Одеський державний
аграрний університет

Звіти моніторингу якості освіти

Звіти моніторингу якості освіти

Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО 2022-2023 н.р.

Про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників ОДАУ У 2022-2023 рр

Щорічне оцінювання НПП ОДАУ 2022


Результати опитувань:

Результати опитування здобувачів освіти після зарахування (вступ 2020)

Звіт про опитування здобувачів вищої освіти стосовно діяльності приймальної комісії у 2021 році

Опитування здобувачів освіти після зарахування освітня програма Економіка (бакалавр)

Опитування здобувачів освіти після зарахування освітня програма ТВППТ (молодший бакалавр)

Результати опитування оцінки науково-педагогічними працівниками діяльності керівництва ОДАУ

Звіт про результати проходження анонімного опитування науково-педагогічних працівників щодо менеджменту керівництва ОДАУ у 2 семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про результати проходження анонімного опитування науково-педагогічних працівників щодо менеджменту керівництва ОДАУ у 2 семестрі 2021-2022 н.р.

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу – Google Форми

Звіт про результати анонміного анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу у 2 семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про результати анонімного анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу у 2 семестрі 2021-2022 н.р.

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу освітньої програми ТВВПТ (молодший бакалавр)

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу освітня програма Економіка (бакалавр)

Результати опитування викладацького складу щодо якості освітньої програми – Google Форми

Опитування викладацького складу щодо якості освітньої програми Економіка (бакалавр)

Опитування викладацького складу щодо якості освітньої програми ТВППТ (молодший бакалавр)

Результати опитування здобувачів вищої освіти у платформі Moodle після вивчення дисциплін у І семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про результати опитування роботодавців 2021 рік

Опитування роботодавців освітня програма Економіка (бакалавр)

Опитування роботодавців ТВВПТ (молодший бакалавр)

Звіт про опитування випускників освітньої програми у 2 семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про опитування випускників освітніх програм у 2 семестрі 2021-2022 н.р.

Звіт про результати проходження анонімного опитування щодо практичної підготовки у 2 семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про результати опитування здобувачів освіти до рез-тів практичної підготовки за освітньою програмою у 2 семестрі 2021-2022 н.р.

Звіт про результати проходження анонімного опитування щодо якості дистанційного навчання у 2 семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про результати проходження анонімного опитування щодо якості дистанційного навчання у 2 семестрі 2021-2022 н.р.

Звіт про результати проходження анонімного опитування щодо соціальних та побутових потреб у гуртожитках у 2 семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про результати проходження анонімного опитування щодо обізнаності та дотримання академічної доброчесності у 2 семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про результати проходження анонімного опитування щодо обізнаності та дотримання академічної доброчесності у 2 семестрі 2021-2022 н.р.

Звіт про результати проходження анонімного опитування щодо діяльності студентського самоврядування у 2 семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про результати проходження анонімного опитування щодо діяльності студентського самоврядування у 2 семестрі 2021-2022 н.р.

Результати опитування випускників у 2022 році

Результати опитування роботодавців у 2022 році

Звіт про опитування здобувачів вищої освіти стосовно діяльності приймальної комісії у 2022 році

Звіт про оцінку науково-педагогічними працівниками діяльності керівництва ОДАУ у 2022-2023 році

Звіт про результати проходження анонімного опитування здобувачів якість освіти Агрономія

Результати опитування викладацького складу щодо якості освітньої програми у 2022-2023 навчальному році

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році

 

Подати документи