Одеський державний
аграрний університет

РЕЄСТРАЦІЯ вступників для проходження МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

РЕЄСТРАЦІЯ вступників для проходження МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Особливості проведення у 2022 році РЕЄСТРАЦІЇ

вступників для проходження 

МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

за спеціальностями:

051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент

Приймальна комісія Одеського державного аграрного університету, здійснює реєстрацію вступника для участі у МТНК.

  1. Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра для проходження магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, розпочинається 27 червня і закінчується о 18:00 18 липня.
  2. Вступник у період з 27 червня та не пізніше 18:00 18 липня має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії odau_dvd@ukr.net скановані копії (фотокопії):

– заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (зберегти бланк заяви-анкети);

– документа, що посвідчує особу;

– облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

– документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);

– довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, наведеної у додатку 4
до Порядку (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);

для осіб, які потребують створення особливих умов під час проходження МТНК – медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о.

ВАЖЛИВО!!!

В електронному листі обов’язково зазначити:

  • у темі – «Реєстрація на МТНК» та вказати своє прізвище, ім’я, по батькові повністю (наприклад, «Реєстрація на МТНК Мазур Василь Петрович»);
  • в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові, спеціальність на яку плануєте вступати
  1. Перед початком реєстрації вступника відповідальний працівник приймальної комісії повинен:

1) перевірити наявність документів, що потрібні для реєстрації, та надати відповідь про отримання документів (на електронну адресу, із якої надійшли документи, або за допомогою іншого, визначеного ОДАУ каналу зв’язку):

підтвердити отримання документів та повідомити, що документи взято для опрацювання, – якщо особа має право брати участь у конкурсному відборі та надала всі скановані копії (фотокопії) документів;

надіслати повідомлення про потребу в додатковому вивченні наданих документів – якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а у представника приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності;

надіслати повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови – якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участі у конкурсному відборі або надала не всі скановані копії (фотокопії) документів;

2) роздрукувати надіслані документи та сформувати особову справу вступника для подальшого її використання в процесі реєстрації.

Перевірку достовірності інформації, наданої вступником, здійснює приймальна комісія під час реєстрації.

3) згенерувати реєстраційну картку учасника МТНК.

Після виготовлення реєстраційної картки, що містить інформацію, яка відповідає даним, зазначеним вступником в анкеті, представник приймальної комісії підписує та долучити до особової справи вступника.

4) створити запит на формування бланка екзаменаційного листка. Формування бланка екзаменаційного листка здійснюється за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Бланк екзаменаційного листка долучається до особової справи вступника.

Вступник вважається зареєстрованим після виготовлення бланка екзаменаційного листка.

Якщо вступник є особою із числа осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, то вищезазначену інформацію вносить до Сервісу представник приймальної комісії.

  1. Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки мають бути надіслані вступнику протягом 3 робочих днів, але не пізніше наступного робочого дня після завершення реєстрації, на електронну адресу, зазначену в анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Якщо скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення МТНК вступник має звернутися до приймальної комісії ОДАУ, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

  1. Для кожного вступника, якому виготовлено бланк екзаменаційного листка, на вебсайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.
  2. Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:

1) надання вступником недостовірної або неповної інформації, потрібної для здійснення реєстрації;

2) подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;

3) необхідності створення особі для проходження МКТ та/або МТНК особливих умов, створення яких законодавством не передбачено.

  1. Вступник може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації вступнику необхідно звернутися до приймальної комісії ОДАУ. У такому разі раніше виготовлений бланк екзаменаційного листка анулюється.

Якщо у процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані – він має надати документ(и), що підтверджують зміну персональних даних.

 

Етапи вступної кампаніїТерміни
Реєстрація вступників для складання МТНК27.06 – 18.07.
Основна сесія МТНК (за графіком УЦОЯО)10.08 – 17.08.
Додаткова сесія МТНК (за графіком УЦОЯО)07.09 – 10.09
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документівз 01.08
Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди (пільгові категорії)з 16.08-23.08
Прийом заяв і документів від осіб, які вступають на основі результатів МТНКз 16.08-15.09
Рекомендації для зарахування за державним замовленнямдо 20.09
Виконання вимог до зарахуваннядо 18-00 24.09
Зарахування за державним замовленням25.09
Зарахування за рахунок кошти фізичних або юридичних осібдо 30.09
Переведення на вакантні місця державного замовлення, осіб, які зараховані на навчання за рахунок кошти фізичних або юридичних осібдо 10.10

 

Інші новини

Подати документи