Одеський державний
аграрний університет

Кафедра фізіології, патофізіології та біохімії

Кафедра фізіології, патофізіології та біохімії

Кафедра фізіології, патофізіології та біохімії

 

 

Завідуючий кафедри,
кандидат біологічних наук, доцент
Бойко Юрій Олександрович

 

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

ПІБПосада, вчена ступіньДодаткова інформація
Кафедра фізіології, патофізіології та біохімії

Бойко Юрій Олександрович

Кандидат біологічних наук, доцент 

Кафедра фізіології, патофізіології та біохіміїКафедра фізіології, патофізіології та біохімії

Кафедра фізіології, патофізіології та біохімії

Брошков Михайло Михайлович

Доктор ветеринарних наук, професор 

Кафедра фізіології, патофізіології та біохіміїКафедра фізіології, патофізіології та біохімії

Кафедра фізіології, патофізіології та біохімії

Найда Василь Олексійович

Кандидат біологічних наук, почесний професор ОДАУКафедра фізіології, патофізіології та біохіміїКафедра фізіології, патофізіології та біохімії

Кафедра фізіології, патофізіології та біохімії

Смолянінов Борис Вікторович

Доктор біологічних наук, професорКафедра фізіології, патофізіології та біохіміїКафедра фізіології, патофізіології та біохімії

Кафедра фізіології, патофізіології та біохімії

Мартинова Олена Борисівна

Кандидат технічних наук, доцентКафедра фізіології, патофізіології та біохіміїКафедра фізіології, патофізіології та біохімії

Кафедра фізіології, патофізіології та біохімії

Зеленіна Оксана Михайлівна

Доктор філософії за спеціальністю “Біологія”, доцентКафедра фізіології, патофізіології та біохіміїКафедра фізіології, патофізіології та біохімії

Кафедра фізіології, патофізіології та біохімії

Федькалова Тетяна Миколаївна

АсистентКафедра фізіології, патофізіології та біохіміїКафедра фізіології, патофізіології та біохімії

Кафедра фізіології, патофізіології та біохімії

Карповський Валентин Валентинович

Кандидат ветеринарних наук, асистентКафедра фізіології, патофізіології та біохіміїКафедра фізіології, патофізіології та біохімії

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

•Фізіологія тварин ;
•Біотехнологія у ветеринарній медицині .
•Етологія
•Фізіологія тварин;
•Ветеринарна імунологія.
•Фізіологія тварин;
•Біотехнологія.
•Мікробіологія ;
•Біохімія плодів та овочів ;
•Методика та організація наукових досліджень.
•Ветеринарна мікробіологія ;
•Ветеринарна імунологія;
•Ветеринарна вірусологія.
•Фізика з основами біофізики;
•Біофізика
•Ветеринарна мікробіологія ;Ветеринарна вірусологія ;
•Клінічна ветеринарна імунологія.
•Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії.
•Ветеринарна мікробіологія та імунологія;
•Ветеринарна вірусологія .
•Патологічна фізіологія

Історія кафедри

Кафедра фізіології, біохімії та мікробіології була створена в 2010 р. шляхом об’єднання двох кафедр — фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин (завідувач д-р біол. наук, проф. Б.В. Смолянінов) і мікробіології та вірусології (завідувач д-р вет. наук, проф. Є.І. Буряк). Після створення Одеського сільськогосподарського інституту ( 1918 р.) самостійної кафедри фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин не існувало. Студенти тваринницького й інших факультетів слухали курси при Новоросійському університеті. Тільки в 1928 р. була створена самостійна кафедра фізіології тварин, яку очолив Л.А. Єгунов, але після виїзду його до м. Ленінград (Санкт-Петербург), упродовж 1932–1960 рр. кафедрою завідував д-р мед. наук Р. Й. Файтельберг. Вся наукова робота колективу кафедри була спрямована на вивчення фізіології травлення у собак, а саме процесів всмоктування в шлунково-кишковому тракті. Тільки у 1951 р. на кафедрі розпочалися наукові дослідження сільськогосподарських тварин. Було виконано ряд робіт із вивчення процесів всмоктування у овець моноцукрів, води, хлоридів,фос- фатів, амінокислот та впливу на них центральної нервової системи. У зв’язку з переведенням ветеринарного факультету в м. Біла Церква, навчальне навантаження з 1956 р. різко зменшилося, кафедра фізіології тварин була об’єднана з кафедрою анатомії, а пізніше — з кафедрою гістології та біохімії. Після відновлення ветеринарного та відкриття економічного факультетів у 1962 р. кафедра знову почала функціонувати як самостійна структурна одиниця на зоотехнічному факультеті. Впродовж 1960–1988 рр. кафедрою керував доктор. біол. наук, проф. І.С. Самойленко. Наукова робота кафедри в цей період дещо змінила свій напрям. Основна увага співробітників кафедри була сконцентрована на вивченні взаємозв’язку між системами терморегуляції та травленням у сільсько -господарських тварин. У 1988 р. посаду керівника кафедри обійняв д-р біол. наук, проф. Б. В. Смолянінов, який був запрошений з інституту біології тварин (м. Львів). Під керівництвом Б. В. Смолянінова на кафедрі розгорнулась науково-дослідна робота з вивчення інтенсивності тканинного енергетичного обміну та процесів перекисного окиснення в репродуктивних органах корів залежно від їх морфо-функціонального стану, рівня продуктивності, впливу гормонів. На кафедрі були розроблені методи корекції статевої циклічності у самок сільськогосподарських тварин і заходи щодо упередження їх неплідності; розроблені та впроваджені до практичного використання гормональні методи стимуляції статевої охоти у самок сільськогоспо-дарських тварин. Кафедра мікробіології на факультеті ветеринарної медицини була створена у 1945 р. Першим її завідувачем став П. І. Громаковський. У 1946 р. кафедру очолила д-р вет. наук, проф. В. П. Тульчинська, яка зробила великий внесок в підготовку науково-педагогічних кадрів та організацію лабораторії мікробіології, в якій вивчали та розробляли нові методи ліквідації бруцельозу в Одеській області. У 1954 р. кафедри мікробіології та епізоотології було об’єднано. Реорганізовану кафедру очолила д-р вет. наук, проф. К. С. Шулюмова — фахівець у галузі ветеринарії та застосуванню тканинних препаратів, кормових антибіотиків і вітамінів для стимуляції росту та підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин і птиці. Упродовж 1969–1985 рр. кафедрою завідував професор А. В. Демченко. Наукові дослідження на кафедрі були спрямовані на розробку методів серологічної діагностики інфекційних хвороб птиці та ефективності сироватки рековалесцентів для лікування та профілактики змішаних інфекцій у курчат. У 1985р. кафедру мікробіології очолив доц. Є.І. Буряк. Згодом кафедра об’єднувалась з кафедрою епізоотології(1988-1996рр.). Після 1996р. і до 2010р. кафедра знову була самостійним структурним підрозділом, який очолював проф.. Буряк Є.І. Основним напрямком науково-дослідної роботи кафедри в цей період була розробка та впровадження більш досконалих способів діагностики туберкульозу великої рогатої худоби та боротьби з ним. Проф. Є. І. Буряком розроблено новий метод діагностики туберкульозу — реакція мононуклеарів крові на туберкулін in vitro (РМК), на основі якого розроблені та впроваджені у виробництво «Методичні рекомендації щодо забезпечення технологічних і ветеринарно-санітарних заходів із профілак- тики і ліквідації туберкульозу ВРХ». З 2016р і до сьогодні кафедрою керує канд. біол. наук, доц. В. О. Найда. Упродовж 1988–2019 рр. співробітниками кафедри опубліковано близько 100 наукових статей, 11 патентів, три винаходи, практичні рекомендації для виробництва, затверджені Департаментом ветеринарної медицини України. Захищено сім кандидатських і докторська дисертації.

Подати документи