Моніторинг якості освіти

Графік проведення контролю залишкових знань здобувачів освіти

Наказ №425-заг від 06.11.2020


Щорічне оцінювання НПП ОДАУ


Опитування здобувачів освіти після зарахування

Пройти опитування

Результати опитування здобувачів освіти після зарахування (вступ 2020)

Звіт про опитування здобувачів вищої освіти стосовно діяльності приймальної комісії у 2021 році

Опитування здобувачів освіти після зарахування освітня програма Економіка (бакалавр)

Опитування здобувачів освіти після зарахування освітня програма ТВППТ (молодший бакалавр)


Оцінка науково-педагогічними працівниками діяльності керівництва ОДАУ

Пройти опитування

Результати опитування оцінки науково-педагогічними працівниками діяльності керівництва ОДАУ

Звіт про результати проходження анонімного опитування науково-педагогічних працівників щодо менеджменту керівництва ОДАУ у 2 семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про результати проходження анонімного опитування науково-педагогічних працівників щодо менеджменту керівництва ОДАУ у 2 семестрі 2021-2022 н.р.


Анкета для здобувачів вищої освіти

Пройти опитування

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу – Google Форми

Звіт про результати анонміного анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу у 2 семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про результати анонімного анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу у 2 семестрі 2021-2022 н.р.

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу освітньої програми ТВВПТ (молодший бакалавр)

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу освітня програма Економіка (бакалавр)


Анкета для викладацького складу щодо якості освітньої програми

Пройти опитування

Результати опитування викладацького складу щодо якості освітньої програми – Google Форми

Опитування викладацького складу щодо якості освітньої програми Економіка (бакалавр)

Опитування викладацького складу щодо якості освітньої програми ТВППТ (молодший бакалавр)

 


Результати опитування здобувачів вищої освіти у платформі Moodle після вивчення дисциплін у І семестрі 2020-2021 навчального року


Опитування для роботодавців

Пройти опитування

Звіт про результати опитування роботодавців 2021 рік

Опитування роботодавців освітня програма Економіка (бакалавр)

Опитування роботодавців ТВВПТ (молодший бакалавр)


Опитування для випускників

Пройти опитування

Звіт про опитування випускників освітньої програми у 2 семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про опитування випускників освітніх програм у 2 семестрі 2021-2022 н.р.


Опитування для здобувачів освіти до результатів практичної підготовки за освітньою програмою

Пройти опитування

Звіт про результати проходження анонімного опитування щодо практичної підготовки у 2 семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про результати опитування здобувачів освіти до рез-тів практичної підготовки за освітньою програмою у 2 семестрі 2021-2022 н.р.


Опитування щодо якості дистанційного навчання

Пройти опитування

Звіт про результати проходження анонімного опитування щодо якості дистанційного навчання у 2 семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про результати проходження анонімного опитування щодо якості дистанційного навчання у 2 семестрі 2021-2022 н.р.


Опитування щодо соціальних та побутових потреб у гуртожитках

Пройти опитування

Звіт про результати проходження анонімного опитування щодо соціальних та побутових потреб у гуртожитках у 2 семестрі 2020-2021 навчального року


Опитування щодо обізнанності та дотримання академічної доброчесності

Пройти опитування

Звіт про результати проходження анонімного опитування щодо обізнаності та дотримання академічної доброчесності у 2 семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про результати проходження анонімного опитування щодо обізнаності та дотримання академічної доброчесності у 2 семестрі 2021-2022 н.р.


Опитування щодо діяльності студентського самоврядування

Пройти опитування

Звіт про результати проходження анонімного опитування щодо діяльності студентського самоврядування у 2 семестрі 2020-2021 навчального року

Звіт про результати проходження анонімного опитування щодо діяльності студентського самоврядування у 2 семестрі 2021-2022 н.р.


Подати документи