Одеський державний
аграрний університет

Правила прийому іноземних громадян

Правила прийому іноземних громадян

Підставою для оформлення в’їзної візи в Україну з метою навчання є оригінал відповідного запрошення, яке видається за зверненням іноземців (м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13, центр міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян, каб. 107, тел.: +38(093) 363-75-22, (048) 784-57-26 E-mail: foreign@osau.edu.ua

Всім іноземцям та особам без громадянства, зарахованим на підготовче відділення, надаються місця в гуртожитку.

Прийом документів від іноземців на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на всі факультети університету здійснюється з 03 липня до 23 жовтня.

Перелік документів, які надають іноземці та особи без громадянства, що прибувають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»:

 1. заява на ім’я ректора Університету;
 2. анкета встановленого зразка;
 3. копія документа про освіту (середню або вищу) та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали) – переклад українською мовою завіряється у нотаріуса;
 4. копія національного паспорта (або документа, що його замінює);
 5. копія свідоцтва про народження;
 6. медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не раніше, ніж за два місяці до виїзду іноземця на навчання в Україну;
 7. довідка про відсутність ВІЛ-інфекції;
 8. 10 фотографій розміром 3х4 см;
 9. зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Документи, зазначені в пунктах «3», «4», «5», «6» мають бути:

 • засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в посольстві України в країні, з якої прибув іноземець;
 • переведені українською мовою та нотаріально засвідчені.

Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства

Подати документи