Одеський державний
аграрний університет

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»

Мета конкурсу студентських наукових робіт – підготовка фахівців нової генерації європейського рівня, формування у них знань і умінь дослідницької діяльності, для яких установлення на професійну майстерність є пріоритетною стратегією їх життєдіяльності.

Основними завданнями конкурсу є:
– виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;
– стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
– популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;
– залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до творчої роботи з обдарованою молоддю.

Подати документи