Одеський державний
аграрний університет

Центр міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян

Центр міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян

В Одеському державному аграрному університеті працює центр міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян, що здійснює навчання слухачів на підготовчому відділенні для вступу до вищого навчального закладу та базове навчання на факультетах.

Іноземці та особи без громадянства зараховуються на навчання до вищих навчальних закладів за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору. Іноземці, що прибувають на навчання, повинні мати в’їзну візу типу «Д», яку вони отримують в Посольствах України у відповідних країнах.

Підставою для оформлення в’їзної візи в Україну з метою навчання є оригінал відповідного запрошення, яке видається за зверненням іноземців (м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13, центр міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян, каб. 107, тел.: +38(093) 363-75-22, (048) 784-57-26 E-mail: foreign@osau.edu.ua

Прийом на навчання іноземців для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра та магістра та доктора філософії проводиться на акредитовані освітні програми.

ОДАУ також може приймати іноземців для навчання в аспірантурі, докторантурі, за програмами підготовчого факультету (підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та стажування.

Прийом на навчання іноземців проводиться на акредитовані освітні програми. Іноземці можуть обрати для себе такі спеціальності. як:

 • агробіотехнологічний факультет: садівництво та виноградарство, захист і карантин рослин, агрономія, флористика та садово-паркове мистецтво;
 • інститут біотехнологій та аквакультури: технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
 • факультет геодезії, землеустрою та агроінженерії: геодезія та землеустрій, агроінженерія;
 • факультет економіки та управління: менеджмент, облік та оподаткування, економіка;
 • факультет ветеринарної медицини: ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза;
 • коледж управління біоресурсами: технологія виробництва і переробки продукції тваринництва(кінологія)

     Прийом документів від іноземців для здобуття ступенів бакалавра, магістра, здійснюється у терміни:

 • від 05 червня 2022 року до 25 липня 2022 року – перший набір
 • від 04 вересня 2022 року до 20 грудня 2022 року – другий набір
 • від 16 січня 2023 року до 15 березня 2023 року – третій набір

До Підготовчого відділення  Одеського державного аграрного університету(ОДАУ)  приймаються іноземці та особи без громадянства, які мають документ про повну загальну середню освіту та за станом здоров’я можуть навчатись у закладах вищої освіти та проживати в кліматичних умовах України.

Вступникам візових та безвізових країн  для в’їзду в Україну на навчання необхідно Запрошення на навчання, яке можна отримати Центрі міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян.

Запрошення може отримати вступник або довірена особа за наданням нотаріально завіреної Довіреності.

Доуніверситетська підготовка

Програма доуніверситетської підготовки дозволить адаптувати отримані знання до освітньої системи України. Успішне закінчення навчання на Підготовчому відділенні є гарантом вступу до лав студентів Одеського державного аграрного університету або будь-якого іншого закладу вищої освіти України.

На Підготовчому відділенні здійснюється цілеспрямована мовна підготовка іноземних громадян та підготовка із загальноосвітніх дисциплін з метою забезпечення успішного навчання на основних факультетах ОДАУ та інших ЗВО України.

Доуніверситетська підготовка складається з двох циклів:

 • І цикл– мовна підготовка
 • ІІ цикл– вивчення загальних дисциплін.

Центр міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян  забезпечує підготовку іноземних громадян за напрямами:

 1. охорона здоров’я, біологічний, сільськогосподарський
 2. інженерно-технічний, інженерно-економічний

Навчання ведеться українською, англійською мовами при формуванні групи в кількості 15-20 осіб.

Терміни вступу:

Строки прийому на ПВІ до 15 листопада (за окремими домовленостями можливий прийом протягом року)

Тривалість навчання:

 • підготовче відділення – 10 місяців, 6 місяців, 5 місяців, 4 місяці

Початок занять:

 • на підготовчому відділенні: по мірі комплектування академічних груп;
 • студентів на факультетах ‑ з 1 вересня;

Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.

Як отримати запрошення на навчання?

 • заповнити заяву-анкету і переслати електронною поштою в Інформаційний центр ОДАУ (osau@osau.edu.ua) з проханням про вступ до університету;
 • написати мотиваційний лист;
 • оформити письмову згоду на обробку персональних даних;
 • надіслати копію паспорта (повне ім’я, громадянство, дата народження, номер паспорта, адреса постійного місця проживання) англійською мовою;
 • надіслати копію документа про освіту з переліком вивчених дисциплін і оцінок англійською мовою.

Як отримати в’їзну візу?

Для отримання в’їзної візи з метою навчання в Україні абітурієнт звертається до Посольства України у своїй або в сусідній країні із заявою про отримання в’їзної візи, додавши до заяви запрошення на навчання в ОДАУ. Після отримання візи на навчання (Д) абітурієнт обов`язково інформує ОДАУ електронною поштою або телефоном про дату прибуття в Україну, щоб його зустріли представники університету.

Як пройти митний контроль?

Після прибуття до України для проходження митного контролю іноземці повинні мати при собі:

 • паспорт з візою «Д»;
 • оригінал запрошення на навчання;
 • гроші в сумі не менше 3000$ (три тисячі) доларів США готівкою або на картці, щоб підтвердити свою фінансову платоспроможність;
 • знати мету прибуття до України.

Якщо не буде виконаний хоча б один з вищеперерахованих пунктів, іноземець не буде пропущений на територію України прикордонним контролем.

Після прибуття на навчання іноземці повинні подати до Центру міжнародної освіти з підготовки іноземнимих громадян легалізовані в установленому порядку такі документи:

 • заяву на ім’я ректора Університету;
 • запрошення до ОДАУ;
 • оригінал і копію документа про освіту з додатком (отримані з навчальних дисциплін оцінки), засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, легалізовані відповідною закордонною установою України та перекладені українською мовою і завірені нотаріально в Україні – 2 копії);
 • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, перекладену українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу;
 • договір (поліс) добровільного медичного страхування;
 • медичний сертифікат, який підтверджує відсутність ВІЛ-інфекції та флюорографії грудної клітини. За відсутності сертифікату, або, якщо сертифікат не визнається в Україні, вступник-іноземець зобов’язаний своєчасно за власні кошти здати кров для аналізу на відсутність ВІЛ-інфекції.

Документ має бути виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до в’їзду на навчання в Україну.

 • медичний сертифікат про стан здоров’я (оригінал та копія з нотаріально завіреним перекладом українською мовою), який підтверджує відсутність медичних протипоказань для проживання та навчання в Україні, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземний громадянин;
 • свідоцтво про народження (копія, перекладена українською мовою);
 • довідка про подачу документа про освіту на визнання (нострифікацію) в Україні або Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту (за наявності )
 • 12 фотографій розміром 30х40 мм, кольорові, матові.

Документи, повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку (консульська легалізація або апостиль).

Після зарахування на навчання іноземці у Відділі по роботі з іноземними громадянами повинні:

 • оформити договір про надання освітньої послуги (навчання);
 • внести плату за навчання;
 • продовжити термін перебування в Україні;
 • оформити страховий поліс із надання медичної допомоги;
 • оформити договір добровільного страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням рішення про видворення за межі України;
 • здійснити процедуру нострифікації документів про освіту в Міністерстві освіти і науки України протягом першого семестру навчання.

Як оформити посвідку на тимчасове проживання в Україні?

Громадяни держав з візовим порядком в’їзду прибувають в Україну з візою типу D), отриманою в консульській установі України за кордоном за запрошенням Університету на навчання. Протягом п’яти робочих днів після прибуття до Університету, але не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії візи, вони зобов’язані надати до відділу по роботі з іноземними  громадянами паспорт та документи, необхідні для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні (далі – посвідка).

Громадяни держав з безвізовим порядком в’їзду можуть перебувати в Україні до 90 днів у будь-який 180-денний період. Тобто для розрахунку дозволеного терміну перебування від дня подання документів відраховується 180 днів назад. Іноземець не порушуватиме правил, якщо в межах цього 180- денного періоду він перебував в Україні не більше 90 днів. Такі іноземці зобов’язані протягом п’яти робочих днів після прибуття до Університету, але не пізніше ніж за 30 днів до закінчення встановленого строку перебування в Україні, надати до відділу по роботі з іноземними  громадянами паспорт та документи, необхідні для оформлення посвідки.

З метою підготовки повного пакету документів для оформлення посвідки іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, подають до відділу по роботі з іноземними  громадянами :

 • паспортний документ з візою типу D), якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України;
 • переклад українською мовою сторінки паспортного документа з особистими даними, засвідчений нотаріально в Україні;
 • поліс комплексного страхування іноземців на термін дії навчання посвідки

Іноземці, які прибули в Україну з метою навчання та отримали посвідку, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період навчання. Посвідки оформляються іноземцям та особам без громадянства, які досягли 16-річного віку.

Посвідка виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

Посвідка є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні. Посвідка видається на період навчання, який визначається наказом Університету про встановлення періодів навчання для іноземних студентів.

Документи для оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої або викраденої), її обміну подаються особисто іноземцем або особою без громадянства до державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або територіального органу ДМС за місцем реєстрації.

Документи для оформлення посвідки подаються не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування в Україні.

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими посвідка підлягає обміну (крім закінчення строку її дії), документи для її обміну подаються протягом одного місяця з дати виникнення таких обставин (подій).

У разі закінчення строку дії посвідки документи для її обміну можуть бути подані не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку її дії. У такому випадку посвідка, що підлягає обміну, після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нової посвідки.

Після отримання посвідки іноземець зобов’язаний протягом трьох робочих днів надати її до відділу по роботі з іноземними  громадянами для здійснення реєстрації місця проживання в Україні.

Відповідно до п.7 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. № 207, реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою. У разі, коли особа проживає у двох та більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором. За адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.

Іноземні студенти зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

У разі порушення іноземним студентом порядку оформлення (видачі, обміну) посвідки та/або припинення підстав для подальшого законного перебування на території України, такий іноземець відраховується зі складу студентів (слухачів) за порушення міграційного законодавства України.

Продовження терміну перебування в Україні проводиться в органах державної міграційної служби на підставі письмового звернення Університету, який готує Відділ по роботі з іноземними громадянами. Звернення подається не пізніше трьох робочих днів з дати подання іноземцем свого національного паспорта (або документа, що його замінює) до Університету.

Студентам та слухачам Одеського державного аграрного університету надається гуртожиток.

 

Подати документи