Психологічна служба

Практичний психолог Дудовик Ганна Віталіївна +380 (67) 922-07-22

Основна мета діяльності психологічної служби університету – психологічне забезпечення навчально-виховного процесу, розвиток і формування зрілої професійно-орієнтованої особистості студента за умови збереження психологічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу засобами практичної психології.

Основні завдання діяльності психологічної служби:

 • підвищення психологічної культури всіх учасників навчальновиховного процесу, гуманізація стосунків у студентських і викладацьких колективах;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу;
 • сприяння повноцінному особистісному розвиткові студентів та створення належних психологічних умов для формування у них мотивації до навчання, самореалізації творчих здібностей, самовиховання і саморозвитку.

Діяльність психологічної служби будується на принципах:

 • пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей;
 • соціальної детермінованості;
 • доступності;
 • гуманістичної спрямованості;
 • гнучкості;
 • науковості й компетентності;
 • інформаційної достатності;
 • зворотного зв’язку;
 • єдності психодіагностики та психокорекції;
 • діалогічної взаємодії між клієнтом та психологом;
 • особистісно-орієнтованого підходу;
 • конфіденційності;
 • ділової ініціативи;
 • безперервності фахового вдосконалення;
 • незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

Основні види роботи психологічної служби:

Психологічна служба

Психологічне консультування – надання психолого-педагогічної допомоги студентам, викладачам та співробітникам з використанням гуманістичної психології;

 

 

 

 

Психологічна служба

 

 

Психодіагностика – психологічне вивчення студентів, викладачів і співробітників за допомогою сучасних надійних та валідних тестових методик, методів спостереження, бесіди на підставі принципу єдності діагностики та психокорекції;

 

 

 

 

 

Психологічна служба

Психопрофілактика – проведення індивідуальних і групових занять (консультацій, тренінгів, семінарів, лекцій тощо) для відповідних цільових груп;

 

 

 

 

 

Психологічна служба

 

Психореабілітація – надання психолого-педагогічної і соціальної допомоги студентам, що мають соціальні і психологічні проблеми, пережили чи знаходяться у важкій життєвій ситуації, стресі тощо;

 

 

 

 

 

Психологічна служба

Психологічна просвіта – виступи перед студентами, викладачами, кураторами, вихователями з повідомленнями науково-практичного психологічного спрямування;

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічна служба

Організаційно-методична робота – складання планів на рік, місяць; складання звітної інформації; підготовка до проведення виступів, тренінгів, семінарів, лекцій тощо; підготовка психологічних матеріалів інформаційно-просвітницького спрямування; обробка результатів психодіагностики, оформлення висновків, рекомендацій; робота в бібліотеці, самопідготовка; консультації в навчально-методичних центрах; участь у науково-методичних семінарах, конференція тощо.

Подати документи