Науково-технічні заходи

План проведення наукових конференцій 

з проблем вищої освіти і науки та здобувачів вищої освіти і молодих учених на 2024 рік

Одеський державний аграрний університет

 

№ з/пТема

конференції

Заклад вищої освіти (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, е-mailМісто

та термін

проведення

Кількість учасниківМіністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу
123456
І. Міжнародні конференції
1.1Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників та молодих науковців «Сучасні виклики та шляхи покращення технології виробництва продукції тваринництва»Одеський державний аграрний університет,
Навчально-науковий інститут біотехнологій та аквакультури
Безалтична О.О.
м. Одеса, Канатна 99 (Пантелеймонівська, 13)
+38096-36-12-387
biotech@osau.edu
м. Одеса

06-07 червня 2024 р.

100Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Національний університет біоресурсів та природокористування України, Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» МОН України, АПВ НААН України галузеві інститути системи Національної академії аграрних наук, племінні господарства, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.. С.З. Гжицького, Словацький сільськогосподарський університет (м. Нітра, Словаччина),  Лісотехнічний університет м. Софія, Болгарія; «АGRIS» (Сардінія  Італія);  університет ветеринарної медицини (м. Відень Австрія)
1.2Сучасні тенденції розвитку геодезії, землеустрою та природокористуванняОдеський державний аграрний університет

Оксана МАЛАЩУК

Пантелеймонівська, 13

0680245975

osmalashcuk@gmail.com

м. Одеса

13-14 червня 2024 р.

100Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Ризький технічний університет  (Латвійська республіка), Державне підприємство “Захист грунтів і покращення земель”.(м. Кишинеу, Молдова), Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща), ZipGrow Inc. (Канада),  Головне управління Держгеокадастру в Одеській області,  ДП «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,  ГО «Всеукраїнська спілка сертифіко-ваних інженерів-землевпорядників», Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, Одеський державний екологічний університет
1.3ІV Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти»Одеський державний аграрний університет

Відповідальний: проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Небога Т.В.

м. Одеса,

вул. Пантелеймонівська,13

0677258572

м. Одеса

жовтень

2024 р.

 

100Міністерство освіти і науки України; Інститут модернізації змісту освіти, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова», Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України. Перелік країн учасниць: Польща, Болгарія, Молдова, Туреччина, Румунія
1.4ΙΙ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку ветеринарної медицини в умовах Євроінтеграції»Одеський державний аграрний університет

Факультет ветеринарної медицини,

Катерина РОДІОНОВА,

м. Одеса

вул. Краснова 3А

(Пантелеймонівська, 13)

0685094940, 0662486856

katerina.rodionova@ukr.net

м. Одеса

17-18 жовтня 2024

100Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Istambul University-Cerrahpasa Faculty of Veterinary Medicine (Istanbul, Turkey), Trakia University (Stara Zagora, Bulgaria), University of Forestry (Sofia, Bulgaria), Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (м. Харків), Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ)
1.5II Міжнародна науково-практична конференція «Браславські читання. Економіка  ХХІ століття:  національний та глобальний виміри»Одеський державний аграрний університет, Найда А.В., м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13,

+38 (097) 186 42 73, conference_odau@ukr.net

м. Одеса,

6 листопада

2024 р.

100Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Національний інститут економічних досліджень (Республіка Молдова), Комратський державний університет (Республіка Молдова), Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща), Вроцловська Академія бізнесу (Республіка Польща), ННЦ Інститут аграрної економіки, Київський національний економічний університет, Полтавський державний аграрний університет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, Сумський національний аграрний університет
ІІ. Всеукраїнські конференції
2.1ІІІ Науково-практична студентська конференція «Сучасні технології виробництва і переробки продукції тваринництва»Навчально-науковий інститут біотехнологій та аквакультури

Безалтична О.О.

м. Одеса,  Канатна 99

+38096-36-12-387

biotech@osau.edu.ua

м. Одеса

14-15 березня 2024 р.

100Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.. С.З. Гжицького, Національний університет біоресурсів та природокористування України, Сумський національний аграрний університет
2.2Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інноваційної педагогічної діяльності в закладах вищої освіти»Одеський державний аграрний університет,

Чебан О.М. Насакіна С.В.

м. Одеса,  Матросова, 6, каб. 612, кафедра суспільно-гуманітарних наук

067-183-89-76

chebanoksana72@gmail.com

filosofiyaodau615@ukr.net

м. Одеса

23 квітня 2024 р.

60Міністерство освіти і науки України

Міністерство модернізації освіти

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

2.3«Національні та міжнародні практики в ветеринарній медицині»

Програма

Одеський державний аграрний університет

Факультет ветеринарної медицини

Коренєва Ж.Б.

м. Одеса, вул. Краснова 3А ауд 117

093 216 56 98

koreneva-z@ukr.net

odau_vetmed@ukr.net

м. Одеса

25-26 квітня

2024 р.

50Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Поліський національний університет

Житомирський державний університет ім. Івана Франка

Національний фармацевтичний університет

2.4Всеукраїнська науково-практична конференція науково-педагогічних працівників та молодих науковців «Актуальні питання судово-ветеринарної експертизи: реалії та перспективи»Одеський державний аграрний університет

Факультет ветеринарної медицини

Марина СКРИПКА,

Катерина РОДІОНОВА,

Іван ЯЦЕНКО

marina.skripka.70@ukr.net

м. Одеса

вул. Краснова 3А

(Пантелеймонівська, 13)

Державний біотехнологічний університет (м. Харків),

Іван ЯЦЕНКО

м. Харків

вул. Алчевських, 44

yacenko-1971@ukr.net

м. Одеса

травень 2024 р.

60Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти,

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (м. Харків),

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики таветеринарно-санітарної експертизиауково-дослідний патоморфологічний відділ), м. Київ, Державний біотехнологічний університет (м. Харків), Національного університету біоресурсів і природокористування (м. Київ), Сумський національний аграрний університет (м. Суми), Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького (м. Львів).

2.5ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Аграрна наука: стан та перспективи розвитку»Одеський державний аграрний університет,

Агробіотехнологічний факультет,

м. Одеса, вул. Канатна 99,

Зорунько В.І.,

Тел. +380975734976

zorunko1@gmail.com

м. Одеса

28-29 листопада

2024 р.

65Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти,

Уманський національний університет садівництва, Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН

 

Пропозиції до переліку проведення наукових конференцій

з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2023 рік

Одеського державного аграрного університету

№ з/пТема

конференції

Заклад вищої освіти (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, е-mailМісто

та термін

проведення

Кількість учасниківМіністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу
123456
І. Міжнародні конференції
1.1Сучасні тенденції розвитку геодезії, землеустрою та природокористуванняОдеський державний аграрний університет, Малащук О.С.

м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13

0680245975

osmalashcuk@gmail.com

м. Одеса

9 червня

2023 р.

50Міністерство освіти і науки України, Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» МОН України, Головне управління Держгеокадастру в Одеській області, ДП «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», Ризький технічний університет (Латвійська республіка), Державне підприємство “Захист грунтів і покращення земель” (м. Кишинеу, Молдова), GISPRO S.A. (Республіка Польща), Львівський національний аграрний університет, ZipGrow Inc. (Канада), Одеський державний екологічний університет
1.2Біоінтенсивні та SMART-технології у тваринництвіОдеський державний аграрний університет,

Безалтична О.О.

м. Одеса,  Канатна 99, каб. 100, ННІ Б та А

м. Одеса

29-30 червня 2023 р.

60Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів та природокористування України, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.. С.З. Гжицького, Словацький сільськогосподарський університет (м. Нітра, Словаччина), Лісотехнічний університет (м. Софія, Болгарія)
1.3Міжнародна науково-практична конференція,

присвячена 85-річчю від дня заснування факультету ветеринарної медицини ОДАУ.

Програма конференції

Одеський державний аграрний  університет

Факультет ветеринарної медицини,

Родіонова К. О.,

м. Одеса, вул. Краснова 3-А

(Пантелеймонівська, 13)

0685094940, 0662486856

katerina.rodionova@ukr.net

м. Одеса

14-15 вересня 2023 р.

 

100Міністерство освіти і науки України, Університет Ататюрка, Туреччина, Тракійский університет – СТАРА ЗАГОРА (TRAKIA UNIVERSITY, Болгарія, Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (м.Харків), Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м.Київ)
1.4ІІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти»Одеський державний аграрний університет

Відповідальний: проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків

м. Одеса,

вул. Пантелеймонівська,13

м. Одеса

5-6 жовтня 2023 р.

перенесено на 9-10 листопада,
посвідчення про реєстрацію 397

50Міністерство освіти і науки України;

Природничо-гуманітарний університет м. Сьєдельце (Польща), Національний університет біоресурсів та природокористування України, Перелік країн учасниць: Польща, Болгарія, Молдова

1.5Браславські читання. Економіка  ХХІ століття:  національний та глобальний виміриОдеський державний аграрний університет, Найда А.В., м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13,

+38 (097) 186 42 73, conference_odau@ukr.net

м. Одеса,

1 листопада

2023 р.

100Міністерство освіти і науки України, Національний інститут економічних досліджень (Республіка Молдова), Комратський державний університет (Республіка Молдова), Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща), Вроцловська Академія бізнесу (Республіка Польща), ННЦ Інститут аграрної економіки, Київський національний економічний університет, Полтавський державний аграрний університет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, Сумський національний аграрний університет
ІІ. Всеукраїнські конференції
2.1Актуальні суспільно-гуманітарні проблеми становлення незалежної України у вимірах реалійОдеський державний аграрний університет, Маєв А.П., Насакіна С.В., Чебан О.М., Самуйлік М.М., м. Одеса, вул. Канатна, 99,

0664908400, 0671838976

mova.kafedra.odau@ukr.net

м. Одеса,

 

19-20 жовтня

2023 р.

50-60Міністерство освіти і науки України
2.2ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Аграрна наука: стан та перспективи розвитку»Одеський державний аграрний університет,

Агробіотехнологічний факультет,

м. Одеса, вул. Канатна 99,

Зорунько В.І.,

Тел. +380975734976

zorunko1@gmail.com

м. Одеса

24-25 жовтня

2023 р.

50Міністерство освіти і науки України Одеський національний технологічний університет , Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН
2.3Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи до використання свиней в системі «генотип × середовище» Одеський державний аграрний університет, ННІ Б та А

Сусол Р.Л., Найдіч О.В.,

Гарматюк К.В.

м. Одеса, вул. Канатна 99, каб. 133,

+380679198482, +380984030800, +380936954159

м. Одеса

26-27 жовтня 2023 р.

50Міністерство освіти і науки України Інститут свинарства, АПВ НААН України галузеві інститути системи Національної академії аграрних наук, племінні господарства заклади вищої освіти

 

ПЕРЕЛІК

наукових конференцій Одеського державного аграрного університету

з проблем вищої освіти і науки в системі

Міністерства освіти і науки України на 2022 рік

№ з/п 

Назва заходу

 

Вид заходу

Строки

Кількість учасниківПерелік закладів, які взяли участь
1Сучасні тенденції розвитку геодезії, землеустрою та природокористуванняМіжнародна науково-практична конференція ОДАУ15-16.06. 2022

 

100НУБіП України, НУ “Львівська політехніка», ЛНУП, ННЦ “Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова”, Engineering Geodesy GISPRO S.A., ZipGrow Inc (Poland), НАУ, ОНУ імені І.І. Мечникова, Держгеокадастр

України, Beykent University (Istanbul-Turkey), ДБТУ, КНУ

2Проблеми та перспективи розвитку економіки: світові та національні аспектиМіжнародна науково-практична конференція18.11.2022179Academy of a Public Administration, Національний інститут економічних досліджень (Республіка Молдова), Комратський державний університет, Wroclaw University of Economics, Військова академія (м. Одеса), ВНАУ, ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж ЛНТУ», ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж ВНАУ», ДБУ, ДУІТіЗ, Інститут економічних досліджень (IRENE) (Швейцарська Конфедерація), ННВ економіки та бізнес-освіти УДПУ, ННЦ «Інститут аграрної економіки», НТУ «Київський політехнічний інститут ім.. Ігоря Сікорського», НУ «Одеська політехніка», НТУ, ОНУ ім. І.І. Мечникова, ПДАУ, ПНУ імені Василя Стефаника, СНАУ, УДПУ імені Павла Тичини, Харківський технологічний університет “Шаг”, Центр Разумкова, Яський унвверситет ім. А. І. Кузи, Департамент безпеки НАК «Нафтогаз»
3Сучасні підходи гарантування безпечності та якості продуктів тваринництваМіжнародна науково-практична онлайн конференція24-25.11.2022100НУБіП України, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Словацький сільськогосподарський університет (м.Нітра, Словаччина), Лісотехнічний університет (м. Софія, Республіка Болгарія)
4Ведення горіхового агробізнесу в Україні в умовах зміни кліматуМіжнародна науково-практична конференція23.12.202280Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України, Одеський державний екологічний університет, Одеський національний технологічний університет, Азербайджанський науково-дослідний інститут (НДІ) плодівництва і чаївництва
5Сучасні технології виробництва і переробки продукції тваринництваНауково-практична студентська конференція18.02.202219Здобувачі вищої освіти ОДАУ
6Аграрна наука: стан та перспективи розвиткуІІ Всеукраїн-ська науково-практична конференція

 

24-25.11.2022

80

 

Одеський національний технологічний університет, Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН
7Сучасні проблеми ветеринарної медицини за хірургічної та акушерської патологійВсеукраїнська науково-практична інтернет конференція7.12.202287Викладачі та здобувачі факультету ветеринарної медицини ОДАУ, Національного фармацевтичного університету (м. Харків)
8Наука та молодь: особливості харчування – комплексна проблема сучасного світуСтудентська науково-практична конференція

 

15.04.202250Викладачі ОДАУ; представник компанії Tilab Group, Саудівська Аравія
9 Актуальні аспекти розвитку науки і освітиІІ Міжнародна науково-практична конференція НПП та молодих науковців

 

8-9.12.2022350Organisation Mondiale de la Santé Animale (Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (OMSA), Вроцлавський інститут економіки (Польща), Інститут ґрунтознавства, агротехнологій та захисту рослин “М. Пушкарьов” (Софія, Болгарія), Інститут біології та наук про Землю Поморської Академії у Слупську (Польща), Лісотехнічний університет (м. Софія, Республіка Болгарія), Ризький технічний університет (Латвійська республіка), Стамбульский університет – Джеррахпаша (Турецька Республіка), Технічний університет Молдови, Центр герології та здорового старіння мозку (Відділ біохімії та молекулярної біології Відділ медицини) Центру наук про здоров’я Університету Оклахоми, університет Даугавпілса (Латвія), Ферганський державний університет (Узбекистан), компанія ZipGrow Inc. (Канада)

23 ЗВО України, 8 наукових установ, 6 організацій

10Екологія сьогодення: вплив антропоген-ного фактору.Хакатон27.05.202238Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти і виховання, Донецька державна машинобудівельна академія, відділ екології ДЕНЦ, Донецька державна машинобудівельна академія
11Старіння: фундамен-тальні та медико- біологічні аспектиКруглий стіл

 

6.05.202226КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти і виховання, ДУ Інститут морської біології України, Одеський НВК 4.
12Діджиталі-зація у навчальному процесі ЗВОМетодичний міжкафед-ральний семінар

 

 

 

18.05.202210Національний університет «Одеська Політехніка», (кафедра соціально-гуманітарних наук Інституту публічної служби та управління)
13Лінгвістика ХХІ сторіччяМетодичний міжкафед-ральний семінар

 

01.06.202210Національний університет «Одеська Політехніка», (кафедра соціально-гуманітарних наук Інституту публічної служби та управління)

Подати документи