Одесский государственный
аграрный университет

Дополнительные образовательные и другие платные услуги

Дополнительные образовательные и другие платные услуги

Университет предоставляет дополнительные образовательные и другие платные услуги:

  • Повышение квалификации кадров ;
  • Подготовка и сдача кандидатских экзаменов лицами с “Института виноградарства и виноделия и виноделия им. В.Е. Таирова” и Селекционно – генетического института;
  • Обучение по договорам в аспирантуре;
  • Обучение иностранных граждан в аспирантуре;
  • Оформление документов об образовании государственного образца;
  • Подготовительные курсы;
  • Проживание в общежитиях и комнатах с повышенной комфортностью;
  • Аренда зданий, сооружений, отдельных временно свободных помещений и площадей.

При предоставлении платных образовательных услуг применяются нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление услуг в сфере образовательной деятельности; при оказании услуг, не относящихся непосредственно к сфере образовательной деятельности – нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление услуг в соответствующей сфере деятельности.

Установление стоимости платной услуги осуществлялось на базе экономически обоснованных затрат, связанных с ее оказанием.

Предоставление платной услуги в Университете осуществляется по заявлению и договору о предоставлении платных услуг в соответствии с Положением о предоставлении платных услуг в Одесском государственном аграрном университете (приказ №322-заг от 09.10.2019 года)

Перечень дополнительных образовательных и других услуг, предоставляемых Одесским государственным аграрным университетом

Перелік  додаткових освітніх та інших послуг, що надаються Вартість 2020 -2021р. на 1 слухача
 Одеським державним аграрним університетом
Вид послуг грн.
Підвищення кваліфікаціі кадрів
 – лікарів ветеринарної медицини з 01.01.2021р. 3500-4200
 – сертифікованих інженерів – землевпорядників з 01.01.2021р. 4500
Підготовка та складання кандидатських іспитів особами з “Інституту виноградарства і виноробства і виноробства ім. В.Є. Таїрова” та Селекційно – генетичного інституту   ( на 1 особу)
 – Філософія та іноземна мова -1семестр 16000
Навчання за договорами  в аспірантурі:
Денна форма навчання
073 “Менеджмент” 19550
201 “Агрономія”, 204 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” 17950
211 ” Ветеринарна медицина” 25000
212 ” Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза” 22500
Заочна форма навчання
073 “Менеджмент” 14670
201 “Агрономія”, 204 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” 13460
211 ” Ветеринарна медицина” 18750
212 ” Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза” 16800
Навчання іноземних громадян в аспірантурі за 1 рік:
 – денна форма навчання 45000
 – заочна форма навчання 25000
Оформлення документів про освіту державного зразка:
диплом 34,0
формування бази та обкладинка 70,0
залікова книжка 22,8
студентський квиток 57,0
диплом ПО 34,3
Плата за навчання на підготовчих курсах
абітурієнти України( 7 місяців )
 – вивчення трьох предметів 3600
 – вивчення двох предметів 2700
 – вивчення  одного придмету 1400
 – для іноземних громадян ( 10 міс) 20000
 – для іноземних громадян ( 6 міс) з 01.01.2021р. 14000
Плата за навчання на підготовчих курсах дистанційної форми навчання
 – вивчення трьох предметів 3900
 – вивчення двох предметів 2900
 – вивчення  одного придмету 1600
Плата за навчання іноземних студентів на підготовчому відділенні  з елементами дистанційного навчання 16000
Навчальні курси за напрямами:
“Кінологія” 4000
“Декоративне садівництво з основами ландшафтного дизайну” 2400
“Іпотерапія” 5000
“Інформаційні системи і технології” з 01.01.2021р. 500
Проживання у гуртожитках , за місяць
студенти 520
співробітники 624
Проживання у гуртожитках (на добу), з ПДВ
абітурієнти та сторонні особи 54,0
Проживання у гуртожитках іноземців – слухачів підготовчого відділення (на місяць) 624
Вартість проживання  в кімнатах з підвищеною комфортністю (  на добу ) 170-260
Оренда будівель,споруд,окремих тимчасово вільних приміщень і площ ( на місяць ) в залежності від площі
Подать документы