Міжнародні програми

Про програму Європейського Союзу – ERASMUS+

ЕРАЗМУС+ – це Програма міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту.

Програма має на меті підтримку освітнього, професійного та особистісного розвитку громадян ЄС і поза його межами задля внеску до стійкого зростання, якості робочих місць і соціального згуртування, для розвитку інновацій та посилення європейської ідентичності і активного громадянства.

Програма підтримує можливості навчальної та академічної мобільності в освіті та для молоді, проєкти та партнерства, розвиток стратегій і співпраці, професійні мережі та відкриті ресурси.

Для посилення обізнаності, візуальної доступності, актуальності, ефективності та впливу міжнародних компонентів програми Еразмус+ у сфері вищої освіти діє Національний Еразмус+ офіс в Україні.

Щорічно з жовтня по лютий/березень тривають конкурси програми Еразмус+. Детальну інформацію про всі можливості розміщено на сайті програми Еразмус+

Міжнародні програми

Німецька служба академічних обмінів DAAD

Німецька служба академічних обмінів (DAAD) https://www.daad.de/en/ – одна з най більших у світі організацій у галузі освіти, що забезпечує мобільність здобувачів, дослідників і викладачів, і надає можливість талановитій молоді усього світу пройти наукове стажування або підвищити кваліфікацію у Німеччині.

Завдання DAAD:

 • підтримка міжнародної співпраці в галузі вищої освіти;
 • підтримка програм з обміну (в обох напрямках, тобто підтримка перебування з метою навчання або дослідження німців за кордоном та іноземців у Німеччині)

Система DAAD включає стипендії для претендентів з різними кваліфікаціями та інтересами. Є спеціальні програми для тих, хто лише вивчає німецьку мову, програми для магістрів, аспірантів та викладачів.

Види стипендіальних програм DAAD:

 • літні курси та ознайомчі поїздки для іноземців, які цікавляться німецькою культурою та вивчають німецьку мову
 • стипендії та гранти на навчання у Німеччині в магістратурі з різних спеціальностей
 • стипендіальні програми для вчених та аспірантів на написання дослідницьких робіт
 • стипендії для проходження практики на підприємствах Німеччини для студентів інженерних, природничих, сільськогосподарських та лісогосподарських наук.

Підтримка міжвузівського партнерства : якщо між українським та німецьким ЗВО існує офіційна угода про партнерство, то вона може бути фінансово підтримана з боку DAAD . На кошти DAAD ЗВО можуть фінансувати, наприклад, обмін науковцями та студентами або спільні проекти. Заяву до DAAD має надіслати німецький університет.

Підтримка англомовних курсів: сюди належать деякі нові програми німецьких університетів, перш за все, так звані Auslandsorientierte Studiengange та Master Plus – Programme , для тих осіб, які хочуть навчатися у Німеччині, але не володіють на достатньому рівні німецькою мовою . Для студентів та осіб із вищою освітою, які хотіли б навчатися у Німеччині, але володіють лише англійською мовою, багато університетів пропонують програми, які протягом перших курсів передбачають лекції та семінари англійською мовою. Для іноземних студентів є спеціальні куратори (Tutoren), до яких студенти можуть звертатися з питань навчання та інших проблем.

Міжнародні програми

 

Стипендіальна база даних DAAD, детальний опис програм DAAD, що пропонуються, а також адреси університетів та контактну інформацію можно знайти за посиланням: https://www.daad-ukraine.org/

 

 

Програма імені Фулбрайта в Україні

 

ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА»

 

 Рамкова програма «Горизонт Європа»  – найбільша програма Європейського Союзу, спрямована на фінансування науки та інновацій, із загальним бюджетом понад 95,5 мільярдів євро, яка розрахована на період 2021 – 2027 років.

Міжнародні програми

Завдання програми «Горизонт Європа»:

 • спільне подолання нових глобальних викликів;
 • розвиток передової науки та підтримка досліджень світового рівня;
 • впровадження інновацій для підвищення конкурентоспроможності Європи та створення нових робочих місць.

 

Актуально щодо України

Участь у програмі «Горизонт Європа» важлива для українських вчених та новаторів, адже вона:

 • дозволяє використовувати європейські інструменти конкурсного фінансування та надання грантової підтримки;
 • забезпечує умови для проведення спільних досліджень з країнами-членами ЄС;
 • надає доступ до дослідницької інфраструктури країн-членів ЄС та сприяє розбудові матеріально-технічної бази в Україні.

 

У світлі нової геополітичної ситуації, що склалася після невиправданого військового вторгнення Росії в Україну, у робочій програмі «Горизонт Європа» буде зроблено особливий наголос на діях, які сприятимуть безпечній та захищеній Європі, допомагатимуть зменшити енергетичну та побудувати більш надійну економічну базу.

 

Напрями програми на 2023-2024 роки:

– Дії Марії Складовської-Кюрі;

– Дослідницькі інфраструктури;

– Здоров’я;

– Культура, креативність та інклюзивне суспільство;

– Цивільна безпека для суспільства;

– Цифрові технології, Промисловість та Космос;

– Клімат, Енергетика та Мобільність;

– Їжа, Біоекономіка, Природні ресурси, Сільське господарство та навколишнє середовище;

– Європейські інноваційні екосистеми;

– Розширення участі, поширення досконалості, реформування та вдосконалення європейської науково-дослідницької системи;

– Місії ЄС.

 

 Дедлайн подання заявок

12 березня 2024 17:00:00 Брюссельський час

Форма подання заявки

Проєктна заявка подається онлайн. Подання заявки у паперовому вигляді не є можливим. (Зразок заявки за посиланням: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf)

Максимальний обсяг повної заявки – 45 сторінок.

Перший етап – 10 сторінок.

 

Хто може подавати заявку

Юридична особа з країн ЄС та третіх країн.

Формування консорціуму

Якщо інше не передбачено спеціальними умовами конкурсу, лише юридичні особи, які утворюють консорціум, мають право брати участь у заходах за умови, що консорціум включає в себе в якості бенефіціарів три юридичні особи, незалежні одна від одної, кожна з яких заснована в іншій країні, як зазначено нижче:

– принаймні одна незалежна юридична особа, заснована в державі-члені; і

– щонайменше дві інші незалежні юридичні особи, кожна з яких заснована в різних державах – членах, або асоційованих країнах.

 

Де шукати конкурси

Посилання:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2024-era-01-04 

Корисні посилання:

Home Funding and Tender Opportunities: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Horizon Europe Online Manual: https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual

Horizon Europe Website: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

Proposal Submission: User Manual: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/it-manuals/user-manual_sep_en.pdf

 

Подати документи