Кафедра агроінженерії

Кафедра агроінженерії

 

 

 

Завідуючий кафедри,
професор, кандидат наук
Яковенко Анатолій Миколайович
Кафедра агроінженерії

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

 

ПІБПосада, вчена ступіньДодаткова інформація
Кафедра агроінженерії

Уминський Сергій Михайлович

Кандидат технічних наук, доцент 

Кафедра агроінженеріїКафедра агроінженерії

Кафедра агроінженерії

Дударев Ігор Іванович

Кандидат технічних наук, доцентКафедра агроінженеріїКафедра агроінженерії

Кафедра агроінженерії

Чучуй Валерій Петрович

Кандидат технічних наук, доцентКафедра агроінженеріїКафедра агроінженерії

Кафедра агроінженерії

Домущі Дмитро Панасович

Кандидат технічних наук, доцентКафедра агроінженеріїКафедра агроінженерії
Кафедра агроінженерії

Житков Сергій Сергійович

Старший викладач, магістрКафедра агроінженеріїКафедра агроінженерії
Кафедра агроінженерії

Макарчук Валентина Іванівна

Старший викладач, магістрКафедра агроінженеріїКафедра агроінженерії
Кафедра агроінженерії

Устуянов Панас Дмитрович

АсистентКафедра агроінженеріїКафедра агроінженерії
Кафедра агроінженерії

Павлішин Павло Миколайович

Завідувач лабораторіїКафедра агроінженеріїКафедра агроінженерії
Кафедра агроінженерії

Баласанян Геннадій Альбертович

ПрофесорКафедра агроінженеріїКафедра агроінженерії
Кафедра агроінженерії

Гладун Наталія Володимирівна

Старший лаборантКафедра агроінженеріїКафедра агроінженерії

 

Історія кафедри агроінженерії

Викладання основ механізації сільського господарства в ОДАУ має давню історію. Ще в 1919 р. для викладання курсу сільськогосподарського машинобудування в Українському Одеському сільськогосподарському інституті за конкурсом був обраний професор Д. В. Александров. Він – один з найбільш кваліфікованих спеціалістів у цій галузі, головний інженер заводу ім. Жовтневої революції, у майбутньому став засновником кафедри механізації. З 1919 по 1921 р. професор Д. В. Александров був єдиним викладачем з механізації сільського господарства. Практичне вивчення сільськогосподарських машин і знарядь було організовано на базі заводу ім. Жовтневої революції, бо власного машинно-тракторного парку інститут на той час не мав. У зв’язку з розширенням інституту та розвитком сільськогосподарської техніки зростали і вимоги до викладання технічних дисциплін.

У 1923 р. проф. Д. В. Александров та інженер І. С. Блажко створили кабінет машинознавства, машинний парк якого до 1925 р. нараховував більше ніж 40 різних машин і знарядь (плугів, борін, культиваторів, тощо). Практичне зайняття зі студентами проводилися безпосередньо в інституті із використанням власного обладнання та техніки. Старанна робота проф. Д. В. Александрова стала міцним фундаментом для заснування у 1930 році кафедри механізації та електрифікації сільського господарства. Першим завідувачем кафедри призначено професора Д. В. Александрова, який керував нею до 1933 року. Викладачі кафедри проводили велику роботу з випробувань конструкцій тракторних плугів для вітчизняного виробництва, викладали вже такі дисципліни : з 1931 року – «Спеціальні машини (сільгоспмашини)», «Трактори», «Автотранспорт», «Матеріали та ремонт», «Технічна механіка», «Опір матеріалів», «Електрифікація сільськогосподарського виробництва», «Технічне креслення», «Деталі машин». З 1933 р. – «Експлуатація машинно-тракторного парку», «Нарисна геометрія».

У 1934 – 1935 р. кафедру механізації очолював професор О. М. Брилінський – видатний спеціаліст у галузі технічної механіки і опору матеріалів. Після злиття в 1935 р. двох Одеських сільськогосподарських інститутів (Українського і Єврейського) керівництво кафедри механізації було доручено Н. І. Крупніку. В цей час на кафедру прийшли працювати доценти А. Г. Булгак, О. М. Семенов та ін. У 1938 році керівництво інституту запросило на завідування кафедрою механізації професора В. П. Добровольського (за сумісництвом) – фахівця у галузі машинобудування. Його підручник «Деталі машин» відомий і нинішньому поколінню. Науковий ступінь доктора технічних наук Вища атестаційна комісія присудила йому без захисту дисертації. В активі науковця – понад 200 друкованих робіт. Завідувачем кафедри механізації В. П. Добровольський попрацював до 1941 року, під його керівництвом захистили кандидатські дисертації А. Г. Булгак та В. А. Костюков – майбутні доценти кафедри.

Тоді ж на кафедрі працював в.о доцента Л. В. Темченко, який за завданням Наркомзему СРСР виконав велику роботу щодо вивчення можливості збирання кукурудзи на зерно комбайнами. Багато його рекомендацій були прийняти пізніше для переобладнання самохідних комбайнів СК-3 та СК-4. Брошура «Досвід збирання кукурудзи комбайнами» багато років була настільною книгою спеціалістів-механізаторів. До початку Другої Світової війни кафедра укомплектовувалася технікою за рахунок МТС та заводів і було все необхідне для проведення зайнять за навчальними програмами. Нажаль, обладнання кафедри, зокрема й одна з кращих колекцій вітчизняних та зарубіжних плугів, було розграбоване окупантами.

Після війни, з 1944 року кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент О. М. Семенов, який працював в ОСГІ до 1959 року і захистив докторську дисертацію, присвячену основам розрахунків і конструюванню зернових сівалок. Його монографія «Зерновые сеялки» до цього часу є цінним довідником для інженерів-конструкторів. Понад 40 учнів-науковців захистили кандидатські дисертації, а йому належать більше ніж 150 праць по грунтообробним знаряддям, та 12 винаходів. О. М. Семенов і Л. В. Темченко написали підручник для широкого користування по збиранню кукурудзи комбайнами, який був надрукований трьома мовами: російською, українською і болгарською.

З 1959 року кафедру механізації очолював кандидат с.-г. наук, доцент Л.В.Темченко. Кафедра розширювалася и зміцнювалася матеріально. Науковий напрям кафедри – вдосконалення технологій та системи машин під час обробітку і збирання кукурудзи, розробка пристосувань для збирання соняшнику. В цей період кафедра надавала велику допомогу виробництву, організовуючи обласні семінари спеціалістів і керівників господарств, а викладачі кафедри виїжджали на збирання врожаю на чолі студентських загонів.

У 1965 році доцент Л. В. Темченко пішов на пенсію, а завідувачем кафедри механізації став доц. Ю. С. Цуканов. З 1979 по 1996 р. проф. Ю. С. Цуканов був ректором ОСГІ. Кафедра поповнювалася новими кадрами, повернувся із Кишинівського СГІ проф. О. М. Семенов. На кафедрі почав працювати доц. Ю. С. Бірюков, який у творчій співдружності з УкрНДІ виноградарства і виноробства ім. Таїрова створив комплекс машин для щеплення винограду. Більшість створених машин не мають аналогів у світовій практиці, а напівавтомат для щеплення був запатентований у 6 зарубіжних країнах, зокрема й у США, Франції та ФРН. Під керівництвом Ю. С. Бірюкова підготовлено декількох аспірантів, він отримав більше ніж 30 авторських свідоцтв та патентів. У 1977 році на кафедрі працювали 13 викладачів, зокрема і доц. А. М. Яковенко, асистенти Б. М. Агалаков, О. Б. Біла, К. О. Горіна, І. В. Горбенко, П. І. Штирьов, та 15 співробітників обслуговуючого персоналу, включаючи майстрів-інструкторів з водіння автомобілів. Кафедра багато уваги приділяла розробленню технічних засобів навчання, щороку готувала загони комбайнерів для допомоги сільському господарству під час збирання врожаю. Було підготовлено з одеситів більше 140 комбайнерів, які влітку допомагали сільському господарству Одещини.

У 1979 р. в.о. завідувача кафедри механізації призначено кандидата технічних наук, доцента А. М. Яковенка. Кафедра зміцнювала матеріально-технічну базу. Працівники кафедри брали участь у виконанні союзної програми з впровадження потоково-циклового методу виконання польових механізованих робіт і удосконаленню праці механізаторів. Завідувачем кафедри були організовані семінари для викладачів сільськогосподарських ВНЗ і технікумів, працівників і керівників сільського господарства різного рівня. Кафедру відвідали 42 делегації спеціалістів сільського господарства зі всього Радянського Союзу, які отримали консультації і необхідну методичну літературу по впровадженню потоково-циклового методу. Проводилася активна підготовка до відкриття факультету механізації сільського господарства. При агрономічному факультеті на базі кафедри механізації у вересні 1983 р. організовано відділення механізації сільського господарства. Замісником декана агрономічного факультету було призначено доц. А. М. Яковенка. На першій курс денного відділення поступило 50 абітурієнтів, а через 2 роки на першому курсі заочного відділення вчилися вже 75 студентів.

1 лютого 1986 р. згідно з рішенням Вченої ради інституту і наказом ректора, створено факультет механізації сільського господарства і його деканом призначено доц. А. М. Яковенка. Ним були запрошені для роботи на новому факультеті доктора технічних наук, професора В. Д. Ігнатов, І. І. Дударєв, К.І.Шмат, Г. Є. Топілін, О. В. Мальцев. Фактично під керівництвом декана і за допомогою студентів факультету був побудований 4 навчальний корпус в провулку Матросова 6. До сих пір перед корпусом красуються чотири сосни і одна липа, яких посадили у 1988 декан і студенти заочного відділення першого набору, А. Г. Бєжан, Н. В. Гєргієв і С. Д. Каливняк, які привезли сіянці з Савранського  лісу.

До складу факультету входили 4 кафедри: фізики, механізації тваринництва і охорони праці, експлуатації і ремонту машинно-тракторного парку, сільськогосподарських машин. З 1989 року була організована кафедра тракторів і автомобілів.

В 1991 році за велику організаторську, навчально-методичну і наукову роботу по упровадженню потоково-циклового методу Вченою радою Харківського державного технічного університету сільського господарства декану, доценту А. М. Яковенку було присвоєно вчене звання професора по кафедрі тракторів і автомобілів. Він став і завідувачем цієї кафедри.

З 1995 року щорічно друкується фаховий збірник наукових праць факультету «Аграрний вісник Причорномор’я. Технічні науки». Відповідальним реактором був професор А. М. Яковенко, а відповідальним секретарем доцент С. М. Умінський. Доречі, він і зараз продовжує працювати в збірнику і корегує наукові статті. В збірнику почали друкуватись викладачі факультету. Захистила кандидатську дисертацію і стала доцентом кафедри Л. О. Кіншова, захистила докторську дисертацію і стала професором факультету доцент А.М.Євдокимова. На факультет прийшли працювати доценти Л.М.Пєтров, О.М.Агаркова, С. Л. Конєв, О. Я. Савченко, П.І.Осадчук, В.О.Артемов, С.М.Шевцов, О. В. Бабілунга, С. О. Солових.

1996-1998 роках на факультеті працювала спеціалізована рада з захисту кандидатських дисертацій К. 120. 91. 01 «Механізація сільськогосподарського виробництва», де було захищено 13 кандидатських дисертацій і серед них – випускник факультету механізації, що закінчив його з дипломом з відзнакою, асистент Д. П. Домущі, який працює доцентом і досі. У 2000 році узгоджено навчальні плани з підготовки молодших спеціалістів зі споріднених спеціальностей з Петрівським державним аграрним технікумом та Ізмаїльським державним технікумом механізації та електрифікації сільського господарства. Це дало можливість приймати в інститут випускників зазначених навчальних закладів на 3 курс денного та заочного відділень.

У 1999 році факультет уклав договір з Люблінською сільськогосподарською академією (Польща) і став постійним учасником щорічної міжнародної наукової конференції MOTROL. Це дало можливість викладачам факультету друкувати свої наукові статті в збірниках Польської академії наук (TEKA і MOTROL), членом редакції яких був професор А. М. Яковенко.

У 2005 році професору А. М. Яковенко було присвоєно академіка Інженерної академії України. У цьому ж році він взяв участь в роботі всесвітнього форуму у Парижі, де виступив з доповіддю «Ступінчасто-спіральна підготовка інженерів в клубному просторі» на пленарному засіданні форуму в залі ім. Густава Ейфеля, який розташований на 65-му метрі висоти Ейфелевої вежі. Він же на факультеті організував 5 міжнародну наукову конференцію MOTROL, де на чотирьох секціях були заслухані 202 доповіді наукових працівників з 15 країн Європи й США.

На факультеті була відкрита ще одна спеціальність «Державний технічний нагляд» (одна на всю Україну), яка випускала дуже необхідних спеціалістів. Бажаючі студенти одержували робочі спеціальності: слюсаря, верстатника і електрозварювальника – після проходження навчальних практик першого курсу; тракториста, комбайнера і водія автомобіля – після другого курсу; регулювальника дизельної паливної апаратури і оператора машинного доїння корів – після третього курсу. На факультеті існувала рейтингова система підведення результатів іспитових сесій. Група, яка здавала усі іспити без незадовільних оцінок з першого разу, направлялась на екскурсію у міста: Київ, Москва, Ленінград, Ялта, Варна (Болгарія).

Кращі студенти направлялись на виробничу практику в Угорщину, Болгарію, Польщу, а до нас приїздили студенти аграрних ВНЗ цих країн. Факультет навіть прийняв студентів з Франції. Виробничу практику студенти проходили на тракторних заводах Мінська, Харкова, Челябінська, Кишиніва, на автозаводі в Москві, на одеському заводі поршневих кілець. Перших два випуски студентів проходили експлуатаційну практику на цілинних та перелогових землях Казахстану. декілька років студенти проходили практику в тракторній бригаді радгоспу в Овідіопольського району, де вирощували кавуни на площі 300 гектар (студентське поле) із застосуванням транспортерів для загрузки готових плодів в багатовантажні автомобілі. Це приносило дохід господарству 700-800 тисяч гривень за рік. Декілька років у вересні допомагали збирати томати в господарствах Біляївського району із застосуванням рекомендованими ними комбінованих машинних агрегатів для збирання помідор.

В 2001 році деканом факультету механізації було призначено кандидата технічних наук, доцента В. П. Чучуя, який працював на цій посаді по 2016 рік. До складу факультету механізації вже входять тільки три кафедри: механізації та автоматизації с.-г. виробництва, експлуатації та ремонту МТП, безпеки життєдіяльності та фізичного виховання. На кафедрі почали працювати доценти М. М. Сакун та І. В. Москалюк. У факультетському комп’ютерному класі студенти виконували курсові та дипломні проекти, а також проводили лабораторні роботи з деяких дисциплін. Професор А. М. Яковенко працював зав. кафедрою до 2012 року, а потім пішов на пенсію за особистим бажанням. За період його роботи деканом було підготовлено 2504 інженера.

З незрозумілих причин керівництво університету закриває 15 лабораторій факультету, які були розміщені в підвальних приміщеннях (а точніше в цокольних кімнатах, коли вікна розташовані на рівні зовнішнього асфальту) 1 и 4 корпусів, розпродається автомобільна і тракторна техніка, закривається підготовка інженерів спеціальності «Державний технічний нагляд» і єдина в інституті спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій. З роботи пішла вся професура і кваліфіковані доценти. Факультет закривається. Деякі викладачі залишаються на одній кафедрі – механізації й автоматизації с.-г. виробництва, яка в 2017  році входить до складу об’єднаного інженерно-економічного факультету. Його очолює доцент Л. А. Бахчиванжи.

В 2018 році відбулося об’єднання всіх дисциплін інженерної спеціальності в одну кафедру агроінженерії, яку очолив доцент І. І. Дударєв – син професора І.Р.Дударєва. Кафедра залишилася в складі інженерно-економічного факультету, деканом якого стала доцент О. С. Малащук. Кількість студентів на кожному курсі денного і заочного відділень становила по 3-7 чоловік. З’явилася загроза закриття магістратури.

В.о ректора О. А. Коваленко в квітні цього ж року запросила А. М. Яковенка на кафедру агроінженерії працювати на 0.5 ставки асистента, на що він погодився. А з 1 вересня 2019 року з ініціативи нового ректору університету професора М. М. Брошкова, Вчена рада на 5 років обрала А. М. Яковенка професором, завідувачем кафедри агроінженерії. Зразу ж лаборанти і студенти перенесли з 1 до 4 корпусу 18 стендів про історію факультету механізації та з дисципліни «Трактори і автомобілі». З кімнати 208 4-ого корпусу, де сидів один викладач, обладнали лекційну аудиторію на 40 посадових місць; з темного складового приміщення №303 обладнали лабораторію макетів тракторів та с.-г. техніки, також на 40 місць для студентів.

Були поновлені лабораторні приміщення з технічних дисциплін. Перероблені навчальні плани спеціальності «Агроінженерія» на 5 років згідно планів інших аграрних ВНЗ України з розробкою спеціалізацій по вибору студентів для підготовки бакалаврів «Енергоаудит та енергозбереження в АПК» і «Технічний сервіс с.-г. техніки» та спеціалізації для магістрів «Технічна експертиза транспортних засобів» і «Механізація переробки та зберігання с.-г. продукції». Поновлені робочі плани 51 дисципліни і 9 практик, приведено в робочій стан обладнання і техніка в Червоному Хуторі. Кафедра агроінженерії вже зараз має більш-менш кращий навчальний вигляд.

В 2020 році по загальним університетським показникам, перевірку яких проводив ректорат, кафедра агроінженерії посіла перше місце серед 19 кафедр університету. У 2021 році була організована здача першого іспиту по тракторам держкомісією і група студентів одержала посвідчення тракториста категорії А1 та А2 на базі відремонтованої техніки кафедри в Червоному Хуторі. Доцент Осадчук на кафедрі захистив докторську дисертацію. Завдяки активній профорієнтаційній роботі викладачів кафедри за 3 роки по спеціальності «Агроінженерія» вже навчається на 3 курсі – 27 студентів, на 2 курсі – 31 студент, на 1 курсі – 34 студенти; на заочному відділенні, на 3 курсі – 20 чоловік, на 2 курсі – 10, на 1 курсі магістратури – 13 студентів, в магістратурі заочного відділення – 18 студентів.

Це дало можливість ректорату вже з 1 грудня 2021 року з кафедрами геодезії та землеустрою відновити інженерний факультет з назвою ФЗГА – факультет землеустрою, геодезії і агроінженерії, який готовить інженерів для сільського господарства. Деканом цього факультету вибрано доцента О. С. Малащук, а замісником декана – старшого викладача кафедри агроінженерії С. С. Житкова. На факультеті відкрили нову кафедру інформаційних технологій.

Викладачі і студенти спеціальності «Агроінженерія» поновлюють для роботи з 1 вересня 2022 року закриті 7 років лабораторії теплотехніки і гідравліки, слюсарної майстерні, дві лабораторії станкового обладнання, лабораторії машин для приготування кормів, електрозварювальної лабораторії, лабораторії обладнання для механізації тваринництва, кімнати автомобільного транспорту і правил дорожнього руху, музею тракторів.

Кафедра веде переговори про співробітництво  з іноземними фірмами «JOHN DEERE» і «CLAAS» для використання їхньої сільськогосподарської техніки в навчальному процесі на кафедрі. Укладено договір про співробітництво з компанією «AGROMOTORS» яка розташована в Одесі. При кафедрі за ініціативою ректора проф. М. М. Брошкова організований і працює центр супутникового моніторингу землі (відповідальний інженер С. В. Костерін). В даний час на кафедрі агроінженерії працюють професор А. М. Яковенко і випускники факультету механізації сільського господарства – доцент Д. П. Домущі, старші викладачі С. С. Житков та В. І. Макарчук, асистенти П. Д. Устуянов та П. М. Павлішин (найбільш кваліфікований спеціаліст по комп’ютерному обладнанню), інженер М. В. Назаренко, який відремонтував та підтримує в робочому стані 6 тракторів кафедри і робоче обладнання в лабораторіях Червоного Хутору. Лекції читають і ведуть дипломне проектування доценти, які прийшли з інших ВНЗ І.І.Дударєв, С. М. Умінський, В. П. Чучуй. Працює на кафедрі старший лаборант Н. В. Гладун, найбільш кваліфікований робітник приймальної комісії університету. Викладачами кафедри видано 26 підручників і навчальних посібників, та одержано 37 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Професія агроінженера найбільш підходить сучасним фермерам, тому що дає знання про агротехніку вирощування с.-г. культур і про  будову та експлуатацію техніки, яка дуже потрібна для виконання польових механізованих робіт.

Контактна інформація:
Завідувач кафедри , кандидат технічних наук , професор Яковенко А.М.
Адреса: 60012, м. Одеса, пров. Матросова 6, другий поверх , кабінет 208
тел. +380974601479, +380973182396
E-mail: engineeringdept@osau.edu.ua

 

Подати документи