Одеський державний
аграрний університет

ОНП «ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ І ЕКСПЕРТИЗА» ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ (PhD) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 212 «ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ І ЕКСПЕРТИЗА»

ОНП «ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ І ЕКСПЕРТИЗА» ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ (PhD) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 212 «ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ І ЕКСПЕРТИЗА»
Подати документи