Науково-технічні заходи

ПЕРЕЛІК

наукових конференцій Одеського державного аграрного університету

з проблем вищої освіти і науки в системі

Міністерства освіти і науки України на 2021 рік

№ з/п Тема

конференції

 

Заклад вищої освіти (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, е-mail Місто

та термін

проведення

Кількість учасників Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу
І. Міжнародні конференції
1. Міжнародна студентська

науково-практична конференція

«Економіко-технологічне

забезпечення розвитку плодоовочевої галузі  АПК півдня України»

Одеський державний аграрний  університет;

Відповідальний: декан агробіотехнологічного факультету к.с.-г.н., доц. Іщенко І.О.

65039, м. Одеса,

вул. Канатна 99,

т.: 067 601 6071,

е-mail: odauabt@ukr.net

м. Одеса,

27-28.05.2021 р.

 

 

50-80 Міністерство освіти і науки України;

Перелік країн учасниць: Болгарія, Молдова, Польща

 

 

2 Міжнародна науково-практична

конференція «Сучасні технології виробництва, переробки та використання продукції

бджільництва у народному господарстві»

Одеський державний аграрний університет;

Відповідальні: зав. кафедри ТВППТ, д.с.-г.н., доц. Сусол Р. Л.,

ас., Хамід К. О.

65039, м. Одеса,

вул. Канатна 99,

т.: 073 00 90 010,

е-mail: r.susol@ukr.net;

Громадська організація «Міське об’єднання бджолярів».

Турецька компанія «Arma.

Ari ve Ariei Malzemeleri».

м. Одеса,

08-10.04.2021р.

80 Міністерство освіти і науки України; Перелік країн учасниць: Болгарія, Молдова, Польша, Турція,

Азербайджан

3 Міжнародна науково-практична

конференція «М’ясні генотипи

свиней: сьогодення та перспективи»

Одеський державний аграрний університет;

Відповідальний: зав. кафедри ТВППТ, д.с.-г.н., доц. Сусол Р. Л.

65039, м. Одеса,

вул. Канатна 99,  т.: 067-919-84-82,

е-mail: r.susol@ukr.net

м. Одеса,

24-25.06.2021 р.

50 Міністерство освіти і науки України; Перелік країн учасниць: Болгарія, Молдова ,Польша, Турція,

Азербайджан

 

4 Міжнародна науково-практична конференція  «Антимікробна  резистентність в рамках

концепції «Єдине здоров`я» (One Health) в сферах ветеринарії,

медицини  та харчової

промисловості»

Одеський державний аграрний університет;

Відповідальні: зав. кафедри епізоотології та паразитології ім. проф. Атамася В.Я., д.вет.н. проф. Панікар І.І.

т.: 050 6715519

м. Одеса, вул. Краснова, 3а,

е-mail: vetmed2010@ukr.net

м. Одеса,

27-29.05.2021 р.

50-80 Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів та природокористування України;

Перелік країн учасниць: Італія, Болгарія, Латвія,  Німеччина, Словаччина, Китай

5 Міжнародний конгрес «Сучасні

інноваційні технології охорони здоров’я  рослин»

Одеський державний аграрний університет;

Відповідальні: декан агробіотехнологічного факультету к.с.-г.н., доц. Іщенко І.О.,

доцент кафедри захисту, генетки і селекції рослин, к.б.н.

Попова Л.В.,

т.: 067 93 19193

е-mail: larisavasilievnapopova@gmail.com

доцент кафедри захисту, генетки і селекції рослин, к.б.н.

Гуляєва І.І.

е-mail: inna_gulyaeva@ukr.net

т.: 097 804 52 01,

65039, м. Одеса,

вул. Канатна 99

м. Одеса,

23.09-24.09.2021 р.

50-80 Міністерство освіти і науки України, ТОВ «Сингента»;

Перелік країн учасниць: Польща, Білорусія,  Болгарія, Словаччина, Німеччина, Латвія, Молдова, Італія

6 Міжнародна наукова конференція

«Стратегія та підходи

використання технологій

штучного інтелекту

в аграрній сфері»

Одеський державний аграрний університет;

Відповідальний:

к.с.-г.н. Антонік І.І.

т.: 097 603 2886,

е-mail: primaveraryna@gmail.com

Одеський  національний  політехнічний університет

 

м. Одеса,

16-17.09. 2021 р.

50

 

Міністерство освіти і науки України;

Перелік країн учасниць: Польща, Італія, Болгарія, Молдова,

Китай

7 Міжнародно-наукова практична конференція «Тенденції, проблеми та перспективи забезпечення якості вищої аграрної освіти:  виклики сучасності» Одеський державний аграрний університет;

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи І.В. Малецька

Антонік І.І.

т.: 097 603 28 86,

е-mail: primaveraryna@gmail.com

ДУ  «Науково-методичний  центр вищої та фахової перед вищої освіти»

м. Одеса,

15-16.10.2021 р

50-80 Міністерство освіти і науки України;

Перелік країн учасниць: Польща, Білорусія, Молдова,

Болгарія, Словаччина, Німеччина

8 Всеукраїнська науково-практична конференція «Аграрна наука: стан та перспективи розвитку» Одеський державний аграрний університет;

Відповідальний: Ожован О.О.;

65039, м. Одеса,

вул. Канатна 99, т.: 097 644 32 85,

е-mail: ojovan.olena@gmail.com

 

м. Одеса,

березень 2021 р.

30 Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова,

Одеська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»,

Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва

9 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання системи управління безпечністю харчових продуктів та продовольчої сировини в Україні» Одеський державний аграрний університет

Факультет ветеринарної медицини

Відповідальний: декан факультету Ушаков О.С.;

м. Одеса,

вул. Краснова 3-А

т.: 765-93-17,

е-mail: odau_vetmed@ukr.net

 

Завідувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи

д.в.н., проф. Тарасенко Л.О.

т.: 067-731-56-81

е-mail:  tarasenkola1965@gmail.com

 

м. Одеса,

13-14 травня 2021 р.

50 Міністерство освіти і науки України,

Аграрний університет ветеринарної медицини Румунія Яси,

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»,

Сумський національний аграний університет,

Львівський Національний університет ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С.З. Гжицького

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, ННІ технічного сервісу

10 Міжнародна  студентська наукова конференція

” Актуальні питання захисту і карантину рослин в Україні”, присвячена 20-річчю відкриття в ОДАУ

спеціальності 202 ” Захист і карантин рослин”.

Одеський державний аграрний університет;

Відповідальний: т.в.о. декана агробіотехнологічного факультету к.с.-г.н.  доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин, Балан

Г.О.

65039, м. Одеса,

вул. Канатна 99,т: 067 744 88 10

е-mail: fitoizr@gmail.com.

м. Одеса,

26-27 травня 2021 р

50 Міністерство освіти і науки України;

Природничо-гуманітарний університет м. Сьєдельце (Польща)

Науково – дослідні установи: Інститут захисту рослин НААН, Інститут експертизи сортів рослин, Інститут ВіВ ім. Таїрова, Держпродспоживслужба, Органік стандарт, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова,  Харківський НАУ ім. Докучаєва, Профільні аграрні Вузи  України: м. Херсон, Миколаїв, Біла церква, Полтава та ін.

11 Міжнародну науково-практичну конференцію науково-педагогічних працівників та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти» Одеський державний аграрний університет;

Відповідальний: проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків

Олексій Данчук

м. Одеса,

вул. Пантелеймонівська,13

 

м. Одеса

13-14 квітня 2021 р.

50 Міністерство освіти і науки України;

Природничо-гуманітарний університет м. Сьєдельце (Польща)

Нубіп України

12 Міжнародний Конгрес

Актуальні  проблеми  імунології,  імунопатології  та імунофармакології

Одеський державний аграрний університет;

Відповідальний: Антонік  І.І.

вул. Краснова 3-А

т.: 097 603 2886,

е-mail: primaveraryna@gmail.com

 

 

 

м. Одеса

11-12 листопада  2021 р

50 Одеський державний аграрний університет

Національний університет біоресурсів та природокористування України;

Перелік країн учасниць: Італія, Болгарія, Латвія,  Німеччина, Румунія

13. Міжнародний науково-практичний форум

“Інноваційні Інженерні Технології в Аграрно-Промисловому Комплексі економіки”

Одеський державний аграрний університет;

Відповідальний: Антонік  І.І.

т.: 097 603 2886,

е-mail: primaveraryna@gmail.com

президент Інженерної Академії України, д.т.н., проф. Васильов Анатолій Йосипович.

 

м. Одеса

17-19 листопада  2021 р

50 Одеський державний аграрний університет

Одеське  Відділення Інженерної Академії України

 

Польща

Болгарія, Молдова, Угорщина, Румунія


2020 рік

ПЕРЕЛІК

наукових конференцій Одеського державного аграрного університету

з проблем вищої освіти і науки в системі

Міністерства освіти і науки України на 2020 рік

№ з/п Тема

конференції

Заклад вищої освіти (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, е-mail Місто

та термін

проведення

Кількість учасників Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу
1 2 3 4 5 6
І. Міжнародні конференції
73. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології виробництва, переробки та використання продукції бджільництва у народному господарстві» Одеський державний аграрний університет

Відповідальний: зав. кафедри ТВППТ, д.с.-г.н., доц. Сусол Р. Л.,

ас., Хамід К. О.

65039, м. Одеса,

вул. Канатна 99,  т. 087-919-84-82

r.susol@ukr.net

08-10.04.2020 р. 80 Міністерство освіти та науки України.

Міністерство аграрної політики України.

Громадська організація «Міське об’єднання бджолярів».

Турецька компанія «Arma. Ari ve Ariei Malzemeleri».

291 Міжнародна науково-практична конференція «М’ясні генотипи свиней: сьогодення та перспективи» Одеський державний аграрний університет

Відповідальний: зав. кафедри ТВППТ, д.с.-г.н., доц. Сусол Р. Л.

65039, м. Одеса,

вул. Канатна 99,  т. 087-919-84-82

r.susol@ukr.net

25-26.06.2020 р. 50 Міністерство освіти та науки України.

Інститут свинарства та АПВ НУ АНУ м. Полтава

302 Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг безпечності та якості продукції АПК» Одеський державний аграрний університет

Відповідальний: зав. кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи, д.вет.н.,

доц. Тарасенко Л. О.

65059, м. Одеса,

вул. Краснова 3а, т. (048) 765-90-97

tarasenkola1965@ukr.net

м. Одеса,

08-10.07.2020 р.

50 Міністерство освіти та науки України.

Міністерство аграрної політики України.

Державна продовольча споживча служба.

Громадська організація «Міське об’єднання бджолярів».

303 Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» Одеський державний аграрний університет

Відповідальний: зав. кафедри ТВППТ, д.с.-г.н., доц. Сусол Р. Л.,

д.с.-г.н., Китаєва А. П.

65039, м. Одеса,

вул. Канатна 99,  т. 087-919-84-82

r.susol@ukr.net

м. Одеса,

13-15.07.2020 р.

80 Міністерство освіти та науки України.

Міністерство аграрної політики України.

Державна продовольча споживча служба.

Громадська організація «Міське об’єднання бджолярів».

ІІ. Всеукраїнські конференції
133 Всеукраїнська науково-практична конференція «Національні і світові тенденції розвитку обліку, оподаткування та контролю» Одеський державний аграрний університет

к.е.н. Найда А. В.

65044, м. Одеса,

пров. А. Матросова 6,

каб. 721, т. 380971864273, efaculty.odau@gmail.com

м. Одеса,

21.05.2020 р.

50 ННЦ Інститут аграрної економіки, ННЦ Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є Таїрова, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
Подати документи