Відділ кадрів

 

Відділ кадрів Начальник відділу кадрів – Біла Юлія Олександрівна

Кадровий склад:

Старший інспектор з кадрівТкаченко Ірина Євгеніївна
Старший інспектор (облік студентів)Кодимська-Харьковська Євгенія Павлівна
Старший інспектор з кадрівЯковлєва Марія Миколаївна
Інспектор з кадрівГриценко Марія Максимівна

 

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим ректору Університету.

Відділ кадрів у своїй діяльності керується чинним законодавством, статутом Університету, правилами внутрішнього розпорядку, іншими нормативними і локальними документами Університету, розпорядженнями ректора та Положенням про відділ кадрів Одеського державного аграрного університету.

Відділ кадрів очолює начальник відділу, який призначається і звільняється ректором.

Відділ кадрів має свою круглу печатку із зазначенням своєї назви та назви установи і штампи, необхідні для роботи.

Відділ кадрів разом з керівниками підрозділів університету забезпечує добір і правильне розміщення, використання кадрів науково-педагогічного, адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу згідно з їх освітніми та діловими якостями. Організовує облік особового складу, звітність про нього та зберігання встановленої документації.

Відділ кадрів бере участь у роботі атестаційних та конкурсних комісій університету. Веде прийом громадян з питань прийому, переводу, звільнення та інших питань, які стосуються трудової діяльності

Заміщення посад науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору, порядок якого визначено  Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників Одеського державного аграрного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів), (нова редакція).

З метою надання можливостей для професійного зростання викладачів та відповідно до установлених вимог до науково-педагогічних посад щорічно за поданням деканів та завідувачів кафедр вносяться зміни до штатного розпису щодо переведення викладачів, які мають високий рівень професійної компетентності і достатній стаж науково-педагогічної роботи, на вищі посади.

Контакти:
м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13.
Каб. 113, 113-а.
e-mail: ok.odau@gmail.com

Подати документи