Одеський державний
аграрний університет

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

 

 

 

В.о. завідувача кафедри,
кандидат економічних наук, доцент
Фоменко В’ячеслав Анатолійович

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

ПІБПосада, науковий ступінь, вчене званняДодаткова інформація

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Фоменко В’ячеслав Анатолійович

В.о. завідувача кафедри геодезії, землеустрою

та земельного кадастру

кандидат економічних наук, доцент

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадаструКафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру
Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Михайлюк Віктор Іванович

Професор кафедри геодезії, землеустрою

та земельного кадастру

доктор географічних наук, професор

 

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадаструКафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Сидоренко Віктор Дмитрович

Професор кафедри геодезії, землеустрою

та земельного кадастру

доктор технічних наук, професор

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадаструКафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру
Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Беспалько Руслан Іванович

Професор кафедри геодезії, землеустрою

та земельного кадастру

доктор технічних наук, професор

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадаструКафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Малащук Оксана Степанівна

Доцент кафедри геодезії, землеустрою

та земельного кадастру

кандидат економічних наук, доцент

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадаструКафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру
Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Мовчан Тетяна Вікторівна

Доцент кафедри геодезії, землеустрою

та земельного кадастру

кандидат економічних наук, доцент

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадаструКафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру
Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Гулько Олександра Романівна

Доцент кафедри геодезії, землеустрою

та земельного кадастру

кандидат економічних наук

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадаструКафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру
Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Заяць Ірина Володимирівна

Доцент кафедри геодезії, землеустрою

та земельного кадастру

кандидат технічних наук

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадаструКафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру
Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Панасюк Ольга Пантеліївна

Старший викладач кафедри геодезії, землеустрою

та земельного кадастру

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадаструКафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру
Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Смоленська Лідія Іванівна

Старший викладач кафедри геодезії, землеустрою

та земельного кадастру

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадаструКафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру
Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Варфоломеєва Оксана Анатоліївна

Старший викладач кафедри геодезії, землеустрою

та земельного кадастру

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадаструКафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру
Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Вікуліна Ксенія Іванівна

Завідувач навчальної лабораторіїКафедра геодезії, землеустрою та земельного кадаструКафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру
Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Белінський Петро Васильович

Інженер І категорії, Асистент кафедри геодезії,

землеустрою та земельного кадастру

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадаструКафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

 

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру здійснює освітню, наукову, організаційну, методичну та виховну роботу, спрямовану на підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері геодезії та землеустрою за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Геодезія та землеустрій – це спеціальність, яка належить саме до інженерних професій та вирізняється своєю різноплановістю. Геодезистом є фахівець в області вивчення всієї нашої планети і інших небесних тіл. Його професіоналізму потребують будівництво кожної споруди, відведення будь-якої земельної ділянки, експлуатація усіх інженерних споруд, проектування багатоповерхівок, промислових об`єктів, доріг… А отже, ці фахівці високо затребувані на кожному об`єкті, який розвивається.

Землевпорядник же в своїй роботі стежить за тим, щоб земельні ресурси, які є основою розвитку будь-якої країни, використовувались раціонально, ефективно і відповідно до закону. Такі фахівці затребувані в сферах охорони природи, управління, агробізнесі та будівництві.

В процесі навчання у здобувачів освіти формуються знаня, уміння, навички та професійні компетентності, які надають широкі можливості працевлаштування і організації власного бізнесу.

Місія кафедри геодезії, землеустрою та земельного кадастру полягає у  підготовці висококваліфікованих, творчих, амбіційних фахівців геодезистів, землевпорядників, фахівців у галузях кадастру і геоінформаційних технологій.

Наші базові цінності:

 • повага до особистості всіх учасників освітнього процесу;
 • професіоналізм та особистісний розвиток;
 • порядність, академічна доброчесність, етичність;
 • партнерська взаємодія та командна робота.

Основні завдання кафедри:

 • надання  якісних освітніх послуг щодо підготовки висококваліфікованих  фахівців з геодезії та землеустрою освітніх ступенів «бакалавр», «магістр»;
 • організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи;
 • проведення науково-дослідної роботи і підвищення кваліфікації викладачів, стажування на споріднених кафедрах у провідних закладах вищої освіти України та в зарубіжжі;
 • співробітництво у сфері науки і освіти з закладами вищої освіти, науковими установами, органами державного управління та місцевого самоврядування, галузевими організаціями, підприємствами, іншими стейкхолдерами;
 • реалізація принципів студентоцентрованого навчання, виховання гармонійно розвинутих особистостей, які володіють глибокими теоретичними знаннями, практичними навичками та вміннями, креативно мислять, діють соціально відповідально на засадах високих духовних цінностей;
 • організація академічної мобільності з іншими закладами вищої освіти, проведення спільних лекцій, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;
 •  проведення інформаційних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл та коледжів  з метою здійснення профорієнтаційної роботи; організація виховних та просвітницьких заходів для дітей, підлітків та молоді.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою професійну майстерність, беруть участь в різноманітних тренінгах та семінарах, відвідують вебінари та круглі столи, проходять стажування у вітчизняних та іноземних закладах вищої освіти.

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі:

 • Еколого-ландшафтне проектування багаторічних насаджень
 • Державний контроль за використанням земель
 • Економіка природокористування
 • Комп’ютерні технології при геодезичних роботах
 • Геодезичний моніторинг будівництва та реконструкції будівель і споруд
 • Цифрові плани і карти
 • Планування та організація топографо-геодезичного виробництва
 • Інституційне забезпечення топографо-геодезичних робіт
 • Інженерна геодезія
 • Геодезичні роботи при будівництві доріг
 • Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання
 • Проектування і побудова опорних геодезичних мереж
 • Математична обробка геодезичних вимірів
 • Топографія
 • Геодезія
 • Вища геодезія
 • Фотограмметрія та дистанційне зондування
 • ГІС і бази даних
 • Картографія
 • Ландшафтознавство
 • Землеустрій
 • Супутникова геодезія та сферична астрономія
 • Електронні геодезичні прилади
 • Комп’ютерна графіка в землевпорядкуванні
 • Топографічне креслення
 • Землевпорядне проектування
 • Геодезичні роботи при землевпорядкуванні
 • Планування території земель населених пунктів
 • Кадастр населених пунктів
 • Державний земельний кадастр
 • Оцінка та ринок землі і нерухомості
 • Моніторинг та охорона земель
 • ГІС в кадастрових системах
 • Інституційне забезпечення кадастру нерухомості
 • Управління земельними ресурсами
 • Організація використання земель
 • Галузеві кадастри
 • Інвестиційний аналіз
 • Ґрунтознавство
 • Меліорація земель
 • Ґрунтознавство з основами геології
 • Фінансово-економічна діяльність в землевпорядкуванні
 • Метрологія, стандартизація і сертифікація
 • Методологія та методика наукових досліджень

Історія кафедри

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Історія кафедри геодезії, землеустрою та земельного кадастру сягає першої половини XX ст. Вона формувалася на структурних підрозділах і навчально-наукових напрямах, які були започатковані в різний час. Найдавнішим науково-начальним напрямом є ґрунтознавчий. В ОДАУ його започаткував проф. Набоких О.Г. (1874-1920) – відомий ґрунтознавець і організатор перших широкомасштабних ґрунтових вишукувань в  Україні. Сьогодні у складі кафедри існує заснований проф. О. Г. Набоких у 1908–1912 рр. ґрунтовий музей, в експозиції якого 48 чотириметрових монолітів ґрунтів, відібраних на початку ХХ ст., музей також має колекції мінералів і гірських порід. У 1921-1928 рр. завідувачем кафедри ґрунтознавства та ґрунтового музею був проф. Г. І. Танфільєв – відомий географ, ботанік і ґрунтознавець.

Меліоративний навчально-науковий напрям університету тісно пов’язаний із землевпорядним факультетом ОСГІ, який був організований в 1934 р. у складі кафедр меліорації і геодезії. Першим завідувачем кафедри меліорації був д-р техн. наук, проф. В. М. Попов – декан землевпорядного факультету, видатний вчений у галузі гідрології півдня України. У період з 1935 по 1940 р. на кафедрі читав розділ зрошення канд. с.-г. наук С. М. Алпатьєв, видатний вчений у галузі зрошуваного землеробства. Очільником кафедри геодезії був професор І. Д. Андросов. До складу кафедри входили: професор А. М. Котомін, доценти М. М. Іванов, М. О. Хренніков, Б. І. Козаков, О. К. Загурченко та інші.

Після Другої світової війни факультет землевпорядкування відновив свою роботу під керівництвом доцента Козакова Б. І., а потім професора М. А. Гендельмана. У період освоєння цілинних земель Казахстану, а саме у 1961 році землевпорядний факультет ОСГІ разом з викладачами і матеріально-технічною базою був переведений до міста Акмолінська Казахської РСР.

У 1975 р. в складі агрономічного факультету на основі кафедри меліорації і геодезії та частини дисциплін кафедри ґрунтознавства і землеробства було створено кафедру меліорації та ґрунтознавства, яку очолювали з 1976 р. д-р географ. наук, проф. М. О. Крейда, з 1993 р. – доц. Голубченко В. Ф., а з 1999 р. – доц. Михайлюк В. І.

Набуття Україною Незалежності та проведення земельної реформи дали поштовх розвитку землевпорядної справи. Тому в 1993 році в ОСГІ була поновлена підготовка фахівців із спеціальності «Землевпорядкування» на агрономічному факультеті. В процесі становлення спеціальності і збільшення кількості студентів уже в 1996-1997 роках були відкриті кафедри: геодезії, яку очолив доцент В. М. Третенков і землевпорядного проектування, яку очолила Е. А. Шойхет. В 1998 році ці кафедри об’єднуються в одну з назвою – кафедра геодезії і землевпорядкування та завідуючим кафедри стала О. Ю. Власова. У 1999 році відділення землевпорядкування на агрономічному факультеті переросло в самостійну структуру – факультет землевпорядкування, який очолила доцент О. Ю. Власова. В склад факультету увійшли три кафедри: земельного кадастру, землевпорядного проектування та кафедра геодезії.

В період з 2002 по 2005 роки кафедру геодезії очолював доцент Ю. О. Доброжанський. До її складу в різні періоди входили досвідчені фахівці і педагоги: В. О. Сульдін, М. М. Костючек, О. О. Літвиненко, О. О. Паскаль, В. М. Третенков, Г. М. Вовкодав, В. Ф. Кукуєв, І. О. Кисилева, С. І. Моісеєва, І. О. Літвиненко, О. С. Світенко, Ю. Є. Шпаковський, Т. В. Деркач, М.І. Шуляк, В. П. Кірса, О. Б. Мельник.

У 2009 р. було об’єднано кафедри земельного кадастру, меліорації та ґрунтознавства і вищої математики. Завідувачем новоствореної кафедри земельного кадастру став проф. В. І. Михайлюк.

У 2016 році ухвалою вченої ради Одеського державного аграрного університету відбулася реорганізація кафедр, в результаті якої до складу кафедри геодезії долучили напрям землевпорядкування та перейменували на кафедру геодезії та природокористування, яку очолював доцент, кандидат військових наук І. Р. Александровський. Кафедра земельного кадастру отримала сучасну назву – кафедра землеустрою та кадастру в складі інженерно-економічного факультету на чолі проф. В. І. Михайлюка.

З 1 грудня 2021 року кафедра геодезії та природокористування і кафедра землеустрою та кадастру були об’єднано та перейменовано на кафедру геодезії,  землеустрою та земельного кадастру  на чолі із завідувачем к.географ.н., доц. Леонідовою І.В.

Кафедра за програмою Світового банку в Україні забезпечена найкращими світовими зразками приладів (GPS-приймачами фірми Leica, електронними тахеометрами фірм Leica, Sokkia і Trimble, фотограмметричної системою Leica)  та сучасним програмним забезпечення (Arc Gis, ArcView, AutoCad, CGT, Gis 6, Digitals, Invent Grad, Machcad, TOPOGRAD).

Контактна інформація
тел. 784-57-24
kafgeododau@ukr.net

Подати документи