Одеський державний
аграрний університет

Центр міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян

Центр міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян

В Одеському державному аграрному університеті працює центр міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян, що здійснює навчання слухачів на підготовчому відділенні для вступу до вищого навчального закладу та базове навчання на факультетах.

Іноземці та особи без громадянства зараховуються на навчання до вищих навчальних закладів за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору. Іноземці, що прибувають на навчання, повинні мати в’їзну візу типу «Д», яку вони отримують в Посольствах України у відповідних країнах.

Підставою для оформлення в’їзної візи в Україну з метою навчання є оригінал відповідного запрошення, яке видається за зверненням іноземців (м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13, центр міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян, каб. 107, тел.: +38(093) 363-75-22, (048) 784-57-26 E-mail: foreign@osau.edu.ua

Всім іноземцям та особам без громадянства, зарахованим на підготовче відділення, надаються місця в гуртожитку.

Прийом документів від іноземців на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на всі факультети університету здійснюється з 03 липня до 23 жовтня.

Перелік документів, які надають іноземці та особи без громадянства, що прибувають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»:

 1. заява на ім’я ректора Університету;
 2. анкета встановленого зразка;
 3. копія документа про освіту (середню або вищу) та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали) – переклад українською мовою завіряється у нотаріуса;
 4. копія національного паспорта (або документа, що його замінює);
 5. копія свідоцтва про народження;
 6. медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не раніше, ніж за два місяці до виїзду іноземця на навчання в Україну;
 7. довідка про відсутність ВІЛ-інфекції;
 8. 10 фотографій розміром 3х4 см;
 9. зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Документи, зазначені в пунктах «3», «4», «5», «6» мають бути:

 • засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в посольстві України в країні, з якої прибув іноземець;
 • переведені українською мовою та нотаріально засвідчені.

Зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року можна замінити договором про добровільне страхування відповідальності з відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням рішення про депортацію за межі України. Такий договір оформлюється Відділом по роботі з іноземними громадянами.

Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства – вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр».

Право вступу на навчання для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр» мають особи, які отримали базову або повну вищу освіту і отримали диплом бакалавра або спеціаліста за відповідним напрямом підготовки. Нострифікація документів про здобутий освітньо–кваліфікаційний рівень за межами України проводиться Міністерством освіти і науки України.

Центр міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян здійснює:

 • підготовку та оформлення договору про надання освітньої послуги (навчання);
 • оформлення документа на тимчасове перебування іноземця в Україні, а також здійснює продовження терміну перебування в Україні;
 • оформлення страхового полісу з надання медичної допомоги;
 • оформлення договору добровільного страхування відповідальності з відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням рішення про депортацію за межі України.

Положення про центр міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян

 

Подати документи