Моніторинг якості освіти

Графік проведення контролю залишкових знань здобувачів освіти

Наказ №425-заг від 06.11.2020


Щорічне оцінювання НПП ОДАУ


Опитування здобувачів освіти після зарахування

Пройти опитування

Результати опитування здобувачів освіти після зарахування (вступ 2020)


Оцінка науково-педагогічними працівниками діяльності керівництва ОДАУ

Пройти опитування

Результати опитування оцінки науково-педагогічними працівниками діяльності керівництва ОДАУ


Анкета для здобувачів вищої освіти

Пройти опитування

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу – Google Форми


Анкета для викладацького складу щодо якості освітньої програми

Пройти опитування

Результати опитування викладацького складу щодо якості освітньої програми – Google Форми


Результати опитування здобувачів вищої освіти у платформі Moodle після вивчення дисциплін у І семестрі 2020-2021 навчального року


Опитування для роботодавців

Пройти опитування

Опитування для випускників

Пройти опитування

Опитування для здобувачів освіти до результатів практичної підготовки за освітньою програмою

Пройти опитування

Опитування щодо якості дистанційного навчання

Пройти опитування

Опитування щодо соціальних та побутових потреб у гуртожитках

Пройти опитування

Опитування щодо обізнанності та дотримання академічної доброчесності

Пройти опитування

Опитування щодо діяльності студентського самоврядування

Пройти опитування

Подати документи