Одеський державний
аграрний університет

Оголошення! Вакантні посади ОДАУ!

Оголошення! Вакантні посади ОДАУ!

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

з 05 жовтня по 06 листопада 2023 року

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

1.Завідувач кафедри польових і овочевих культур, професор1,0 ставки (1 особа)
2.Завідувач кафедри захисту, генетики і селекції рослин, професор1,0 ставки (1 особа)
3.Завідувач кафедри суспільно-гуманітарних наук, доцент1,0 ставки (1 особа)
4.Професор кафедри менеджменту1,0 ставки (1 особа)
5.Доцент кафедри польових і овочевих культур2,0 ставки (2 особи)
6.Доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин1,0 ставки (1 особа)
7.Доцент кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії2,0 ставки (2 особи)
8.Доцент кафедри епізоотології, паразитології та мікробіології ім. проф. В.Я. Атамася1,0 ставки (1 особа)
9.Доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи1,0 ставки (1 особа)
10.Доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики1,0 ставки (1 особа)
11.Доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва1,0 ставки (1 особа)
12.Доцент кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин1,0 ставки (1 особа)
13.Доцент кафедри агроінженерії1,0 ставки (1 особа)
14.Доцент кафедри інформаційних технологій1,0 ставки (1 особа)
15.Доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства4,0 ставки (4 особи)
16.Доцент кафедри обліку і оподаткування1,75 ставки (2 особи)
17.Доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук2,75 ставки (3 особи)
18.Старший викладач кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії1,0 ставки (1 особа)
19.Старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук1,0 ставки (1 особа)
20.Викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук2,0 ставки (2 особи)
21.Асистент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи1,0 ставки (1 особа)
22.Асистент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва1,0 ставки (1 особи)

 

Вимоги до претендентів: відповідна кваліфікація за дипломом про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою науково-педагогічною спеціальністю, показники відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти в частині вимог до посад НПП.

Документи: заява на ім`я ректора, анкета, документ, який підтверджує рівень володіння державною мовою, автобіографія (для осіб, які не працюють в університеті); дві фотокартки розміром 3×4 см; особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють в університеті); засвідчені в установленому порядку копії паспорта, трудової книжки, документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (для осіб, які не працюють в університеті), документи, які підтверджують підвищення кваліфікації (за останні 5 років); список наукових і навчально-методичних праць та винаходів (за останні 5 років); звіт про навчальну, наукову, методичну, виховну роботу (для осіб, які працюють в університеті); програма (проект) розвитку кафедри для кандидатів на посаду завідувача кафедрою, витяг з протоколу засідання кафедри, мотивований висновок кафедри, медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів.

Претендент на вакантну посаду особисто формує свою справу згідно з вказаним переліком документів та додатками (1-10), що зазначені у Положенні про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників Одеського державного аграрного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (нова редакція), затвердженим наказом ректора від 06.10.2022 № 250-заг. та подає її у повному складі в паперовій папці-швидкозшивачі до відділу кадрів Університету. Строк подання документів – один місяць.

Документи приймаються за адресою: 65012, м.Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13, відділ кадрів, 1 поверх, к. 113а.

 

 

Інші новини

Подати документи