Одеський державний
аграрний університет

Науково-педагогічні працівники

Науково-педагогічні працівники

 

Академічна доброчесність науково-педагогічних працівників

Виявити ступінь інформованості та обізнаності науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності та ставлення до окремих форм і процедур академічної доброчесності; визначення рівня реагування на прояви академічної недоброчесності та нульової толерантності до академічної недоброчесності.

Посилання

Менеджмент Університету

Визначити ставлення співробітників до управлінських практик та процесів в Університеті, ідентифікувати можливості для поліпшення управління та забезпечення якості університетських послуг.

Посилання

Якість освітньої програми очима викладача

Врахування інформації від викладачів стосовно якості освітньої програми, яку вони забезпечують, з метою оцінки та поліпшення ефективності та актуальності освітніх програм в Університеті.

Посилання

 

Моніторинг 2022-2023

 – https://osau.edu.ua/pro-universytet/pratsivnykam/rezultaty-monitoryngu-yakosti-osvity/

 

Подати документи