Нормативне забезпечення

Нормативне забезпечення ОДАУ

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в ОДАУ (нова редакція)
Положення про організацію та проведення опитування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб стосовно якості освітнього процесу (нова редакція)
Положення про освітні програми в Одеському державному аграрному університеті (нова редакція)
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і  науково-педагогічних працівників Одеського державного аграрного університету, інших закладів освіти і установ усіх форм власності та сфер управління, які проходять підвищення кваліфікації на базі університету (нова редакція)

Міжнародні стандарти та рекомендації

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)
The ESG in the changing landscape of higher education
ENQA quality assurance professional competencies framework
Європейський підхід до забезпечення якості спільних програм
Подати документи