Одеський державний
аграрний університет

Інститут післядипломної освіти

Інститут післядипломної освіти

Директор – Варгатюк Марія Олександрівна

Контакти:

65044, м. Одеса, пров. Матросова, 6,

Каб. 301, 302.

т. (048)722-32-64

e-mail: ipe@osau.edu.ua

Інститут післядипломної освіти Одеського державного аграрного університету (далі – Інститут) є структурним підрозділом університету без права юридичної особи.

Діяльність Інституту спрямована на забезпечення повноцінного та високоякісного рівня освітнього процесу шляхом поглиблення, поширення та оновлення рівня професійних знань, навичок та умінь із використанням передових інформаційних технологій та комп’ютерних розробок з різних напрямків підготовки слухачів.

Серед пріоритетних напрямків роботи Інституту є поглиблення рівня знань та широке використання фахівцями сільського господарства та інших галузей агропромислового комплексу системи точного землеробства, безпілотних літальних апаратів та інших технологій, що сприятимуть просуванню наукових розробок у сфері оптимізації використання земель, оптимізації використання насіннєвого матеріалу, ефективному використанню як зволожених земель, так і ділянок, які мають недостатню вологість. Останнє є доволі актуальним та проблемним питанням у Причорноморському регіоні зважаючи на сучасні кліматичні умови.

Основні напрями діяльності інституту:

  • перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями;
  • перепідготовка спеціалістів, підготовка та перепідготовка робітників за замовленнями служб зайнятості населення;
  • перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників державних та місцевих бюджетних структур;
  • надання освітніх, інформаційно-консультативних послуг юридичним та фізичним особам;
  • наукові консультації для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно;
  • культурно-освітня, методична робота;
  • надання платних послуг відповідно до чинного законодавства;
  • фінансово-господарська, виробничо-комерційна діяльність;
  • здійснення зовнішніх зв’язків.

Інститут має сучасну навчальну базу у сфері підвищення кваліфікації, а для здійснення викладацької діяльності, окрім провідних викладачів університету, запрошуються спеціалісти різних галузей. Всі напрямки діяльності Інституту націлені на підвищення конкурентоспроможності агровиробників регіону.

Презентація ” АГРОБІЗНЕС-ОДАУ: реалії та перспективи співпраці”

Презентація “Результати незалежної аналітики”

Подати документи