Склад кафедри та досягнення

Кафедра філософії, історії і політології була заснована у тому ж році, що й університет (1918 р.). Її структура і штатна чисельність періодично змінювалася, згідно зі зміною завдань, які на неї покладалися.

Сьогодні на кафедрі працюють:
Завідувач кафедри, професор Сидоренко Олексій Павлович (кандидат філософських наук)

Склад кафедри та досягнення


Доцент Волкова Ірина Олександрівна (кандидат політичних наук)

Склад кафедри та досягнення


Доцент Ногінська Аліна Олександрівна (кандидат педагогічних наук)

Склад кафедри та досягнення


Доцент Самуйлік Микола Миколайович (кандидат політичних наук)

Склад кафедри та досягнення


Доцент Чебан Оксана Михайлівна (кандидат філософських наук)

Склад кафедри та досягнення


Викладач Телелим Ірина Володимирівна (кандидат політичних наук)

Склад кафедри та досягнення


Викладач Федорова Інна Валеріївна

Склад кафедри та досягнення


Старший лаборант Балабанова Ірина Ігорівна

Кафедрою проводиться весь перелік занять з соціально-гуманітарної підготовки аспірантів, магістрів і бакалаврів. Кількість навчальних дисциплін перевищує 20 і залежить від вибору студентів.
Усі навчальні дисципліни у повному обсязі забезпечені навчальною і методичною літературою, більшість якої підготовлена викладачами кафедри.
За останні 15 років на базі кафедри проведено: 3 міжнародні і 2 міжвузівські конференції з питань аграрної науки та актуальних проблем формування у студентів наукового світогляду; захищено 4 кандидатських дисертації викладачами: Кузьменком В.Б., Ногінською А.О., Рабокоровкою Г.В., Телелим І. В. і ЦубенкоВ. О.
Підготовлено і видано: 5 різних за змістом підручників з грифом Міністерства освіти і науки і 2 – з грифом університету. Назви підручників: «Філософія» – перше видання (2003 р. – О.П.Сидоренко, В.Г.Абрамович, С.С.Корлюк, А.І.Паньков, Т.В.Розова, М.С.Філянін, О.М.Чебан та ін.); друге видання (2008 р.- О. П.Сидоренко, С.С.Корлюк, М.С.Філянін, В.Г.Абрамович, П. С. Задірако, Л.І.Смоленська, О.М.Чебан та ін.);
третє видання (2010 р.- О.П.Сидоренко, С.С.Корлюк, М.С.Філянін, О.Ю.Власова, О.М.Чебан та ін.);
«Пропедевтичний курс з філософії науки» (2016 р. – О.П.Сидоренко, С.С.Корлюк, В.В.Власов, Т.В.Розова, О.М.Чебан та ін.);
«Релігієзнавство» перше видання (2007 р. – О.П.Сидоренко, С.С.Корлюк, М.С.Філянін,О. М.ебан та ін.); друге видання (2008 р. – О.П.Сидоренко, С.С.Корлюк, М.С.Філянін, О.М.Чебан та ін.);
«Історія української культури» (2014 р. – О.П.Сидоренко, С.С.Корлюк, В.В.Власов, О.М.Чебан та ін.).
Видано 5 навчальних посібників:
– «Філософія. Історико-філософське введення» (2000 р. – О.П.Сидоренко, М.С.Філянін, Л.Г.Нем’ята);
– «Політична система суспільства»(2009 р. – В.Г.Абрамович, І.В.Телелим);
– «Соціологія села» (2004 р. – В.Г.Абрамович);
– «Історія України» (2010 р. – Л.В.Петришина);
– «Етика» (2011 р. – І.О.Волкова).
Видано 3 монографії:
– «У дзеркалі соціології» (2007 р. – В.Г.Абрамович);
– «Політична відповідальність суспільства» (2010 р. – М.М.Самуйлік);
– «Раціональне та містичне у філософії Г. Сковороди» (2012 р. – Т.М.Чернега).
На кафедрі працюють наукові гуртки студентів з поглибленого вивчення проблем філософії, історії України та історії української культури, а також розроблена навчально-методична документація для проведення занять за дистанційною формою навчання.

Подати документи