Одеський державний
аграрний університет

Подання інформаційного запиту

Подання інформаційного запиту

Одеський державний аграрний університет (ОДАУ) надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Надання публічної інформації ОДАУ здійснює у відповідь на інформаційний запит.
Згідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» письмовий запит подається в довільній формі.
Запит на інформацію має містити:
1) найменування запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
Розмір фактичних витрат визначено кошторисом на копіювання та друк в межах граничних норм (740-2011-п), встановлених Кабінетом Міністрів України.
http://zakon1.rada.gov.ua
Університет має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1) університет не володіє інформацією і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».;
3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Форма подання запиту від юридичної особи
Форма подання запиту від фізичної особи
Форма подання запиту від об’єднання громадян
Форма електронного запиту на інформацію

 

Подати документи