Науково-технічні заходи

ПЕРЕЛІК

наукових конференцій Одеського державного аграрного університету

з проблем вищої освіти і науки в системі

Міністерства освіти і науки України на 2020 рік

№ з/п Тема

конференції

Заклад вищої освіти (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, е-mail Місто

та термін

проведення

Кількість учасників Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу
1 2 3 4 5 6
І. Міжнародні конференції
73. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології виробництва, переробки та використання продукції бджільництва у народному господарстві» Одеський державний аграрний університет

Відповідальний: зав. кафедри ТВППТ, д.с.-г.н., доц. Сусол Р. Л.,

ас., Хамід К. О.

65039, м. Одеса,

вул. Канатна 99,  т. 087-919-84-82

r.susol@ukr.net

08-10.04.2020 р. 80 Міністерство освіти та науки України.

Міністерство аграрної політики України.

Громадська організація «Міське об’єднання бджолярів».

Турецька компанія «Arma. Ari ve Ariei Malzemeleri».

291 Міжнародна науково-практична конференція «М’ясні генотипи свиней: сьогодення та перспективи» Одеський державний аграрний університет

Відповідальний: зав. кафедри ТВППТ, д.с.-г.н., доц. Сусол Р. Л.

65039, м. Одеса,

вул. Канатна 99,  т. 087-919-84-82

r.susol@ukr.net

25-26.06.2020 р. 50 Міністерство освіти та науки України.

Інститут свинарства та АПВ НУ АНУ м. Полтава

302 Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг безпечності та якості продукції АПК» Одеський державний аграрний університет

Відповідальний: зав. кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи, д.вет.н.,

доц. Тарасенко Л. О.

65059, м. Одеса,

вул. Краснова 3а, т. (048) 765-90-97

tarasenkola1965@ukr.net

м. Одеса,

08-10.07.2020 р.

50 Міністерство освіти та науки України.

Міністерство аграрної політики України.

Державна продовольча споживча служба.

Громадська організація «Міське об’єднання бджолярів».

303 Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» Одеський державний аграрний університет

Відповідальний: зав. кафедри ТВППТ, д.с.-г.н., доц. Сусол Р. Л.,

д.с.-г.н., Китаєва А. П.

65039, м. Одеса,

вул. Канатна 99,  т. 087-919-84-82

r.susol@ukr.net

м. Одеса,

13-15.07.2020 р.

80 Міністерство освіти та науки України.

Міністерство аграрної політики України.

Державна продовольча споживча служба.

Громадська організація «Міське об’єднання бджолярів».

ІІ. Всеукраїнські конференції
133 Всеукраїнська науково-практична конференція «Національні і світові тенденції розвитку обліку, оподаткування та контролю» Одеський державний аграрний університет

к.е.н. Найда А. В.

65044, м. Одеса,

пров. А. Матросова 6,

каб. 721, т. 380971864273, efaculty.odau@gmail.com

м. Одеса,

21.05.2020 р.

50 ННЦ Інститут аграрної економіки, ННЦ Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є Таїрова, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
Подати документи