаційних технологій
Кафедра інформаційних технологій

Клейбатенко Анастасія Олександрівна

Лаборант кафедри інформаційних технологійКафедра інформаційних технологійКафедра інформаційних технологій

Кафедра інформаційних технологій проводить освітню, наукову, організаційну, методичну та виховну роботу, яка націлена на підготовку висококваліфікованих фахівців у аграрній сфері за початковим (короткий цикл), першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти за всіма спеціальностями, що представлені в університеті. Інформаційні технології на сьогодні відіграють значну роль в будь-якій сфері людського життя та в кожній галузі національної економіки, в тому числі і в аграрній галузі. Розвиток інформаційних технологій призвів до глобальних змін не лише в процесі навчання школярів та студентів, особливо в умовах розвитку пандемії, а й в процесах виробництва, обміну та споживання, які є базовими в економіці кожного підприємства та країни.

Місія кафедри інформаційних технологій – це отримання знань, навичок та вмінь використання сучасних інформаційних технологій в професійній сфері кожного випускника аграрного університету, а також інтеграція та взаємодія інформаційних технологій – хмарних технологій, віртуалізації, програмно-визначених мереж та систем штучного інтелекту з професійними знаннями.

Наші базові цінності:

 • повага до особистості всіх учасників освітнього процесу;
 • професіоналізм та особистісний розвиток;
 • порядність, академічна доброчесність, етичність;
 • патріотизм та соціальна відповідальність;
 • партнерська взаємодія та командна робота.

Основні завдання кафедри:

 • підготовка фахівців вищої кваліфікації аграрних спеціальностей, з фундаментальними знаннями інформаційних технологій
 • формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання,
 • забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
 • здійснення науково-дослідної роботи,  підвищення інтелектуального потенціалу кафедри;
 • впровадження інноваційних методів організації  навчального процесу та використання прогресивних освітніх технологій;
 • співробітництво у сфері науки і освіти з вітчизняними та іноземними закладами вищої освіти, науковими установами та органами державного управління та місцевого самоврядування.

Висококваліфікований колектив викладачів кафедри інформаційних технологій має в своєму складі фахівців, які мають наукові ступені доктора технічних наук, доктора наук з державного управління та звання професора, кандидатів технічних та фізико-математичних наук та звання доцента, чималий науково-педагогічний та практичний досвід, який забезпечує ефективне навчання студентів та високий рівень навчальної, методичної та виховної роботи. Викладачі кафедри інформаційних технологій підвищують свою професійну майстерність, беруть участь в різноманітних тренінгах та семінарах, проходять стажування в зарубіжних університетах.

Подати документи