Одеський державний
аграрний університет

Відбулась міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку економіки світові та національні аспекти”

Відбулась міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку економіки світові та національні аспекти”

18 листопада 2022 року факультетом економіки та управління Одеського державного аграрного університету була організована та проведена Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку економіки: світові та національні аспекти». Враховуючи, ситуацію в країні, конференція проходила у дистанційному режимі за допомогою платформи «Zoom». Модератор: Андрій НАЙДА – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування ОДАУ.

Відбулась міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку економіки світові та національні аспекти"

Метою проведення науково-практичної конференції було висвітлення проблемних питань та обґрунтування напрямів ефективного розвитку економіки.

Відкрив конференцію ректор Одеського державного аграрного університету, д. вет.н., професор – Михайло БРОШКОВ, який привітав учасників заходу та побажав цікавої дискусії.

Наступними до учасників з вітальним словом звернулися: в.о. декана факультету економіки та управління Одеського державного аграрного університету – Тетяна МАЦІЄВИЧ, к.е.н., доцент; д. хаб. е. н., професор, академік НААН України з іноземним статусом, головний науковий  співробітник і координатор Національного інституту економічних досліджень, Республіки Молдова – Валерій ДОГА; проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, к.с.-г.н., доцент Полтавського державного аграрного університету – Олег ГОРБ; д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника» – Іван БАЛАНЮК; д.е.н., професор кафедри менеджменту ім. Л.І. Михайлової Сумського національного аграрного університету – Олексій КРАСНОРУЦЬКИЙ.

Наукові та навчальні заклади України, що стали учасниками конференції: Інститут економічних досліджень (IRENE), Швейцарська Конфедерація; Національний інститут економічних досліджень, Республіка Молдова; Комратський державний університет, Республіка Молдова; Wroclaw University of Economics, Республіка Польща; Яський університет ім. А. Й. Кузи, Румунія; Військова академія, м. Одеса; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, м. Одеса; Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса; Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця; ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж ЛНТУ», м. Ковель; ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж ВНАУ», м. Могилів-Подільський; Державний біотехнологічний університет, м. Харків; Харківський технологічний університет «Шаг», м. Харків; Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти УДПУ, м. Умань; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань; Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Центр Разумкова, м. Київ; Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ; Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Департамент безпеки НАК «Нафтогаз».

Тематичні напрями роботи конференції:

Секція 1. Інформаційно-аналітична підтримка управління сучасними бізнес-процесами.

Секція 2. Менеджмент і маркетинг як інструменти забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем.

Секція 3. Організаційно-економічні механізми забезпечення сталого розвитку національного господарства.

Секція 4. Виклики та перспективи інтеграції національних економік в глобальний економічний простір.

Секція 5. Облік, аудит та оподаткування як фактори розвитку економіки.

Під час панельної дискусії до уваги учасників заходу були представлені сучасні напрацювання таких науковців, як:

Наталія БОНДАР, д.е.н., професор кафедри економіки Національного транспортного університету  на тему «Досвід партнерства у підготовці викладачів професійної освіти і навчання у Національному транспортному університеті в рамках реалізації проекту Еразмус+ PAGOSTE».

Олена СМІГУНОВА, к.е.н, доцент, зав. кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування Держаного біотехнологічний університету на тему «Теоретичні аспекти реалізації системи управління якістю молочної продукції».

Відбулась міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку економіки світові та національні аспекти"

Олександр КІРДАН, д. пед. наук, к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини на тему «Сучасні напрями економіки: сутність та перспективи розвитку».

Відбулась міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку економіки світові та національні аспекти"

Микола САХАЦЬКИЙ, д.е.н., професор кафедри менеджменту Одеського державного аграрного університету на тему «Соціально-відповідальний маркетинг».

Відбулась міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку економіки світові та національні аспекти"

Олександр СВІТОВИЙ, д.е.н., доцент, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти УДПУ на тему «Експорт українського зерна в умовах воєнного стану».

Кристина ПАВЛЕНКО-ДІДУР, здобувач освітнього ступеня «доктор філософії» з менеджменту Одеський державний аграрний університет на тему «Ідеї європейської зеленої угоди та перспективи їх імплементації для розвитку сільського господарства України».

Олександр ІЛЬЇН, здобувач вищої освіти Державного біотехнологічного університету на тему «Переваги використання аутсорсингу та краудсорсингу за умов цифровізації публічного управління».

Відбулась міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку економіки світові та національні аспекти"

В цілому у роботі наукового заходу прийняли участь 179 науковців з 25 навчальних закладів освіти України та зарубіжжя.

За підсумками проведення наукового зібрання буде видано збірник тез учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки: світові та національні аспекти».

Щиро дякуємо всім учасникам конференції за змістовні доповіді, цікаві дискусії та запрошуємо до подальшої співпраці! Бажаємо миру, добра, здоров’я, інноваційних ідей, креативних проєктів та успішної їх комерціалізації!

💙💛Все буде Україна!

Інші новини

Подати документи